Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 3. Ideologie a politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ideologie a politika Vymezení pojmu ideologie. Extrémistické ideologie (komunismus, fašismus, nacismus). Ideologie na demokratickém základě (konzervatismus, liberalismus, socialismus). Politické strany v ČR. Vymezení pojmu ideologie –světonázor, politická strana (ideologie = způsob uvažování o světě jak politicky vykládáme svět) výklad podle politického vidění, způsob uvažování o světě, jak politická strana mění a získává Extrémistické ideologie Slovo extrém pochází z latiny a jeho význam je „nejvzdálenější“ nebo „nejkrajnější“. levicový extremismus – důraz na třídy, rovnost pravicový extremismus – důraz na národ, nadřazenost KOMUNISMUS – Rusko, Lenin, Stalin rovnost lidí, dodržování práv snaží se uspořádat společnost na principu společného vlastnictví a následného přerozdělování dle potřeb jedinců -> úzká skupinka má vše a okrádá ostatní bolševismus – hnutí skupiny radikálních revolucionářů v Rusku od počátku 20. století, které mělo výše uvedené komunistické cíle marxismus –filosofický směr pojmenovaný podle německého filosofa Marxe, ze kterého vychází socialistické i komunistické hnutí FAŠISMUS – Itálie, Mussolini (přezdívka – Duce) z latinskéhofascio –svazek, spojení prutů prosazování národa, rasy -> každý má něco dělat pro stát IDEA =každý muž má být voják a každá žena má mít co nejvíce dětí Politický režim založený na diktatuře jedné strany -> fašistická diktatura xenofobie = nesnášenlivost ostatních národů NACISMUS – Německo, Adolf Hitler, H. Himmler, Joseph Goebbels „přežije nejsilnější národ“ výbojný, chce válku, výjimečnost árijců rasismus, antisemitismus IDEA = každý muž he vojákem + zemědělec Ideologie na demokratickém základě - směry KONZERVATISMUS (pravice) zakladatel Edmund Burke principy: soukromé vlastnictví, tradiční myšlenky, důraz na vlast, důraz na rodinu, náboženství, morálka např. ODS LIBERALISMUS (střed) principy: svoboda jedince, minimální stát, volná ruka trhu, svoboda myšlení, svoboda projevu, řád, umírněnost např. Strana svobodných občanů SOCIALISMUS (levice) principy: chtějí větší sílu státu, svoboda člověka (podpora menšin, svobod), rovnost a spravedlnost, solidarita věda, výzkum např. ČSSD, KSČM Politická strany v ČR Česká pirátská strana stedová strana, vznik 17.6. 2009 předseda Ivan Bartoš Pirátské strany vznikly v mnoha zemích Evropa i po celém světě jako odpor proti omezování základních občanských práv vlivnými lobbistickými skupinami HLAVNÍ TÉMATA Informace a jejich zásadní význam v moderní společnosti – sdílení informací, efektivní využití technologií a ochrana soukromí v kybernetickém světě Občanské svobody, přímá demokracie Boj proti korupci,větší transparentnost Větší efektivita vzdělávání, dekriminalizace marihuany... KSČM práce a sociální jistoty důraz na průmysl, zemědělství (vyšší potravinová soběstačnost), zdravotnictví, školství regulace trhnu, vyšší daně ČR bez účasti ve vojenských paktech, mír Svaz mladých komunistů KDU – ČSL (středová strana, levicová i pravicová) pozice strany ve středu politické scény i vnitřní názorová pluralita jí dává široký koaliční potenciá její tradiční témata jsou podpora rodiny, venkova a křesťanských morálních hodnot KDU-ČSL se hlásí k ideologiisociálně tržního hospodářství ( určité regulace v trhu) strana vystupujeproti dekriminalizaci drog, i proti legalizaci eutanazii strana vystupujeproti dekriminalizaci drog, i proti legalizaci eutanazii ??? Vztah KDU k registrovanému partnerství homosexuálů a jejich případné adopci dětí křesťanští demokraté v Evropě Josef Lux ODS (pravicová strana) strana se profiluje jakokonzervativní a ekonomicky liberálnína domácí scéně, na scéně evropské jako strana euroskeptická(nechtějí určitě vystoupit z EU) ODS v 90. letech a ODS dnes významné tváře ODS: Petr Fiala Strana zelených Strana zelených se v Evropě běžně řadí jako průsečík liberálních myšlenek a myšlenek moderních levicových proudů Strana zelených v ČR Environmentalismus Ekologie-člověk součástí ekosystému Svět je celek Technika a příroda Udržitelný rozvoj

Témata, do kterých materiál patří