Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zdravý životní styl a negativní sociálně-patologické jevy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Sociálně-patologické jevy Sociálně-patologické jevy jsou jevy, které ohrožují společnost z hlediska morálky a mravnosti. Jedná se o určité vychýlení se z běžných norem a pravidel dané společnosti, nerespektování požadavků, které jsou na jednotlivce či skupiny kladeny. Mezi sociálně-patologické jevy patří např.: • drogy • rasismus, xenofobie • týrání a zneužívání dětí Drogy Drogy se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin, nebo chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický, nebo fyzický a stává se z něho toxikoman. Světová zdravotní organizace definuje pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou těchto závislostí zároveň). Problém drog je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme ve starém zákoně i starších náboženských textech. Drogy, ať už legální či nelegální, už od počátku věků způsobují lidstvu problémy. Alkoholismus Alkoholismus nebo téžzávislost na alkoholu,opilství je chronické recidivujícíonemocnění postihující nejen celouosobnost postiženého jedince po stráncepsychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formyzávislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost naalkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchyléčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý Podle vztahu lidí k pití alkoholických nápojůrozlišujemečtyři skupiny osob: ·Abstinenti – alkoholické nápoje vůbec nepožívají ·Konzumenti – nevyhledávají alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat, ale nemá k tomu důvod ·Pijáci – těchto lidí jsou plné hospody. Jde zde již o účinky alkoholu – hlavně euforii a krátkodobé antidepresivní a antianxietické (úzkost potlačující) účinky. ·Alkoholici – alkohol je pro tohoto jedince silná droga. Nerozlišuje druh nápoje. Šikana Šikana (zněmeckého Schikane) označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typuškol aškolských zařízeních, v armádě,sportovním klubu, vevězení, ale i v rodině (zaměřena na neoblíbenédítě) či v zaměstnání (podle toho, zda je původcem kolega či nadřízený, mluvíme o mobbingu nebobossingu). Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní převahu. Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni zúčastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť, která může následky šikany nést celý život v podobě nočních můr, strachu, stresu, fobií a nedostatkem sebevědomí. Prostituce Prostituce (z lat. prostituere) je poskytovánísexuálních služeb (obvykle manuální stimulace,orální sex,pohlavní styk neboanální sex) za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu. České označení pro muže takovou službu poskytující je prostitut, pro ženu prostitutka. Prostituci organizujekuplíř. Většinu prostituujících tvoří ženy. To je dáno poptávkou. I většina prostitutů má mužskou klientelu. Služby nabízejí různými způsoby, například přímo na ulici, ve specializovaných podnicích –nevěstincích, či v barech a nočních podnicích. Rozšířené jsou také služby označované jakoescort servis, kdy tzv. callgirl, resp. callboy (dívky, chlapci na zavolání), přijíždějí přímo zazákazníkem a poskytují musexuální služby v jeho prostorách. Prostituce je často označována jako „nejstaršířemeslo“. Je známa z většiny rozvinutých kultur. V některých kulturách, například již vBabyloně, existovala i její posvátná forma. Gamblerství Gamblerství neboli gambling je chorobná závislost na hraníhazardních her. Gamblerství je považováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry. Pravidla her jsou přitom nastavena z dlouhodobého hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh. Závislé osoby (tzv. gambleři) dokážou prohrát ohromné částky, což má často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíže nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých. Gamblerství bývá spojeno s jinými druhy závislostí, například nadrogách. Český zákon nedovoluje hru hazardních her osobám mladším osmnácti let a do heren s automaty jim pak úplně zakazuje vstup. Vandalismus Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog - graffiti na veřejných plochách a dopravních prostředcích - demolování veřejných objektů či městského mobiliáře (např. ničení laviček, telefonních -poškozování soukromého majetku ( zvonků, poštovních schránek, oken, apod. ) Formou vandalismu může být i úmyslné narušování nočního klidu, resp. jakékoli hlučné, agresívní chování na veřejnosti, kterým jedinec, nebo skupina jedinců, napadá a poškozuje práva ostatních Zdravý životní styl Nejvíce zdraví ovlivňujemevlastním životním stylem. Dlouhodobě a v průměru nášživotní stylZdravý životní styl představuje kombinaci vyvážené stravy (dostatek vitamínů, bílkovin, vlákniny) a hlavně nesmíte zapomínat na sport každý den alespoň 30 minut nebo ob den 1 hodinu. Hlavní zásady zdravého životního stylu: - Nekouřit-Zdravá výživa (pestrá, vyvážená, přiměřená)-- Pouze malá konzumace alkoholu- Vyvarování se působení škodlivých látek a rizikových faktorů Sportem ku zdraví Pohybové aktivity pozitivně ovlivňují nejen všechny tělesné funkce, ale také psychiku, paměť nebo koncentraci. Co dobrého nám sport přináší? - přiznivě ovlivňuje srdeční činnosti - rozšiřuje cévy a přispívá ke správnému proudění krve - snižu

Témata, do kterých materiál patří