Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stát + územní samospráva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STÁT A JEHO FORMY STÁT je politická organizace společnosti Vznik a vývoj názvu: polis – městský stát v Řecku, civitas – v Římě, stato – tak, jak ho chápeme dnes (Machiavelli - 15./16. století - Itálie)každý stát musí být vyhlášen, musí mít politickou reprezentaci a uznání od ostatních států Teorie vysvětlující vznik státu: mocenská – jedinec nebo skupina obsadili území, podrobili si tamější obyvatele a vznikl státsmluvní – stát vzniká na základě smlouvy mezi panovníkem a lidemnáboženská – stát vzniká díky zásahu Bohakonstruktivně akceptační – stát vznikl na základě domluvy a rozhodnutí světových velmocí (např. vznik Izraele v roce 1947) Stát tvoří: území – ohraničený suchozemský prostor s vnitřními vodami, pobřežními vodami a vzdušným prostoremobyvatelé – lidé, kteří žijí na území státu a spadají pod jeho státní správustátní správa – hierarchicky uspořádána (zákonodárná, výkonná a soudní moc …) Funkce státu: Vnitřníbezpečnostní – stát zajišťuje ochranu zdraví a majetku svých obyvatel, představována policií a armádouprávní – stát garantuje dodržování lidských a občanských práv (volební, petiční právo …), fungování právního státu; vztah mezi občanem a státem je dán zákonem; občan může to, co zákon nezakazuje; stát může to, co zákon výslovně povolujeekonomická – stát garantuje zajištění podmínek pro chod hospodářstvísociální– stát se stará o staré, nemocné, nezaměstnané či chudé občanykulturní – stát se snaží o rozvoj školství, vědy, kultury a stará se o kulturní bohatství 2) Vnější – spolupráce státu s jinými zeměmi v oblasti diplomatické, obranné (NATO) a hospodářské (EU) FORMY STÁTU ČR z hlediska dělení – demokracie, parlamentní republika, unitární a decentralizovaný stát 1) podle počtu suverénů monarchie– vláda jednoho oligarchie (aristokracie) – vláda skupiny demokracie – vláda všech 2) podle formy režimu demokracie – dodržování lidských práv diktatura – vše v područí diktátora, autokrata, např. Bělorusko, S Korea, Kuba, Venezuela 3) podle hlavy státu monarchie – panovník díky tradicím a dědičnosti absolutistická – neomezená politická moc panovníka, který je jediným držitelem moci, disponuje armádou a rozhoduje o všem, např. Katar, Brunej, Omán, SA konstituční – moc panovníka omezena Ústavou, panovník podřízen zákonům země, při vyhlášení zákonů, vyhlašování a zvolení vlády potřebuje souhlas parlamentu, např. Monako, Maroko, Lichtenštejnsko, Bhútán, Bahrajn parlamentní – monarcha reprezentuje stát, nemá žádné pravomoce, nesestavuje vládu, role omezena parlamentem, státnické záležitosti řídí vláda a parlament, např. VB, Španělsko, Japonsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Thajsko dominium - samostatné státy, které mají panovníka formálně jinde, v čele guvernér, podřízen královně, např. Kanada, Austráliekondominium - území, které je spravováno více státy, např. Andorra (v čele biskup ze Španělska a prezident z Francie) republika – v čele prezident volený na určité funkční období prezidentská – prezident s velkou mocí a silnou pozicí, je zároveň i premiérem, nemůže však měnit zákony, např. J Korea, Venezuela, Bělorusko, Argentina, USA parlamentní – prezident jmenuje vládu, ta musí získat důvěru, prezident přijímá její demisi, jeho pravomoce nejsou však tak velké jako u prezidentské republiky, např. ČR, Slovensko, Itálie, Maďarsko, Finsko semiprezidentská – prezident volen přímo, má větší pravomoce než v parlamentní republice, silnější než premiér, vláda je odpovědna parlamentu, např. Polsko, Francie, Rusko, Čína kancléřská – v čele je kancléř, prezident má nižší moc, např. Německo (Angela Merkel), Rakousko (Werner Faymann) 4) podle územně správního členění federace – společná hlava státu, ústava, měna, armáda a zahraniční politika; v rámci mezinárodní politiky nemají žádnou samostatnost (nemohou uzavírat mezinárodní smlouvy); např. USA, Německo, Rakousko, Rusko konfederace – volné spojení států, dnes již neexistuje, její znaky má např. EU jako světová organizace; na základě Lisabonské smlouvy má EU prezidenta, společnou ministryni zahraničí, státy svoji legislativu musejí podřídit té unijní unitární stát – jednoúzemní stát, který se nedělí na žádné samostatné celky z hlediska právního a mezinárodního exkláva - území, které patří jinému státu, ale nesousedí s ním, např. Kaliningrad. oblastenkláva - stát uzavřený uvnitř jiného státu, např. San Marino, Vatikán 5) podle rozvržení státní moci centralizovaný – moc centralizována v jednom místědecentralizovaný – moc rozdělena do více stupňů (územních celků), většina států, v ČR dvoustupňová (viz. Územní samospráva) Územní samospráva státní správa– zahrnuje státní orgányústřední – vykonává správu na celém území státu (ministerstva)územní – spravují záležitosti určitého územního celkusamospráva – zahrnuje nestátní orgány (obce a vyšší územní celky), umožňují občanům se aktivně podílet na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají Je dvoustupňová a) vyšší územně samosprávné celky VÚSC – kraje (v ČR 14) b) základní samosprávné jednotky ZSJ - obce s pojmem obec se poprvé setkáváme v roce 1849, kdy byl schválen prozatímní obecní zákon 1945 úřady byly nahrazeny národními výbory, starostové předsedy NV1990 schválen zákon o obcích a zákon o volbách do obecních zastupitelstevv čele kraje je hejtman (Jihomoravský kraj – Bohumil Šimek ANO)v čele obce je starosta, města též starosta, statutárního města primátor (Brno - Markéta Vaňková ODS)každá obec je právnickou osobou (= uměle vytvořený subjekt, nejčastěji za účelem podnikání, musí být evidován a registrován)každá obec má území: a) intravilán – zastavěná část obce (budovy, domy) b) extravilán – nezastavěná část obce, okolo intravilánu (louky, pole, lesy, zahrádky) obec má 2 druhy působnosti: přenesená – povinná pro všechny obce, obec plní funkci státní správy, musí vést evidenci obyvatel, zajistit průběh voleb do místních i vyšších zastupitelstev, zajistit požární ochranu, spolupodílí se na zajišťování sociální politiky samostatná – obce mohou dle libosti vytvářet vyhlášky, v souladu s Ústavou občan obce s

Témata, do kterých materiál patří