Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Současné společesnké problémy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROBLÉM NEZAMĚSTNANOSTI, NELEGÁLNÍ PRÁCE A PROSTITUCE přirozený makroekonomický společenský problém, ukazatel vyspělosti země (HDP)ukazatelem je míra nezaměstnanosti (udává se v %) = podíl nezaměstnaných lidí, kteří aktivně hledají práci a jsou schopni to prokázat k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (zaměstnaní lidé)aktuálně v ČR 2,8%nejvyšší nezaměstnanost: Ústecký, Moravskoslezský, Jihomoravskýnezaměstnaným lidem klesá životní úroveň, riziko krádeží a psychických problémůzákladní dělení nezaměstnanosti: 1) dobrovolná - osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízenou mzdu (nezahrnuje se do statistik nezaměstnaných), u dobře zajištěných osob 2) nedobrovolná: a) frikční – dočasná a běžná, souvisí se změnou povolání či místa bydliště, doba, než si najdeme novou práci b) strukturální – souvisí s rozvojem vědy a techniky, nové profese (IT, manažeři), jiné zase upadají (sedláři, hrnčíři), řešením může být rekvalifikace c) cyklická – souvisí s ekonomickým a hospodářským cyklem, při recesi a stagnaci je vyšší % než v konjunktuře (příznivé podmínky) d) sezónní – souvisí s vykonáváním sezónních prací (v zemědělství, sadařství, vinařství, stavebnictví) rizikové měsíce:leden (končí smlouvy)a září (nástup studentů)rizikové skupiny: lidé se základním vzděláním, absolventi (považováni 2 roky od ukončení studia), handicapovaní, přistěhovalci, lidé starší 50 let, matky s dětmipodle zákona nesmí zaměstnavatel nikoho diskriminovat při výběru práce Úřad práce: vede evidenci nezaměstnaných, po zaregistrování za nás platí sociální a zdravotní pojištění, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a sociální dávkyÚP by měl aktivně pomáhat při hledání práce a nabízet volná místačasto pořádá rekvalifikační kurzyuchazeči se na vyzvání musí dostavit na úřad a jít se podívat na místo, které jim úřad navrhne jako vhodné (většinou nepřijmou a zůstávají v evidenci) Nelegální práce: výkon práce mimo pracovněprávní vztah či pracovní smlouvu nevýhodná pro stát a výhodná pro zaměstnance a zaměstnavatelenejsou odváděny daně, často u cizinců, kteří nemají povolení k zaměstnání Prostituce: nelegální poskytování sexuálních služeb za úplatu či jinou protihodnotu společenský patologický jev označovaný za nejstarší řemeslo organizována kuplíři (pasáky), služby jsou nabízeny na ulici, v nevěstincích či jiných podnicích rozšíření pohlavních nemocí (syfilis, kapavka) obce prostituci mohou regulovat vyhláškami nebo kontrolami, v některých státech je zcela legální (např. Holandsko, Německo) Celosvětové problémy terorismus, drogy, nemoci (AIDS, SARS – ptačí chřipka, rakovina), ekologie, hlad, uprchlictví, války, zadluženost AIDS objevil se roku 1981 v Americeoznačována jako nemoc homosexuálů, zpočátku pouze mezi nimisyndrom selhání imunitypacientovi selže obranný mechanismus, umře potom na obyčejnou rýmu Přenos: v tělních tekutinách – krev, sperma, poševní sekret, mateřské mlékotransfuzí – v současné době ve vyspělých zemích tento způsob nehrozípoužívání společnou jehlou – u narkomanůz matky na dítě – během těhotenství Léčba: zdravá životospráva, hodně spánku, jíst zdravě, podávat vitamíny, dostatek tekutin, zákaz alkoholu, kouřeníléky nedokážou vyléčit, ale můžeme zpomalit průběh a tím oddálit konec Výskyt: Svět – rovníková Afrika (jsou tam místa, kdy každý druhý je nakažený)rozvojové země– bude docházet k narůstání drogové závislosti – větší přenos AIDS: Rusko, Ukrajina, bývalé země Sovětského svazu UPRCHLICTVÍ uprchlík: osoba nacházející se mimo svou vlast mající oprávněné obavy před pronásledovánímdůvody emigrace:politická situacerasové problémynárodnostní problémypříslušnost k určitým společenským vrstvámválka (když došlo k převratu – lidé se masově vracejí)ekonomická situacenáboženské problémypřírodní katastrofy Historie: u nás dvě vlny 1948 – komunisté přebrali moc (znárodňování …) 1968 – „osvobození“ vojsky spojenců v čele se Sovětským svazem1951 – vznikl Úřad nejvyššího komisaře OSN pro uprchlíky, opírá se o Ženevskou konvenci OSN o postavení uprchlíků (taky 1951)1967 – Newyorský protokol OSN o postavení uprchlíků – instituce, sídlo v Ženevě, podpořena Ženevskou konvencí; kanceláře v 117 zemíchnejvíce uprchlíků z Asie, Afriky, poté z dalších kontinentůkdyž cizinec dostane azyl, může pracovat (zaměstnanci zařízení se mu snaží sehnat místa)když žádají o azyl, jsou umístěni do zařízení: Správa uprchlických zařízení („Uprchlický tábor“), 1996 – vznik uprchlických táborů u nássnaha o držení rodiny pohromadě (dostane-li azyl matka, dítě taky)každého žadatele o azyl čeká: lékařská kontrola, vyplnění žádostijednou z podmínek azylu je, že děti musí chodit do české školy Financování poskytnutí ubytování, stravování, nocleh, základní lékařskou péči, lidé mají nárok na kapesnémohou se volně pohybovat, mohou chodit na vycházkyv rámci EU nelze žádat o azyl ve více zemích současně Problémy Francie – lidé ubytováváni na kraji města, skupina těchto lidí se cítí diskriminovánaVB – mysleli, že když uprchlíci dostanou azyl, tak se budou aktivně podílet na správě VB a budou začleněni do společnosti a budou nadšeně pracovat, ale oni si vytvořili komunity, ve kterých je podezření na terorismus TERORISMUS organizované útoky na civilní obyvatelstvo za účelem ovlivnění veřejného míněnívelkou roli hrají média – informovanost, bohužel občas přináší popularitu některým skupinámnutnost mezinárodní spolupráce v boji s terorismem: předávání informací (možnost odhalení tajných kont), válečná spolupráceČR by mohla být v hledáčku teroristů kvůli:podpora USAIzrael za spojencemuslimovékaždý stát má plán pro případ, že by došlo k pokusu/přímo k nějakému útoku nebo ohroženíochrana státní správy - mimořádně chráněna sídla prezidenta, parlamentu, velvyslanectví (hlavně Izrael a USA) + odvoz budov HIZBALLÁH– Libanonské hnutí proti Izraeli, podporovaná Sýrií a ÍránemHAMAS – sídlí na Blízkém východě. Rozděleno na dvě křídla – to umírněné vyhrálo volby a právě je vládnoucí stranou Palestinské autonomie. Radikální křídlo je jednoznačně teroristic

Témata, do kterých materiál patří