Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.c) Inteligence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4.c) Inteligence Inteligence - dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem - je vrozená i získaná - schopnost koncentrace na objekt činnosti s pružným a správným myšlením Druhy inteligence -fluidní inteligenc -krystalická inteligence -konkrétní-abstraktní - pojmově logické myšlení, matematické a další formy abstraktního myšlení (operace), schopnost rozumět a umět zacházet se slovními či jinými symboly -sociální - chápat vztahy mezi lidmi, rozumět jim a také účinně je ovlivňovat (sociální obratnost) Typy inteligence 1, Jazykově-verbální inteligence – Schopnost učit se jazyky a užití vlastních jazykových schopností efektivně k dosažení různých cílů. - dovednost mluveného, psaného projevu a efektivního používání slov a jazyka. - spisovatelé, básníci, právníci, učitelé 2, Logicko-matematická inteligence – schopnost analyzovat problémy logicky. - řešení matematických operací (sčítání, odčítání…) a řešení složitých matematických úloh a problémů. 3, Vizuálně-prostorová inteligence – schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností mezi předměty. - Osoby nadané v tomto směru jsou schopny rozeznat a zapamatovat si různé obrazce, mají trojrozměrnou představivost a výbornou orientaci v prostoru. 4, Zvukově-hudební inteligence - schopnosti tvořit, vnímat a interpretovat hudbu. - skládání, zpívání, hraní, dirigování a tanci, hudba je důležitou součástí jejich života a nezbytnou kulisou každodenních aktivit. 5, Tělesně-pohybová inteligence –schopnost jedince použít mentálních dovedností ke koordinaci tělesných pohybů. - veškeré tělesné pohyby - Atleti, sportovci, tanečníci, chirurgové 6, Společenská neboli interpersonální inteligence – schopnost vycházet s ostatními lidmi. - dovednost pochopit záměry, motivace a touhy druhých. - velice dobře se socializuje, snadno získává druhé na svou stranu a je velice schopný v manipulaci ostatními osobami. - práce v politice, marketingu, právech, psychologii 7, Vnitřní nebolí intrapersonální inteligence – Slouží k porozumění sebe samému. - jsme schopni se naučit, které situace v nás vyvolávají různé emoce, pocity a myšlenky. 8, Přírodní inteligence – Její výše ovlivňuje to, zda vyhazujeme plast do smíšeného odpadu, nebo ne, zda kupujeme výrobky z pravé kožešiny, nebo testované na zvířatech - biologové, zoologové, botanici, ekologové i obyčejní milovníci přírody, rostlin a živočichů Měření inteligence - založeno na porovnávání norem intelektového výkonu pro daný chronologický věk s fakticky dosaženým výkonem (mentální věk). - výkony se měří skórem vyjadřujícím tzv. inteligenční kvocient (IQ), za který vděčíme německému psychologovi Sternovi, který určil i tento vzorec v r. 1912 - Průměrný IQ se tedy pohybuje kolem hodnoty 100 a vyjadřuje skutečnost, že mentální věk odpovídá věku chronologickému. - Hodnota IQ není stálá veličina a může se věkem měnit, nejvýše obvykle o + nebo – 8 stupňů IQ. - Distribuce hodnot IQ v populaci podle výsledků Stanfordova-Binetova testu inteligence je následující:

Témata, do kterých materiál patří