Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 10 - Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10) Evropská Unie Osnova: Příčiny vzniku EUDějiny evropského integračního procesuČlenské státy EU a kandidátské státyHlavní instituce EUČeská republika a EU 1)Příčiny Kořeny evropského integračního procesu lze hledat v různých historických obdobích. Ke skutečným integračním krokům však došlo až po roce 1945 pod dojmem tragických zkušeností se dvěma světovými konflikty a velkou hospodářskou krizí. 2) Dějiny evropského integračního procesu Vše začíná rokem 1950 kdy byl vypracován tzv. Schumanův plán. Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman navrhl ustanovení organizace, která by spravovala německé a francouzské zdroje uhlí a oceli. Jedním z hlavních motivů vzniku plánu byla obava francouzů ze znovuvyzbrojení Německa a snaha o kontrolu těžby uhlí v německém Porúří, na jehož dodávkách byl závislý francouzský těžký průmysl. Na základě toho v roce 1952 vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) kde zakladatelské státy byly: Francie, Západní Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemí a Itálie.Pařížská Smlouva Následně v roce 1958 vzniklo Evropské hospodářské společenství ( EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii ( EUROATOM) – kde zakladatelskými státy jsou tytéž jako u ESUO.EHS- Římské smlouvy. V roce 1960 vznikla alternativa k EHS organizace Evropského společenství volného obchodu . V jejím čele stála z počátku Velká Británie, která odmítala nadnárodní koncept integrace prosazovaný EHS. Postupně se členy stalo Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a později přistoupily Finsko, Island a Lichtenštejnsko. Velká část států odešla do Evropských společenství a později do EU a zůstaly pouze čtyři státy- Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko. 1966- tzv. Lucemburský kompromis umožnil překonání krize EHS, trvající přibližně od roku 1963. Hlavní příčinou byl především rázný postup francouzského prezidenta Cherlese de Gaulla, který preferoval mezivládní princip integrace, jež nebyl v souladu s počátky integračního procesu. De Gaulle také jménem Francie vetoval v letech 1963 a 1967 vstup Velké Británie do EHS. Krize vyvrcholila v červnu 1965. Francie, obávající se ztráty části svého vlivu v důsledku změny hlasování v Radě ministrů (přechod od jednomyslného k většinovému hlasování ), odvolala své zástupce z některých orgánů EHS (tzv. politika prázdných křesel) a ochromila jejich činnost . Překonání krize umožnil v lednu 1966 tzv. Lucemburský kompromis, který zjednodušeně řečeno oddálil přijetí většinového principu při hlasování v Radě ministrů. 1967- vznik Evropského společenství (ES) –slučovací smlouva ESUO + EHS 1993 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva) na jejímž základě byla založena Evropská unie. 2005- v referendech ve Francii a Nizozemí byla občany odmítnuta Smlouva o Ústavě pro Evropu 2009– v platnost vstoupila Lisabonská smlouva, která ustanovuje, že EU nahrazuje ES a zavádí jednotnou právní subjektivitu EU – zavádí možnost dobrovolného vystoupení z EU, zavádí post stálého předsedy Evropského rady a upravuje postavení Vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Od roku 2009 probíhá postupné šíření dluhové krize eurozóny. Krizí jsou nejvíce postiženy státy označované jako PIIGS – Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko. 3) Členské a kandidátské státy EU V roce 1952 založeno ESUO – kde zakládajícími státy byla Francie, Západní Německo, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie 1973 –přistoupila Velká Británie, Irsko, Dánsko 1981- Řecko 1986 –Španělsko, Portugalsko 1995 – Rakousko, Finsko, Švédsko 2004 – Slovensko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Kypr 2007 – Bulharsko, Rumunsko 2013 – Chorvatsko Kandidátské státy EU: Turecko – 1999 udělení statusu kandidátské země Makedonie - 2005 Island, Černá hora – 2010 Srbsko – 2012 4) Instituce Evropské unie Evropská rada (ER) – členy ER jsou kromě stálého předsedy ER především nejvyšší představitelé členských zemí, tj. hlavy států nebo ministerští předsedové, v čele stojí předseda ER tzv. evropský prezident s funkčním obdobím 2,5 roku – v současné době Herman van Rompuy a sídlo má ER v Bruselu kde se minimálně 4krát ročně ER schází Má mezivládní charakter, zástupci jednotlivých zemí reprezentují především národní zájmy, řešení politických krizí, označováno jako evropský summit Rada evropské unie – je složena z ministrů zodpovědných za projednávanou agendu, v předsednictví Rady EU se střídají členské země po 6 měsících, ČR předsedala v 1.pololetí (leden až červen) v roce 2009 Spolu s evropským parlamentem přijímá legislativu EU, podílí se na rozpočtu EU a schvalování složení Evropské komise, stejně jako ER funguje na mezinárodním principu, rada ministrů Evropská komise – v současné době každá země má jeden hlas – 28 komisařů, je to výkonný orgán EU, reprezentuje nadnárodní princip, komisaři tedy primárně prosazují zájmy EU jako celku a tvoří proti váhu zájmům jednotlivých členských států. EK disponuje výhradním právem předkládat návrhy právních předpisů EP a ER. Funkční období komisařů je 5 let a v současné době v čele komise stojí předseda Portugalec José Manuel Barroso, Českou republiku zastupuje Štefan Fule, který má odpovědnost za oblast rozšiřování a politiku sousedství. Evropský parlament– po přistoupení Chorvatska má 766 europoslanců z členských státu EU, ale ve volbách které pravděpodobně proběhnou v červnu 2014, se bude volit 751 poslanců, což znamená, že oproti loňskému roku přijdou některé státy o minimálně jednoho poslance Má oficiálně tři sídla: Brusel, Štrasburk, a LucemburkEP je jedinou institucí kde jsou poslanci voleni přímo občany členských zemí , na 5 let poměrným systémem, podílí se na schvalování rozpočtu, schvaluje předsedu EK a vyslovuje jí důvěru 6)Česká republika a EU Česká republika je členským státem EU od roku 2004. Nutným předpokladem pro tento krok bylo schválení přistoupení v referendu, které se uskutečnilo roku 2003( prozatím jediné celostátní referendum v dějinách samostatné Č

Témata, do kterých materiál patří