Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Počátky filosofického myšlení v Evropě, Indii a Číně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Počátky filosofického myšlení v Evropě, Indii a Číně Počátky filosofie v Řecku; buddhismus; konfucianismus; taoismus Antická filosofie Řecké městské státy, 7.-6. stol. př. n. l.Přechod od despotických, patriarchálních forem vlády k demokratičtější správě polis, ekonomický vzestup Etapy: 1) Předsokratovská filosofie (7.-5. stol. př. n. l.) 2) Filosofie klasického období (5.-4. stol. př. n. l.) 3) Filosofie v období helénismu a pozdní antiky (4. stol. př. n. l. – 529 n. l.) -> 529 – císař Justinián uzavřel Platonovu akademii Antické myšlení je založeno na: Celistvosti a jednoty bytí, která je odvozena z uspořádání bytí, z řádu, který vším proniká a je mu vše podrobenoTento řád je objektivní a neosobní, je mu podroben i člověkTento řád je esenciální a racionálníEsence je to, co činí věc právě tím, čím je, čím se odlišujeČlověk je obdařen rozumemRozum řeckého myšlení je nazíravý (intuitivní, dívat se na věci ze shora?) Miléťané Společné působení v městě MilétosVe své době nejrozvinutější osada na západním pobřeží Malé AsiePrvní filosofové, kteří přešli od mýtu k logu (viz. 1. otázka)Snaha vyložit filosofii přirozeným způsobemSvět jako příroda prostřednictvím představy kosmu (řádu)Kosmos je uspořádaný celek, jehož jednota je dána jeho počátkem –arché Arché vše z něj vzniká a vše v něm zaniká, počátek kosmuI když se věc mění, podstatou je stále arché Představitelé: Thales z Milétu(??? 624–548 př. n. l. ???) Arché jevodaVoda je počátek všeho, všechno z ní vzniká a zase se do ní navracíPanteismus – vše je plné bohůNázor, že všechno, co existuje, je jedním celkem s božskou podstatou Anaximandros(??? 610-546 př. n. l. ???) Arché jeapeironUrčitý princip, to, co nemá hraniceVše vzniká z této přirozené neomezenosti a vrací se do ní zpět Anaximenes (??? 585-528 př. n. l. ???) Arché je neurčitývzduchVše vzniká ze vzduchu, a to jeho zhušťováním nebo zřeďovánímZhušťování => vítr, mraky, voda, kamenyZřeďování => oheň Buddhismus Pochází z Indie,Zakladatel –Siddhártha Gautama (??? 563-483 př. n. l. ???)BUDHA(Probuzený)Podle tradice byl z bohaté rodiny, zřekl se světa, začal žít asketickým životem, a nakonec při meditaci dosáhl probuzení (osvícení)Víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj => dosáhnoutnirványNirvána = stav naprostého neulpívání a vyvanutí3 základní spisy: Tipitaka (Buddhovy obecné promluvy), Vinaja (klášterní řád a disciplína), Abhidarma (popisuje svět z pohledu osvíceného člověka Náboženská praxe Tři klenoty:Buddha (učitel),Dharma (zákon),Sangha (buddhistická obec)Buddhismus je cesta, která vede člověka od jeho utrpení až k nirváněČtyři vznešené pravdy = celý život je strast, strast má příčinu v žízni po věcech, odstraněním této žízně zanikne strast, k tomu vede Osmidílná vznešená stezkaZákladem cesty je mravnost – neubližovat, nekrást, nelhat, necizoložit, neužívat drogy ani alkohol Větve buddhismu: 1) Théraváda– raná forma buddhismu, spása je podmíněna mnišstvím 2) Mahájána – ukazuje cestu ke spáse laikům (světským lidem) Konfucianismus V Číně, 5. stol. př. n. l.KONFUCIUS – zakladatel, (551-479 př. n. l.) => strážce moudrostiNezabývá se ani otázkou boha, ani posmrtného životaDůraz naetický význam mezilidských vztahů(správné jednání, úcta ke starším)Mudrc – cíl, ideál dokonalého člověkaDuchovně rozvinutá osobnost, žije v harmonii s vesmírem, ochrana všeho živéhoLi = řád, disciplína, to, co je dobré a vhodné Taoismus V Číně, 5. stol. př. n. l.LAO’C – čínský učenec, pravděpodobný autor, (604-531 př. n. l.)Kniha o Tao a cnosti – základTao= cestaProstupuje vším, všeobecný zákon přírody, vše z něj pochází a zase se do něj navrací, nelze ho postihnout smysly, člověk musí splynout s přírodouTe= ctnostUskutečnění všehoZásada nezasahování do přirozeného chodu věcí, protože ty následují taoCíl => život v souladu s TaoTři čistí: Pán posvátného nebeského pokladu, pán tao a te, nejvyšší pán Lao

Témata, do kterých materiál patří