Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9) Človek jako tvor společenský

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. ČLOVĚK JAKO TVOR SPOLEČENSKÝ - člověk a společnost zkoumali již filozofové ve starověkém Řecku - mezi prvními byli Platón a Aristoteles - Platón se zabýval vytvořením ideálního státu, rozvrstvením společnosti a všeobecným vzděláním - jeho žák a odpůrce Aristoteles na něho navazuje a nazývá člověkazoon politikon (tvor společenský), protože člověk je člověkem jen ve společnosti. - lidé/státy se v dnešní době zapojují do různých politických, ekonomických a jiných velkých společenstev - z nich je pro naši republiku nejvýznamnější EU, která slučuje všechny nejvyspělejší státy Evropy Platón - 427 – 347 př. n. l. - významný občan - byl přesvědčen o představě ideálního státu - chtěl udělat státní převrat - odešel z Athén do Syrakusy, kde přemluvil švagra vládce, aby vládl, že by mohl být ideálním panovníkem - to se nelíbilo aktuálnímu vládci, tak převrat potlačil dal je zavřít a Platona prodal jako otroka - Platonovi přátele ho vykoupili a odvezli zpět do Athén - v Athénách založil filozofickou školuAkademia 388 př.n.l. 40 stál v jejím čele zavřena v roce 529 n. l. (zavřel ji císař Justinián) přednášky, semináře, badatelské okruhy bylo to spíše badatelské společenství než škola časem se přiklonila ke skepticismu - psal dialogy, od Sokrata měl myšlenku, že pravda se rodí v rozhovoru - není úplně jasné, co je od Sokrata a co od Platona - jako mluvčího svých dialogů dal vždy Sokrata - dialogy navozují reálné prostředí (na hostině, na tržnici), často koncipovány jako drama - v průběhu času jsou čím dál tím víc dogmatičtější směřují k tomu, že Sokrates má vždy pravdu - dílo: Obrana Sokrata, Faidón - jeho neobsáhlejším dílem je díloÚstava pojednává o jeho představě ideálního státu v ideálním státě neexistuje soukromé vlastnictví všechno je státu, i ženy a děti shrnuje jeho filozofický názor je přesvědčen, že svět, ve kterém žijeme, vnímáme pomocí smyslů ten je podřadnější než svět, který je z idejí je přesvědčen, že smysly nás klamou DUŠE - naše duše dříve žila ve světě ideií - až umřeme, opět se tam vrátí - 3 základní složky duše 1) žádostivost – stará se o výživu a rozmnožování, sídlí v podbříšku 2) vůle – stará se o společenské sebeprosazení, realizaci člověk, sídlí v srdci 3) rozum – sídlí v hlavě, koriguje předešlé dvě složky - klade důraz na vzdělání: jsou zde vzdělávání všichni od malička ve dvaceti letech projdou první zkouškou, ti co neuspějí se stanou řemeslníky po deseti letech vzdělávání je druhá zkouška, ti co neuspějí se stanou strážci ti co uspějí se vzdělávají dalších pět let, pak patnáct let cestují, a pak se stanou vládci vládce má být ten, který je nejrozumnější, nejlepší, moudrý, dobrý, ten který dokáže řídit stát řemeslníci a zemědělci - starají se o výživu a rozmnožování - manželé mohou existovat jen z řad řemeslníků a uzavírá se jen pro plození dětí - děti jsou po narození odebrány a vychovávány společně strážci a vojáci - zajišťují bezpečnost státu navenek i zevnitř - nesmí mít děti, vstupovat do manželství - mohou si půjčovat ženy řemeslníků a mít s nimi děti vládci - mají vládnout a vymýšlet zákony atd… - Platón neznává existenci rodiny - manželství ve státě existuje, ale má divnou podobu - manželství může existovat, ale jen z řad řemeslníků a uzavírá se jen kvůli dětem - děti jsou rodičům odebrány a vychovány společně zejména ty představy o rodině a dobrý bylo to vzdělání ANAMNÉSIS = rozvzpomínání - při dialogu mu přijde tzv. „vhled“ pochopil jsem to, je to pravda - o to pochopení jsme se nezasloužili my sami - naše duše žila v říši idejí, tělo ji zatemnilo a v dialogu se znovu „objeví“ (vzpomene si co ta duše měla v říši idejí) - anamnésis chápe jako důkaz toho, že má pravdu Platonova úsečka - vychází z Parmenidova výroku “jsoucno je a nejsoucno není” - přebral názory a dal je do úsečky - JSOUCNO – to co je poznatelné rozumem – “Jedno”, klid, věčnost, pravda - NEJSOUCNO – vnímatelné smysly – lidé, mnohost, pohyb, změna, vznik, zánik, mínění, klam - Platon tohle od Parmenida převzal a vytvořil úsečku - jsou to ideje a idea je vždy jen jedna, poznatelná rozumem - ideje jsou věčné nevznikají ani nezanikají, rozumové spekulace - Platon obohatil svoji úsečku o čísla a geometrické tvary Aristoteles - představitel geocentrismu - vychovatel Alexandra Makedonského - narodil se v Makedonské části města - jeho otec působil jako lékař, byl lékařem celé vládnoucí rodiny - Aristoteles byl spolužákem Filipa II. Makedonského a vychovatelem jeho syna - byl žákem v Platonově akademii - poté co se vrátil z Makedonie a přestal vychovávat Alexandra si založil vlastní školu - založil filozofickou školuLykeion dnešní lyceum 20 let v ní přednášel a bádal fungovala ještě několik století po jeho smrti v 1. století n. l. zanikla dvě základní filozofické školy Akademie (Platon), Lykeion (Aristoteles) - byl obviněn z neuctívání bohů - byl politicky nepohodlný, protože se k moci dostala protimakedonsky smýšlející strana - Aristoteles odešel do vyhnanství, byl ale starý nemocný a téhož roku zde zemřel - jeho filozofie je obsáhlá - měl totiž díky Alexandrovi přístup k informacím - dělal taky dialogy (podle svého učitele Platona) – žádný se nedochoval - dochovala seetika a poetika - protimakedonská strana je po jeho smrti zničila - měly být zničeny i přednášky, které přednášel ve své škole, ale jeho žák je všechny ukradl a odešel s nimi do svého rodiště, kde je schoval - po 200 letech byly objeveny a dostaly se do rukou Suli, ten nařídil, aby se upravily (byly to jen poznámky), - logickédílo Organon - přírodně-filosofickédílo Fyziky - psychologickédílo O duši - filosofickédílo Metafyzika - etickédílo Etika Nikomachova - politickéspisy Politika - uměleckádíla Rétorika a Poetika - knihovník Andronikos Rhodský je uspořádal do několika oddílů: 1. oddíl = Logika - dílo Organon = nástroj myšlení - všechny spisy týkající se logiky - je považován za zakladatele logiky jako správného úsudku - člověk je živočich, který je rozumný nejprve pojem zařadíme do širší definice = člověk je živočich vydělí ho ze skupin

Témata, do kterých materiál patří