Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Historie reklamy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Historie reklamy Jak již bylo zmíněno, slovo reklama pochází z latinského reklamare – znovu křičeti. Vznik reklamy je spojen s počátky podnikání, tedy s dobou, kdy lidé začali vytvářet více produktů, než spotřebovali a docházelo tak ke směně. po všech směrech její význam zůstal stejný. až po současnost a poslední část kapitoly je věnována reklamnímu vývoje na českém území. Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s dějinami reklamy od jejích počátků až do současnosti v rámci světových dějin a českých dějin od 19. století, důležité je, aby byly pochopeny dějiny a následně může být pochopena i současnost reklamy. Vývoj reklamního průmyslu do konce 18. století První zmínky o reklamě pochází ze starověku. Nejstarším dochovaným reklamním materiálem je 3 000 let starý papyrus. Je to žádost o nalezení otroka s příslibem odměny. V současné době je uložen v Britském muzeu. Druhou nejstarší památkou je o 500 let mladší hliněná tabulka, která byla nalezena při vykopávkách v staroegyptském Memfisu. Jde pravděpodobně o vývěsní štít obchodníka Rinose z Kypru. Vývěsní štíty z dob starověkého Říma byly nalezeny také v Pompejích. Prodejci vystavovali své výrobky před obchody a hlasitě je oslavovali. Největším fenoménem této doby byli profesionální vyvolavači, kteří informace o veřejných nařízeních a důležitých novinkách prokládali reklamou. Ve středověku si obchodníci vyvolavače pronajímali, ti pak vychvalovali jejich výrobky, jedná se o tzv. křiklavou (jarmareční) reklamu. Na tradici jarmareční reklamy dnes navazuje například firma Family Frost. Velké změny v reklamním průmyslu byly vyvolány vynálezem knihtisku. Vznik novin vedl v 17. století k rozvoji tištěných inzerátů. Vývoj reklamního průmyslu od počátku 19. století Reklama zahájila svůj samostatný vývoj odděleně od obchodu, začali se objevovat odborníci v oboru a vznikaly první reklamní agentury. Nejstarší reklamní instituce vznikla v Anglii roku 1800, v Československu až roku 1927. V polovině 19. století byly v Berlíně vytvořeny plakátovací sloupy, Litfassovy sloupy, nazývané podle jejich vynálezce. Měly zamezit chaotickému rozmisťování reklamních materiálů. Koncem 19. století podniky používaly k lepší identifikaci a odbytu produktů značky, mezi průkopnické firmy patřily například Henkel nebo Schwarzkopf. do tvorby reklamy zapojovali i přední umělci, např. Alfons Mucha, který proslul zejména svými plakáty pro Sáru Bernhardtovou, Eduard Manet a spousta dalších. propagandy Paul Joseph Goebbles. Silná politická reklama provázela i období studené války, vedle ní se rozvíjela i reklama na zboží, v níž se po americkém vzoru objevovaly filmové hvězdy. Reklamní prostředí se v 70. a 80. letech značně rozšířilo, a proto nestačilo pouhé vychvalování výrobku. Reklamní tvůrci se začali předhánět ve svých neotřelých nápadech. Jednou z nejslavnějších idejí byla fialová kráva firmy Milka. Podle průzkumů si některé děti dodnes myslí, že fialové krávy opravdu existují. V této době se také rozšiřuje trend nahoty a sexuálního podtextu v reklamě. Vývoj reklamy na území České republiky Moderní reklama u nás začala vznikat až v 2. polovině 19. století. V období cechů sice existovala, ale nebyla brána příliš pozitivně. Její vznik je spojen zejména s technickými novinkami, které bylo potřeba obyvatelstvu vnutit. Po roce 1918 v Československu reklama nebyla nezbytná, protože byl nedostatek zboží, ale firmy, které měly zkušenosti ze zahraničí, cítily její nutnost, např. firma Tomáše Bati. Po roce 1948 nebyla reklama ideově přijímána. Centrálně plánované hospodářství zapříčinilo, že na trhu neexistovala svobodná soutěž a pokud reklama existovala byla propagována pod záštitou osvěty. V 60. letech dochází k rozvoji televizní reklamy, která byla spojena s panem Vajíčkem. O svobodné reklamě lze však hovořit až po roce 1989, kdy vznikal svobodný trh a firmy jsou v současné době nuceny k vytváření konkurence. Shrnutí na území České republiky začal v 2. polovině 19. století. Měla za úkol obyvatelstvu vnutit nové vynálezy. Pozdější reklamní vývoj byl značně ovlivněn komunistickým režimem. Po Sametové revoluci reklama reaguje na svobodný trh a konkurenci. Čtenáři byli seznámeni s historií reklamy a zároveň se v kapitole objevují náznaky různých reklamních typů a jejích principů.

Témata, do kterých materiál patří