Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 4. Lidská a občasnská práva a svobody

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Lidská a občanská práva a svobody Lidská práva = lidská práva můžeme chápat jako svobodu, kdy nás nikdo nemůže omezovat Klíčové hodnoty: důstojnost, rovnost, svoboda, respekt k druhým, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, zodpovědnost. SVOBODA Vnitřní – sebepojetí, vnitřní sny, přání, představy Vnější – to co reálně můžu a udělám -> končí tam, kde začíná právo jiného Zdroje lidských a občanských práv Deklarace práv člověka a občana vydána 26. Srpna 1789 ( Francie, ke konci 18.st.) vydal parlament představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy „nikomu nemůže být bráněno v tom, co není zakázáno zákonem, a nikdo nemůže být nucen činit něco, co zákon nenařizuje“ „zákon má být stejný pro všechny, ať už chrání či trestá“ Všeobecná deklarace lidských práv (VDLP) byla schválena shromážděním OSN v Helsinkách, v roce 1948 má 30 článků -> základní práva člověka např: Každý má právo na spravedlivý soud. Každý má právo na státní příslušnost. Každý má právo na vzdělání. Listina základních práv a svobod (LZPS) definuje základní lidská práva a svobody, již má každý jedinec a chrání tak před zásahy státní moci součástí ústavního pořádku ČR vyjadřuje vztah mezi občanem a státem má 44 článků a je členěna do 6 hlav Vymahatelnost a ochrana práv Amnesty International největší nevládní organizace, která bojuje za lidská práva znak: hořící svíčka s ostatním drátem pojem: vězeň svědomí= člověk, který byl nespravedlivě odsouzen/stíhán ve světě, že svobodně nemohl projevovat svou sexualitu, náboženství -> byl uvězněn organizace těmto lidem pomáhá – umožnuje poslání peticí a až 30% šanci osvobození kampaň AI: moje tělo, moje právo trest smrti boj proti ilegálnímu obchodu se zbraněmi Pohovořit o libovolných významných osobnostech, která ve světě bojovala za lidská práva Nelson Mandela jihoafrický bojovník proti apartheidu – označení pro politiku rasového oddělování v roce 1994 se stal prezidentem podílel se na přechodu od vlády menšiny a rasové segregace (oddělování) k demokratické vládě většiny zaměřil se na boj proti rasismu, chudobě a sociální nerovnosti snažil se o mezirasové usmíření v zemi byl dosouzen za velezradu a sabotáž na doživotí – pak v 72 letech propuštěn Martin Luther King bojoval za práva menšim byl kvůli tomu vězněn pochod na Washington – I HAVE A DREAM získal Nobelovu cenu za úsilí o ukončení rasové segragace a diskriminace prostřednictvím občanské neposlušnosti a nenásilných praktit byl zavražděn atentátníkem v Memphisu Charta 77, Václav Havel. vznik 1.1. 1977 šlo o dodržování lidských práv (aby je dodržovali komunisté) před vznikem NORMALIZACE, KONFERENCE O BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI 1968 – normalizace = potlačení všech svobod, podřízeno požadavkům KSČ uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami = „držet hubu a krok“ mluvčí Ch.77: Jan Patočka – filozof, Václav Havel – dramatik, Jiří Hájek – bývalý ministr zahraničí po uveřejnění v zahraničí zahájena proti signatářům propagandist. kampaň disident – člověk, který je nespokojený se systémem (protesty) anticharta – podpora komunismu a socialismu Václav Havel český dramatik,byl 9. a posledním prezidentem Československa a 1. České republiky kritik komunistického režimu spoluzakladatel a mluvčí – občanské iniciativy za dodržování lidských práv – Charta 77 měl vliv na směřování země k parlamentní demokracii přispěl ke vstupu do NATO, prosazoval přijetí do EU věnoval se charitativní činnosti byl navržen na Nobelovu cenu

Témata, do kterých materiál patří