Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický systém Islandu - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (822,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jméno, příjmeníSeminární práce ze ZSV Politický systém Islandu Politický systém Islandu jméno, příjmení, třída, školní rok „Když se na moři stane neštěstí, je na pobřeží vždy dostatek moudrých.“1Citáty slavných osobností [online]. 2016 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: http://citaty.net/prislovi/islandska-prislovi/ – Islandské přísloví Obsah Obsah4 1Úvod5 2Stručný přehled6 3Historie7 4Správní členění8 4.1Seznam regionů8 4.2Seznam hrabství a nezávislých měst9 5Zahraniční vztahy11 5.1Island a Evropská unie11 5.2Schengenský prostor11 6Politika12 6.1Vláda a politický systém12 6.1.1Výkonná moc12 6.1.2Zákonodárná moc12 6.1.3Soudní moc12 6.1.4Schválení nového zákona a referenda12 6.1.5Složení vlády:13 6.2Volební systém13 6.2.1Parlamentní volby13 6.3Politické strany14 6.3.1Sociálně demokratická aliance14 6.3.2Strana nezávislosti14 6.3.3Pokroková strana14 6.3.4Levicoví zelení14 6.3.5Zářná budoucnost14 6.4Významné politické osobnosti14 6.4.1Ólafur Ragnar Grímsson – současný prezident14 6.4.2Sveinn Björnsson – první islandské prezident15 7Závěr16 Zdroje:17 Knihy:17 Www:17 Poznámkový aparát18 Přílohy19 Úvod Když se řekne Island, vybaví se mi země s krásnou přírodou, plná gejzírů, sopek a fjordů, kterou obklopuje ze všech stran moře. Ačkoli se tento stát řadí ke státům evropským, od Evropy ho dělí Norské moře. Nezpůsobuje tato dálka odlišnost islandského politického systému od politiky ve státech kontinentální Evropy? Existuje politická zvláštnost, kterou by se Island odlišoval? Ve chvíli, kdy jsem přemýšlela nad výběrem téma pro svou seminární práci, jsem byla rozhodnuta, že si chci zvolit stát, jehož politický systém není tak známý jako například ten ve Velké Británii. Island mám utkvělý v paměti jako stát s malou hustotou obyvatel. Vzhledem k jeho rozloze z toho plyne, že ani na počet obyvatel není vysoký. A tak jsem si položila otázku, zda to může mít vliv na jeho politiku. Ve své seminární práci bych chtěla kromě stručného nastínění politického systému Islandu, také se pokusit najít zvláštnosti, které zde jsou. Stručný přehled Oficiální název Islandská republika Název v islandštině Lýđveldiđ Ísland Hlavní město Reykjavík Počet obyvatel (2014) 327 500 Rozloha 103 000 km2 Státní zřízení parlamentní republika Úřední jazyk islandština Forma vlády Zastupitelská demokracie s prvky přímé Hlava státu Ólafur Ragnar Grímsson Měna islandská koruna (ISK) Nejvýše položené místo Hvannadalshnukur (2 119 m) Nejníže položené místo Atlantický oceán (0 m) Náboženství převážně náboženství křesťanská Správní členění 79 obcí Zemědělství Převažuje živočišná výroba nad rostlinou (skot, ovce) Průmysl Vývoz: ryb, rybích produktů a hliníku Státní symboly viz. přílohy č. 1 a 2 2Zeměpis.com [online]. http://www.zemepis.com/ [cit. 2016-05-26]. Dostupné z: http://www.zemepis.com/Island.php Historie Prvními osadníky Islandu byly pravděpodobně irští mniši. Je následovali Vikingové, kteří přišli z Norska a Švédska. Ti založili i dnešní hlavní město Reykjavík. Ostrov byl neustále kolonizován a kolem roku 930 na ostrově žilo už kolem 60 000 obyvatel. To způsobilo, že se tehdy vykácely veškeré lesy. Po roce 900 se ukázalo, že je potřeba vnést do života obyvatel nový řád. Vzorem se staly norské lokální sněmy. Jednalo se o veřejná shromáždění veřejných sedláků s právy hlasovat a určovat zákony. Sněmy, které měly zákonodárnou a soudní moc, se nazýval altingy. Zatímco ty méně důležité tingy. Později se dospělo k názoru založit jednotný sněm. Ten se nazval právě Alting. Byl založen kolem roku 930 na Sněmovní pláni u řeky Öxará. Systém sněmů zavedený Islanďany pocházel opět z Norska, ale postupně byl vylepšován. Náčelníci nazývající se gódi, měli povinnost pořádat místní sněmy, jmenovat soudce a reprezentovat na altingu zákonodárnou moc. Instituce, v jejímž čele stáli, dostala název godort. V roce 1262 ovládlo Island po dlouhodobých snahách Norsko. To znamenalo mimo jiné změnu zákonů, které zasahovali i do Islandských právních zvyklostí. Z vlivu norské koruny se vymanili koncem 14. století. V patnáctém století přišla ale další nadvláda, tentokrát dánská. Koncem 18. století byl zrušen parlament, ale v roce 1843 byl znovu obnoven, jeho sídlem se stal Reykjavík. Dánská vláda byla v 19. století svržena bez toho, aby padl jediný výstřel zajetím nejvyššího královského úředníka. Vlády se ujal Dán Jörgensen. V roce 1918 byla vyhlášena unie s Dánskem, čímž se stal téměř nezávislým. Za druhé světové války obsadili ostrov Britové. Islandská vláda před tím odmítla jejich nabídku na vojenskou ochranu a po obsazení Dánska Němci se Britové obávali, že hrozí obsazení Islandu Němci. Smlouva o unii s Dánskem byla vypovězena v roce 1944 a Island vyhlásil republiku. Na přelomu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století a ve čtyřicátých letech byla postupně zřizována ministerstva. Dne 17. června 1944 proběhlo oficiální vyhlášení samostatnosti.3Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001. Dějiny států. ISBN 80-7106-408-4. Správní členění Republika se člení na osm regionů, což je správní jednotka jako jsou u nás kraje. V islandštině se nazývají hluti.4In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hrabstv%C3%AD_na_Islandu Dále se Island dělí na třiadvacet hrabství. (tzv. sýslur). Jedná se spíše o historickou záležitost. Z nichž největší rozlohu má Suður-Þingeyjarsýsla. Jeho rozloha je něco přes jedenáct tisíc kilometrů čtverečních. Naopak nejmenším je s rozlohou 664 km2 Kjósarsýsla.5Sýslur Íslands. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: https://is.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDslur_%C3%8Dslands Do administrativního členění by se dala začlenit také správní města. Je jich dvacet čtyři a říká se jim Kaupstaðir. Prvních šest získalo toto speciální městská práva již v roce 1786. Posledním správním městem se stal v roce 1983 Ólafsvík.6 Island je také rozčleněn na šest okr

Témata, do kterých materiál patří