Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 9. Novověká a moderní filosofie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Novověká a moderní filosofie Renesance a novověká filosofie Renesanční filosofie =spojení boha + člověka + přírody nezávislý a svobodný život Racionalismus=důraz na rozum vrození ideje a schopnosti EMPIRISMUS –SMYSLOVÉ POZNÁNÍ (indukce) RACIONALISMUS –ROZUMOVÉ POZNÁNÍ (dedukce) René Descartes – chtěl něco o čem nelze pochybovat „Myslím, tedy jsem.“ – COGITO, ERGO, SUM metodická skepse = pochybnosti o všem, co bylo doposud pravdivé dualismus – subjekt (kritické myšlení), objekt (prostor) Gottfried Wilhelm Leibniz monády (činné síly ve jsoucnech). Monády jsou živé – příroda plná života. Baruch Spionza kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích (myslící/rozpoznatelná substance), byl krajní racionalista – definice, důkazy, důsledky -> věřil v nekonečnost Boha, bez Boha by nemohlo nic být to, co věc činí tím, čím je = substance (věc) = stůl je stolem Senzualismus=smyslová zkušenost(senzualismus = druh empirismu) John Locke: co neprošlo smysly, není v rozumu člověk se rodí jako nepopsaná deska. … „ TABULA RASA“ liberalista, hlavní myslitel empirismu, rozpracoval teorie společenské smlouvy Immanuel Kant autonomní zákony = vychází z přesvědčení, v nás samotných, v našem rozumu heteronomní zákony = na základy odměn/ trestu, mimo náš rozum, určovány něčím kategorický imperativ = jednej tak, aby to vycházelo z morálky Jednej tak, aby člověk ti byl vždy účelem a nikoliv prostředkem jednání. analytický soud= nepřináší nic nového syntetický soud= přináší nové sdělení objektivní hmotná skutečnost → hmotné věci skutečně existují, ale nemůžeme je poznat přímo →věc o sobě G. W. F. HEGEL podstatou člověka je svoboda dialektika = moment skutečnosti–pojem v sobě zahrnuje svojivlastní negaci mezi pojmem a jeho negací je boj -> ten je vyřešen vzestupem na vyšší úroveň duch vládne dějinami, společnost se stále vyvíjí, svět není dokonalý Láska TEZE Nenávist ANTITEZE – negace Tolerance SYNTÉZA Filosofie 19. století Pozitivismus= důraz na fakta, objektivitu August Comte – zakladatel vývoj vědění = vývoj společnosti= vědění má být věčné, určité odmítl nadřazovat rozum nad zkušenost Iracionalismus= důraz na vůli, sílu, cit = základem není rozum kritika klasického racionalismu – svět nelze vysvětlit rozumem přesáhnout „obyčejného“ člověka snaha překonat to, co je, dát vzniknout novému, silnějšímu Arthur Schopenhauer vůle k životu dělá vše živé, láska je jen iluze vychází z Kanta a buddhismu, viditelný svět je jen zdání do podstaty světa vstupuje prostřednictvím vůle Friedrich Nietzsche– vůle panující ve světě je vůle k moci jen nadčlověk ztělesňuje vůli k moci - Bůh je mrtev člověk je součástí vůle, nemůže ji přemoci marxismus –filosofický směr pojmenovaný podle německého filosofa Marxe, ze kterého vychází socialistické i komunistické hnutí pragmatismus – filosofie činu a užitku, měřítkem pravdy je prospěch, proto je relativní vitalismus – podstatou světa je tvořivý vývoj pomocí intuice a umění existencialismus – zaměření na člověka jako jedinečnou lidskou bytost, člověk jeodsouzen k životus druhými lidmi a neustále se rozhoduje mezi svobodou a nesvobodou Vybrané směry a jména 20. století Postmoderna každý má pravdu, pravda je banální a všechny interpretace jsou si rovny každý se je rovnocenný, má právo dělat si co chce, potlačena zodpovědnost Newreality naopak zase tvrdí, že skutečnost (pravda) existuje a že se musíme snažit k ní přibližovat, přesně ji pojmenovat, a proto podobné hrátky na skutečnost (pravdu) zatracuje a odvrací se od nich důraz na pravdu, morálku, zodpovědnost Otevřená společnost T. G. Masaryk – člověk se nemá bát, má se angažovat ve společnosti kritik moderní doby:rozum jde jinudy než morálka ideályhumanity aangažovaný občanský postoj

Témata, do kterých materiál patří