Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stratifikace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stratifikace - je odvětví sociologie - zabývá se rozvrstvením společnosti Typy společnosti: Dějiny rozvrstvení společnosti: 1. otrokářství – starověk – otroci, svobodní obyvatelé 2. rozdělení na stavy – středověk 3. kasty – v Indii – přísně oddělené vrstvy společnosti 4. třídy – liší se vztahem k výrobním prostředkům – některé třídy výrobní prostředky vlastní = vykořisťovatelé – některé jsou vykořisťovány - dle Marxe 5. vrstvy – dnešní označení – roztříděné podle různýchhledisek Hlediska stratifikace: Demografické hledisko - složení obyvatelstva: porodnost úmrtnost věkové složení průměrný věk - nižší porodnost - stárnutí populace - přibývá lidí ve věku nad 65 let (odhad – kolem roku 2050 to bude 1/3 populace) - prodlužuje se průměrný věk (ŽENY > MUŽI – cca o 6 let) - rodí se více mužů, ale ženy žijí déle - muži –> rizikové sporty, životní styl (alkohol, kouření), –> menší péče o zdraví, rizikové chování –> častější cévní a srdeční příhody → testosteron (malé %) - pozitivní je pokles interrupcí - nárůst počtu lidí mimo manželství DŮSLEDKY: - klesá počet lidí v pracovním věku - od roku 1991 snížil počet mladých lidí o 30% - nutná důchodová reforma a zaměstnávání cizinců - zvýšení věku odchodu do důchodu (65 muži i ženy) - nutno spořit si na důchod - zatím je dobrovolné penzijní připojištění –> přispívá stát; max. 3000 měsíčně - je možné si to odečíst z daní; 3. pilíř Ekonomické hledisko - podle příjmu, povolání atd… - rozevírání sociálních nůžek => zvyšuje se rozdíl v příjmech mezi nejchudšími a nejbohatšími MINIMÁLNÍ MZDA - 12 200 Kč PRŮMĚRNÁ MZDA - přes 30 000Kč - roste - vyšší mají muži (až o 1/3) - hlavně kvůlipovolání žen - jsou měně ohodnoceny - pečovatelské služby - méně vedoucích pozic - 2/3 lidí tuto průměrnou mzdu nemají - proto se používámedián = hranice, která rozděluje škálu na 2 stejné poloviny - o 5 000 – 6 000 Kč nižší - v rámci EU je u náschudoba nízká - i přesto žije 1 000 000 lidí v chudobě - nejčastěji důchodci, samoživitelky s dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní - přídavky na dítě, podpora nezaměstnanosti - nezaměstnanost je momentálně nejnižší, kolem 3 % - 80 % zaměstnaných má plat od 12 200 – 45 000 Kč/měsíčně Životní minimum - je životní příjem pro základní životní potřeby Existenční minimum - jen na přežití - 2 000 Kč/měsíčně Národnostní složení (Etnické) -do 90. let – Češi, Slováci, Romové, Poláci a Němci - v dnešní doběnárůst cizinců žijících u nás - přes 500 000 lidí - někteří mají dlouhodobý pobyt - někteří mají trvalý pobyt –> studium (kolem 44 000 lidí) nebo práce - cizinci: 1) Ukrajinci 2) Slováci 3) Vietnamci 4) Rusové 5) Ostatní NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - lidé s českým občanstvím, ale jinou národností - Slováci, Romové, Poláci - jsou chráněnyListinou základních práv a svobod (stejná právní síla jako Ústava) - je zde napsáno, že jsou pod ochranou zákona - mají určitá práva: 1) rozvíjet vlastní kulturu 2) právo na vzdělání ve vlastním jazyce 3) tlumočník u soudu Politické hledisko - přístup k moci; pravice, levice, střed - extrémní pravice, levice - politické názory - děleny na levicové a pravicové názory - počátek ve Francii (pravici vpravo od panovníka, levici vlevo od panovníka) LEVICOVÉ NÁZORY - solidarita bohatých s chudými - pomoc státu (sociální dávky) - snaha uzavírat - zmenšit rozdíly mezi bohatými a chudými - vyšší daně (měly by být navyšovány s vyšším platem – progresivní) - stát pomáhá, kontroluje a zasahuje do lidských životů Vzdělání - střední/vyšší - patříme na 1. místa v Evropě do počtu se středoškolským vzděláním (i obory bez maturity) - vysokoškolské vzdělání je nerovnoměrně rozděleno (starší – 11%, mladí – 60% se hlásí, 40% studuje) => zhoršuje se kvalita - máme mnoho soukromých vysokých školy (asi 43) - veřejných vysokých škol máme asi 26 - státní => Univerzita obrany a Policejní akademie v Praze - po roce 1990 nastal prudký nárůst vysokoškolských studentů - bude postupný pokles - největší zájem je o psychologii, právo, medicínu a ekonomii - méně zájemců je na strojírenství Typ osídlení - městská/venkovská společnost - od konce 19. století je trend stěhování do měst - tento trend stále pokračuje - nastává vylidňování venkova - venkov spíše pro rekreaci (chaty, chalupy) - pokles stálých obyvatel venkova - např.: kvůli dopravě, horší zásobování, méně pracovních příležitostí - nový trend => vznik satelitů –> v okolí velkých měst se staví rodinné domy (vily) –> chybí občanská vybavenost (obchody, školky, restaurace) –> někdy se oddělují od okolní obce Sociální distance: - vzdálenost mezi jednotlivými vrstvami společnosti Typy společností podle stratifikace: - dle vzdálenosti od sebe - možnosti dostat se z jedné do druhé… 1) Kastovního společnost – mezi jednotlivými vrstvami je velká distance – vzájemné setkání podle přísných pravidel – žijí dost odděleně – přechod nelze, příslušnost je dána narozením – pouze v Indie (trend omezovat tento typ společnosti) – hlavní dělení v Indické společnosti jsou varny – ty se dělí na kasty 2) Společnost hierarchického typu – absolutistická monarchie, starověké společnosti – Egypt, Čína ( císař – syn boží) – dnes jsou to např. diktatury - Stalin, Hitler, Kim Čong - Un – na vrcholu úzká elita nebo jedinec – v současnosti Severní Korea (KLDR) –> likvidace názorových odpůrců, převýchovné tábory 3) Nivelizovaná společnost – vrstvy na přibližně stejné úrovni – stejné postavení členů celé společnosti (u nás 60.– 80. léta –> ne příliš bohatí ani příliš chudí) – nevýhoda –> malé šance se prosadit, skrývání v anonymitě – prosazovalo se rovnostářství (=egalitářství ) → výjimečný jedinec nemá možnost vyniknout – malé rozdíly mezi vrstvami – všichni jsou na tom stejně 4) Diferencovaná společnost – s tendencí růstu středních vrstev – patří sem varianty pluralitních demokracií – je zde šance se dostat do vyšších vrstev společnosti (ale i propad dolů) – globalizace někde ničí střední vrstvy (Jižní Amerika –> Venezuela, Argentina) – typické pro moderní demokracie – optimální je velká střední vrstva – když ne → rozevřené sociální nůžk

Témata, do kterých materiál patří