Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5) Patologické jevy v životě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5 . PATOLOGICKÉ JEVY V ŽIVOTĚ Patologie = je obor zabývající se chorobnými jevy a pochody v živých organizmech, něco, co narušuje společenský řád Deviace = je odchylka jedince nebo skupiny, která se odlišuje od sociální, kulturní nebo morální normy (rozdílný životní styl mimo civilizaci, náboženské skupiny) DUŠEVNÍ PORUCHY jsou toduševní anomálieje to označení propsychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka,znesnadňující jeho fungování ve společnostiduševními nemoci se zabývápsychopatologie (zkoumá je z psychologického hlediska)můžeš zmínit ADHD, nevím k čemu to patří, prostě to zmiň a mluv! Příčiny duševních nemocí: vrozenéběhem těhotenství (prenatální)oligofrenie (slabomyslnost) – vrozené snížení inteligence, vzniká nejčastějizáněty mozku během fetálního života, poškozením mozkové tkáně, nebo nemocí matky při během těhotenství, může být i dědičnápodle stupně se rozlišují:idiocie (IQ do 20) – nenaučí se mluvit, nanejvýše několik slov, nechápou nebezpečí, nedovedou se o sebe postaratimbecilita (IQ 20-49) – mluví těžce, často s vadami řeči, jsou neobratní, částečně se o sebe dokáží postarat, někteří mohou vychodit zvláštní školudebilita (IQ 50-69) – obvykle navštěvují zvláštní školu, uživí se samiDownův syndrom– je to geneticky podmíněné onemocnění, zapříčiněné genomovou mutací,rozštěpení 21.chromozomu, důsledkem je oligofrenie o změny tělesného vzhledu, malý vzrůst, můžou se objevovat epileptické záchvaty, v dospělosti je postihuje Alzheimerova nemoc dědičné příčinynapř. schizofrenie tělesné vlivy a změny během života(biogenní vlivy) a)úrazy b)nemoci –syfilis – může nastat poškození mozku až rozpad osobnosti c)vliv dospívání, klimakteria psychickéstres, frustrace, deprivace, traumata sociálnírodina, partnerské konflikty, nezaměstnanost, konflikty v práci Duševní nemoci NEURÓZYduševní poruchy, postihují funkce nervové soustavypříčiny: psychické a sociální faktory – silný otřes, dlouhodobé působenítraumatických vlivůdají se léčit, ale ne úplně odstranitasi ADHD druhy: neurasteniepříznaky jsou střídáníúnavy a podrážděnosti, bolesti hlavy, poruchy soustředěnosti, nespavostí,depresivní nálada, dlouhodobý a vystupňovanýneuroticismus = tělesné potíže, např. bušení srdce, potíže s dechem depresivní neurózaprojevuje se skleslostí,pláčem, sebeobviňovánímjevyvolána tragickou událostí, nebo nepříznivou životní situací hypochondriepřehnané a intenzivní zaměření na vlastnízdravotní stav hysteriepsychický stav s výraznou a nestabilní emotivitou, pocit životního neuspokojeníprojevuje sesilnými citovými reakcemi – citová labilita,teatrálnost, např.demonstrační sebevražda můžou být i tělesné příznaky – poruchy řeči, křeče končetin většinou u osob, které jsou nevyzrálé monosymptomatickánarušena 1 funkce, tiky, migrény, žaludeční neuróza léčba:psychoterapie, hypnóza, léky PSYCHÓZYzávažný duševní stav,neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi, těžko léčitelné, postihují téměř všechny funkcejedincichybí vědomí nemoci a vnímání a prožívání je těžce deformovánopříčiny mohou býtdědičné, neboporuchy mozkudruhy: schizofrenie postupnýrozpad osobnosti, postihuje hlavně myšlení, city, vnímání zkreslené vnímání reality (člověk žije ve svém vnitřním světě), rozpad myšlení, nezvyklé chování, netečností nejčastější projevy jsoubludy (pocit pronásledovanosti),halucinace (porucha vnímání), abnormální citové reakce – agresivní hněv, citová otupělost a nereagování na věci okolo sebe neprojevuje se v dětství, během dalšího života ano maniodepresivitanadměrnézměny nálad, vitality, psychických funkcífáze manická – citová euforie, ztráta sebekontroly, přílišná veselostfáze depresivní – smutek, pokus o sebevraždu, nechuť k životuléčeníelektrošoky, nebo léky neuroleptikaparanoia(stihoman)vyznačuje se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamempřehnané a nedoloženéobavy o vlastní bezpečnost toxické psychózyalkohol, drogy, omamné látky alkohol – způsobuje toxickou, paranoidní psychózu alkoholová demence– alkohol likviduje nervové spoje – mění se osobnost, inteligence, povaha delirium tremens –křeče, dezorientace léčba –abstinence PSYCHOPATIEporuchy osobnostinení to v pravém slova smyslu nemoc, nemá vypuknutí ani průběhje toceloživotní odchylka od normáluprojevuje se podivínstvím, ale i nebezpečnými úchylkamiléčba není možná, pouze zmírnění projevudruhy:citová psychopatie – přehnané city, citová chladnost, narušena citová stránka, hysteroidní osobnost amorální psychopatie– nedostatek svědomí, bezcharakternost, často spojené s citem, agresivitou nezdrženlivá psychopatie – neovládá své pudy, závislosti, přání, např. alkoholici pudová psychopatie– sexuální, agresivita sadistická psychopatie – citová chladnost, bezcitnost, nesvědomitost, sklon ke krutosti projevující se už v dětství Prevence duševních nemocí Význam psychohygieny prevence vznikuduševních nemocíprevence tělesných nemocí – při duševních problémech klesá hladina obranných látek v krvipsychosomatické nemoci – původ v psychice, ale projevují se tělesně (nemoci srdce, cév, žaludeční vředy…) mezilidské vztahy, pracovní výkonnost Doporučuje se: trénink frustrační tolerance životospráva – strava, spánek, režim práce a odpočinku, sport relaxační techniky: metody uvolnění svalstva a napětíSchultzerův autogenní trénink- sugesce, 6 stupňů: a) dech b) pocit tíhy c) pocit tepla d) pocit tepla v břiše e) pocit chladivého čela f) pravidelný tep srdce Jacobsonova relaxace– postupné napínání a uvolňování svalůrelaxační hudbajóga„blesková relaxace“ – náhlé uvolnění svalů SOCIÁLNÍ PATOLOGIE ZÁVISLOSTI (drogy, alkohol, hráčství): závislost si lze vypěstovat prakticky na čemkoli, nejčastěji jde o toxické látky, může se ale jednat i o látky netoxické nebo činnostidroga = látka s psychotropními účinky (mění naši psychiku, vnímání, prožívání) Příčiny drogových závislostí (hl. u mladých lidí): konfliktní životní situace, problémyovlivnění (přáteli, skupinou…)zvědavost, módasnadná dostupnost lehkých drog Sociální organizace pomáhající drogo

Témata, do kterých materiál patří