Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Globalní problémy

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Globalizace =proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států,tzv.,,zmenšování světa,,.Roste vzájemná provázanost mezi všemi lidmi. –zintenzivnění propojenosti světové ekonomiky Globalistika -vědní disciplína zkoumající globální problémy týkající se zájmů velké skupiny států nebo celého světa a které ohrožují lidstvo. Globální problém Problém,který svým rozsahem,dopady a možnostmi řešení přesahuje hranice lokality či regionu a stal se celosvětovýmtýkají se celého lidstva,přesahují hranice jednotlivých států.Pokud nebudou řešeny,ohrožují kvalitu života na celé planetě,případně i samotnou existenci lidského druhu.hlavním globálním problémemsoučasného světa je zvětšování rozdílu mezi nejvyspělejšími státy bohatého Severu a chudým Jihem. Příčiny globalizace: Technický pokrok v dopravě,kdy lidé se rychle přemístí odkudkoli kamkoliokamžité šíření informací (telefon,počítače..)větší ziskyodstraňování ochranných opatření (cla,kvoty)otevírání trhů mezinárodním investicím-->symbolem globalizace se staly firmy a řetězce (McDonalds,Shell,Coca-Cola) Klady globalizace: informační vědění,navazování kontaktůzačlenění do celku,větší ekonomické možnosti (pro stát)snadnější cestováníintegrace Zápory globalizace: šíření nejistoty a rizik (krach nějakého sátu,který je v eurozoně)pracovní nestabilita (levné pracovní síly –poté nemají naši občané práci)růst sociálních a ekonomických nerovností Globální problémy dělíme na3základní skupiny: 1.intersociální-problémy mezi člověkem a člověkem 2.ekosociální-problémy mezi člověkem a přírodou 3.antroposociální-problémy mezi člověkem a budoucností 1.INTERSOCIÁLNÍ PROBLÉMY –je jich nejvíce šikana,xenofobie,rasismus,AIDSmezilidské vztahyEkonomické a sociální nerovnostiNerovnoměrné rozmístění informací,technologie 2.EKOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY Kácení lesů,globální oteplování…Potravinové problémyRozmístění surovin 3.ANTROPOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY chudoba (podvýživa,negramotnost)terorismus (většinou politické nebo národní problémy)šíření epidemií a drogových závislostí (AIDS,malárie,tuberkulóza,...atd.) Aktuální problémy: Nebezpečí války světového rozsahu,zejména při využití zbraní hromadného ničení -Při těchto válkách hrozí vyhubení lidstva. Terorismus -Násilí proti civilnímu obyvatelstvu a majetku. Organizovaný zločin -Hrozí zde ztráta důvěry v politický systém. -Možným řešením je spolupráce v politice a soudní oblasti (Interpol,Europol). Růst populace a následně nebezpečí hladomoru,žízně -Růst počtu obyvatel klade zvýšené nároky na život.prostředí,dochází zde k vyčerpání zdrojů,nedostatku jídla,vody,zemědělské půdy. -Největší přírůstek zaznamenávají chudé země,což zhoršuje jejich ekonomiku,bydlení a pracovní pozice. -Řešením je růst životní úrovně,dostupnost antikoncepce,změna životního stylu,orientace na vzdělání,cestování,kariéru. Zvyšující se rozdíly mezi bohatými a chudými -Lidstvo celkově bohatne (10%nejbohatších lidí vlastní90%světového majetku). -Polovinu států na světe ohrožuje bída-->rozdíly se vyskytují hlavně mezi chudým rozvojovým Jihem (jižní Amerika+jižní Asie+Afrika)a mezi bohatým Severem (Evropa+severní Amerika+Japonsko). Velké migrační vlny -Životní úroveň klesá a počet obyvatel stoupá,to vyvolává velký tlak na emigraci (vystěhování)do vyspělých zemí. Ekologická krize -Ubývá surovin,přibývá odpadků,zhoršuje se život.prostředí (ovzduší,voda) dále takéchudoba,přelidnění,smrtelné choroby… GLOBÁLNÍ PROBLÉMY -k nejzávažnějším globálním problémům patří ekologické -životní prostředí a rovnováha je narušena mnohými výkyvy -hlavní hrozby: Globální oteplování Je zvyšování průměrnéteplotyzemské atmosféry aoceánů.Je pravděpodobně způsobenov důsledku lidské činnosti (odlesňování a spalování ropy,zemního plynu,uhlí). Dopady: -Extrémní jevy počasí (extrémně vysoké či naopak studené teploty,hurikány,tajfuny) -Vliv na zdraví (šíření nemocí) Kácení pralesů -pralesy považovány za plíce světa,i přesto jsou káceny -díky spotřebě dřeva jako paliva i výrobní suroviny -také díky vypalování pro zisk nové zemědělské půdy -následky:eroze,povodně,sesuvy půdy Změna klimatu -změny v zemském klimatu -vědci zjistili,že za to může lidská činnost -někteří tvrdí,že za to může příroda Ozonová vrstva -chrání planetu před ultrafialovým zářením,je nebezpečné(vznik rakovin.nádorů kůže a poškození zraku) Znečištění vod -omezují přístup lidské populace k pitné vodě -hrozí úmrtí a onemocnění -důvody znečištění:zemědělství,doprava,těžba,průmyslové výroby Znečištění ovzduší a půdy -hrozí a nastává řada úmrtí a nemocí,výskyt rakovin a srdečních onemocnění -důvody znečištění:teplárny,tepelné elektrárny,automobilová doprava Vymírání živočišných druhů -dochází k vymírání spousta druhů zvířat -důvody:kácení tropických lesů,znečišťování vod a ovzduší Hlavní organizace zabývající se globálními problémy: Organizace spojených národů (OSN) -mezinárodní organizace,která spojuje přes150států světa,vznikla r.1945,sídlo v New Yorku,generální tajemník –Kofi Annan UNESCO -cíle:spolupráce mezi národy v oblasti vědy,výchovy a kultury,součástí programu je boj proti negramotnosti a propagace lidských práv -založeno r.1945v Londýně -1985vystoupily USA,1986V.Británie pro zavádění politiky FAO– organizace pro výživu a zemědělstvíWHO Řešení globálních problémů: Možnost dosáhnout úplné základní školní vzdělání pro všechny děti.Podpora dosažení rovného postavení žen.Snížení dětské úmrtnosti na třetinu současných hodnot.Podstatné zlepšení zdravotního stavu matek.Obrácení trendů výskytu HIV/AIDS,malárie jakož i ostatních epidemických chorob.Obrácení trendů ztrát přírodních zdrojů a snížení počtu lidí,kteří nemají přístup k čisté pitné voda o polovinu (dnes víc jak jedna miliarda). Rozvoj otevřeného světového obchodního a finančního systému ve vhodných rámcových podmínkách,aktivity k překonání chudoby,např.vzhledem k problematice zvláště chudých zemí,vytváření produktivních pracovních příležitostí,zajištění cenově dostupného přístupu k lékům,zajištění všem přístupu k moderním technologiím.

Témata, do kterých materiál patří