Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
zásady chování při autonehodě

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (216,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI AUTONEHODĚ Zajištění místa nehody zastavit nejméně 50 m za místem nehody rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu vzít lékárničku, výstražný trojúhelník umístit trojúhelník před místem nehody, zajistit vozidlo proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost snažte se získat pomoc zastavením kolemjedoucích, zajistěte tísňové volání (volání pomoci- volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu) Orientační vyšetření pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení- b- dýchání zraněného zjistíte poslechem jeho dechu u úst pohmatem svými prsty po straně krku poraněného, na krkavici, zjistíme srdeční činnost, dále dýchací pohyby, bolesti postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod. Vyproštění raněného z vozu Zraněným pohybujte (táhněte ho) vždy jen v ose jeho těla směrem k hlavě. Při vyprošťování z vozidla uchopte zraněného zezadu pod oběma pažemi za zdravé předloktí, položte si ho na sebe na pokrčené stehno a táhněte ven (Rautekův hmat) Život zachraňující úkony zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo Bezvědomí -riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic Oživování (resuscitace) -zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min Šok nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost Zábrana šoku: protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít

Témata, do kterých materiál patří