Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.b) Spánek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.b) Spánek Spánek = stav organismu, kdy jsou určité psychické a fyzické funkce utlumeny a procesy důležité k přežití fungují na velmi nízké úrovni, např. dech, tep - snižuje se tělesná teplota a dochází k uvolnění svalstva, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje - Ale i přesto jsme schopni nějaké jevy vnímat a jsou schopné nás probudit - např. když se probudíme při jakémkoli zvuku otevírajících se dveří čí slyšení plačícího dítěte ale neprobudí nás projíždějící auto nebo hlasitý budík. všechny funkce jsou ztlumeny. - Spánek nám zabere přibližně třetinu života - Rušení nebo neumožnění spánku vede potřebě spánku mimo obvyklou dobu a k psychickým potížím, od mírných až po velmi závažné. - Délka spánku u člověka je individuální - Obecně se pro dospělé osoby uvádí 7–8 hodin, ale někteří jedinci mají potřebu spánku odlišnou (kolísá od 4 až po 12 hodin spánku za den) Fáze spánku - střídání dvou fází REM a NREM - Tento postup je občas přerušen tělesnými pohyby a částečným probuzením. - Asi po 70–80 minutách se spící obvykle krátce vrací do třetího nebo druhého stadia a následuje první fáze REM, která trvá asi 5–10 minut. - Délka celého cyklu, od začátku prvního stadia NREM až po ukončení první fáze REM je asi 90–110 minut. Usínání (změny polohy, křeče, prudké dýchání,...). - postupně se snižuje svalové napětí, krevní tlak i tepové frekvence. zmást, protože nevíme, zda jsme spali nebo ne. - podléháme smyslovým klamům (například pád z kola), na které může zareagovat škubnutím těla a následným probuzením NREM fáze spánku (no rapid eye movement) - klasický spánek, synchronní spánek nebo ortodoxní spánek - U zdravého, mladého člověka tvoří přibližně 70% doby spánku. - Základním rysem je utlumení všech vegetativních funkcí organismu. - Krevní tlak klesá o 5 – 15% a snižuje se frekvence srdečních stahů. - Tělesná teplota je stabilní, většina svalů je relaxovaná. - Při usínání, lehkém spánku a změně spánkových stádií, dochází ke změně řízení dýchání, což může vést k poruchám dýchání. Při přechodu do třetího a čtvrtého stádia se dýchání stabilizuje a vdechovaný objem se zmenšuje. (3 a 4 = hluboký NREM spánek, delta spánek) REM fáze spánku - náhlý výskyt očních pohybů, jež trvají 10–20 sekund. - člověk je téměř strnulý, ušetřen je pouze srdeční sval, bránice, okohybné svaly a hladké svalstvo. - člověk začne těžce a nepravidelně dýchat. - Jeho srdeční frekvence se zvyšuje na hodnoty, které odpovídají bdělému stavu. - Probudit člověka v REM fázi je obtížnější než v ostatních spánkových stadiích. - Dochází k úbytku svalového napětí, což je patrné v uvolnění obličeje spícího. - Změny průtoku krve vyvolávají u mužů ranní erekci a u žen prokrvení vaginální oblasti. - náhlé pohyby, kterými spící jedinec mění svou polohu, se objevují zpravidla těsně před nebo těsně po REM fázi spánku. - probíhá velká většina snů. - V této fázi spánku jsou sny výrazné až mimořádně živé a mívají bizarní a nelogický charakter. - O REM fázi spánku je prokázáno, že je fyziologicky podstatou snové činnosti, a někdy bývá nazývána také D-stav ("dream" = sen). Probouzení - Stav, kdy se člověk navrací ze spánku do stavu bdělosti. - V mnohém se podobá fázi usínání, ale zpravidla probíhá mnohem rychleji. - U někoho však může delší dobu přetrvávat stav podobný náměsíčnosti, člověk vykonává činnost, aniž by si to později pamatoval. Poruchy spánku - Může být způsobeno mnoha faktory, např. špatnou výživou, stresem ale i špatným vzduchem v místnosti. Insomnie (nespavost) - jedinec nemůže usnout nebo se ve spánku často probouzí. - Hlavní příčinou je stres, dále nedostatek pohybu a nesprávné užívání léků. - Nespavost může být doprovodným symptomem tělesných nebo duševních poruch, ale stejně tak můžeme hovořit o nespavosti jako o primárním onemocnění. - postihuje 15% populace Hypersomnie (zvýšená spavost) - patologicky zvýšená spavost. - Jedinec spí denně 12 hodin i více a často upadá do spánku i během dne. - Často příznakem jiné choroby (cukrovka, epilepsie) ale může být nemoc i sama o sobě - postihuje asi 5% populace Noční můry - děsivé, živé sny během REM spánku. - Po probuzení si postižený noční můru jasně pamatuje. - Vyskytují se obvykle u lidí, kteří prožili nějaké trauma. Noční děs - krátký děsivý sen, který postihuje spícího během NREM spánku. - Z toho důvodu jej zřídkakdy probudí. - Po probuzení upadá člověk ihned znovu do spánku, takže si děsivý sen ráno nepamatuje. Náměsíčnost (somnambulismus) - spánková porucha, při níž postižený během spánku vstane z postele a prochází se. - Někdy může vykonávat i poměrně složité činnosti, např. odeslat SMS zprávu. - Má celou dobu otevřené oči, takže se zvládne vyhýbat předmětům, které by mu mohly stát v cestě. - Dokáže dělat nemyslitelné kousky, které by normálně nezvládl, protože si neuvědomuje hrozící nebezpečí - Náměsíční se nemají budit, ale mají být odvedeni zpět do postele. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NREM spánku. Mluvení ze spaní (somnilogie) - člověk se projevuje mluvením, výkřiky, zpíváním atd. - Buď jen nesmyslné slova a nebo v celých větách. - běžnější v NREM spánku. Spánkové deprivace - Pokud člověk nespí jeden den, začne špatně vidět, má problémy s logickým myšlením a nedokáže udržet pozornost. - Po dalších dnech bez spánku se tyto příznaky značně zhoršují. - Maximálně jde bez spánku vydržet 5-9 dní, - člověk má narušený spánkový rytmus, což se projevuje usínáním a přerušovaným spánkem - v těžkých spánkových deprivacích se dostavují halucinace, paranoia a odbývání živ. potřeb Spánková obrna - Porucha, které je velmi nepříjemná, ale překvapivě ani trochu nebezpečná. - Při probuzeni mozek začne normálně fungovat až na motorickou oblast, což způsobí, že jsme vzhůru. ale nemůžeme se pohnout. Narkolepsie - chronická neurologická porucha, kdy mozek není schopen správně regulovat cyklus spánku a bdění. - narkoleptik upadá během dne náhle do spánku nebo trpí extrémní ospalostí, bez ohledu na spánek předchozí noci => tato ospalost se nedá vůlí potlačit (dá se přirovnat tomu, co

Témata, do kterých materiál patří