Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 19 - Základní pojmy - Religionistika. Hinduismus. Buddhismus. Judaismus. Islám. Křesťanství

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19) Religionistika Hinduismus, Buddhismus, Judaismus, Islám, Křesťanství Religionistika obecně mladý obor, vydělil se z teologie v 19. století o její vytvoření se zasadilMax Müller (1823 – 1900) teologie věda o bohu (→ theos = bůh) vykládá náboženské texty s kritickou předpojatostí (rozbor a výklad konkrétní náboženské doktríny) věří že bůh existuje slovobůh – pochází ze staroindického jména boha štědrostiBhaga, které zobecnělo ve většině slovanských jazyků xreligionistika hl. předmět: usiluje o vědecké zkoumání, popis a srovnávání jednotlivých náboženství snaží se o nezaujatý (objektivní) pohled na náboženství nesnaží se rozhodovat, zda je náboženství pravdivé, či není podle přístupu k náboženství rozlišujeme: historickou religionistiku srovnávací religionistiku Náboženství označuje projevy lidského vztahu k vyšší, radlické moci v nejrůznějších podobách → součást kultury lidstva (provází ho v celých dějinách) cesta pro člověka, jak pochopit vesmír, svou existenci, jak dát životu význam a cíl a vyrovnat se s vlastní smrtelností svobodná volba náboženství (v demokratické společnosti) zakořeněno ve společnosti – tradice, svátky, pojetí člověka a jeho důstojnosti, vztahu k životu a smrti vývoj od nejnižších forem k vyšším: animismus -víra v existenci samostatné, nesmrtelné duše a duchovních bytostí fetišismus -forma animismu -uctívání neživých přírodních nebo umělých předmětů (fetišů) – připisování magických vlastností totemismus -představa, že nějaká skupina lidí (rodina, kmen,…) souvisí s nějakým společenských prapředkem, jenž je symbolizován totemem → uctívání polyteismus -uznává více bohů a bohyň pro různé pozemské záležitosti (např. plodnost, válka, láska, osud, počasí,…) -staré Řecko, Řím -hinduismus,… panteismus -ztotožňuje boha s přírodou → bůh je přítomen ve všem (i v člověku), vše prostupuje -bůh = Vesmír, Vesmír = bůh (viz Mikuláš Kusánský, otázka č. 22) monoteismus -uznává jediného boha -judaismus, křesťanství, islám deismus -bůh svět sice stvořil, ale dále do něj již nezasahuje -racionální učení uplatňující se hlavně v 18. a 19. století (viz otázka č. 24) → ateismus -vymezuje se vůči náboženství -neuznává, popírá existenci boha typy náboženství: védská tradice -védské období – nejstarší období, vznik nejstarší filosoficko-náboženských knih:Védy,Upanišady -hinduismus, buddhismus, sikhismus, džinismus abrahámovská tradice -náboženské systémy, jejichž tradice jsou spojeny s Abrahámem -vycházejí z judaismus -odlišné, přesto mnoho společných znaků (monoteismus, bůh je stvořitel, povinnost šíření víry,…) -judaismus, islám, křesťanství Hinduismus vzniká okolo 2. tisíciletí př.n.l. název z perského „hindu“ – označení řeky Indus, označení nemuslimského obyvatelstva žijícího za řekou Indus čerpá z posvátných spisů: védy -ze sanskrtu - „vid“ = vědění, poznání pravdy, posvátná tradice, obětní uctívání -posvátné spisy, obsahují chvalozpěvy -tvoří nejstarší část sanskrtské literatury i hinduistických textů -védské hymny →mantry, bráhmany → vznikbrahmásútry, upanišady upanišady -filosoficko-náboženské texty/vyprávění -vrcholem védské tradice -hlavní téma: spojeníátmy abrahmy cestou meditace a skutků polyteistické náboženství →trimúrti(= mající trojí podobu) -označení pro trojici hlavních hinduistických bohů: Brahma – stvořitel Višnu – udržovatel Šiva – ničitel -tyto tři podoby – vnímány jako vyjádření nejvyššího božstva –Íšvara→ vyjádření třech různých aspektů a funkcí nejvyššího božstva, jak se projevuje v chodu vesmíru (→ inkarnace Íšvary ve Višnua – udržuje zákon karmy) posvátný jazyk: sanskrt, pálí duchovní učitelé tzv.guru základ hinduismu: dharma =způsob bytí cesta k pravdě univerzální samotná pravda způsob života vedoucí k minimální akumulaci karmy -karma -princip vírysamsára: -koloběh zrození, smrti a opětovného zrození -uvězněny všechny bytosti, dokud se neosvobodí -kam se každá bytost zrodí, závisí na jejích činech v předchozím životě →správná dharma vede ke správné karmě, správnákarma vede k osvobozování až k mókši(završení samsáry; podobné buddhistické nirváně) -átma(n) -duchovní podstata každého jedince -„duše“, „nadduše“ -brahma(n) -nepopsatelný základ všeho -neměnná, nekonečná podstata božského bytí → v upanišadách – brahma a átma – dochází ke spojení – jsou jedno/totéž typické pro hinduismus je specifické uspořádání společnosti jedná se o jednu z nejstarších stratifikací světa Manuův zákoník -určuje stratifikaci a pravidla chování a člověka celý život -shrnutí bráhmanské moudrosti (prý slovo samého Brahmy) kosmogonie hinduismu souvisí se stratifikací společnosti jako první existoval tzv.prvotní člověk – z jeho částí odděleny tzv.varny: =čtyři společenské vrstvy, mezi nimiž jsou zásadní nerovnosti: Bráhmani – učitelé, kněží (→ hlava, ústa) Kšatrijové – válečníci, politici, státní správa (→ paže) Vaišjové – obchodníci, řemeslníci, zemědělci (→ stehna) Šúdrové – služebníci, dělníci, bezzemci (→ chodidla) -dále se dělí nakasty → mimo varny – skupina tzv.nedotknutelných (= nečistí), kterými pohrdá celá společnost eposy:Mahábhárata (součást Bhagavadgíta),Rámájana Džinismus vydělen z hinduismu vyznačuje se velkou úctou k životu nejen člověka, ale všech organismů Sikhismus vydělen z hinduismu klade velký důraz na morálku a mravní život Buddhismus vzniká pravděpodobně v 5. století př.n.l. vydělen z hinduismu zakladatelSiddhártha Gautama (→Buddha= probuzený) syn bohatého šlechtice (princ?) žil v přepychu – jednou se dostal mimo domov – uviděl bídu a nemoci → zřekl se svého dosavadního života a začal žít asketicky → snaha zbavit ostatní lidi utrpení → meditace – dosáhl probuzení 2 příběhy:-oddálení nirvány ve prospěch druhých –Mahajána (= velký vůz) -usiluje o péči vlastní duše –Hínajána (= malý vůz) → dva základní typy buddhismu: Hínajána =učení starších -navazuje na původní Buddhovo učení Mahájána =učení mladších -není tak „ortodoxní“ jako Hínajána → Bódhisattva – stav předcházející stavu buddhy a dále usiluje o probuzení posvátný jazyk: sanskrt, pálí nejstarší kanonický text tzv.Trip

Témata, do kterých materiál patří