Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 9 - Mezinárodní vztahy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (140,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9) Mezinárodní vztahy a organizace široký soubor aktivit a projektů, který přesahuje hranice jednotlivých států odrážejí spolupráci, konflikty, odcizení, soutěž mezi jednotlivými státy/bloky věda o mezinárodních vztazích zabývá se nalézáním bezpečnějších a efektivnějších prostředků pro organizace vztahů mezi lidmi, společnostmi, vládami, ekonomikami soustřeďuje se na vývoj a strukturu mezinárodních společenství samostatná vědní disciplína – počátek 20. století subjekty mezinárodních vztahů suverénní státy velmoci (USA, Rusko,…) mezinárodní organizace ekonomické korporace (Google, Shell, McDonald, ropné giganty,…) DIPLOMACIE nástroj zahraniční politiky, zajišťuje nejpříznivější podmínky pro stát umění o jednání mezi zástupci různých států zastupuje stát v hostujícím státě a hájí zájmy státu a občanů rozvíjí hospodářské, kulturní a jiné styky, sleduje vývoj v zemi a podává informace navázání diplomatických vztahů je možno po uznání de iure hierarchie -velvyslanec (nejvyšší hodnost, ve Vatikánu jenuncius = papežův vyslanec) -vyslanci (pověřeni prezidentem) -rezident (chargé ď affaires, dočasný zástupce, pověřen ministrem zahraničí) vysílající stát má právo vyslat a hostující stát má pasivní právo je odmítnout (persona nongrata) součásti diplomatické mise jeatašé = přidělenec, odborník na určitou oblast konzul – není součásti diplomatické mise, jmenován vládou, úkolem je prosazovat zájmy svých občanů MEZINÁRODNÍ DOHODY upravují vztahy mezi státy a jsou základem pro spolupráci a) deklarace - není právně závazná, vyjadřuje záměr, obecné prohlášení b) smlouva - závazná, zdroj mezinárodního práva -dělení: bilaterální (mezi dvěma státy) multilaterální (mezi více státy) parafování: předběžné schválení ratifikace: potvrzení, schválení a podepsání, souhlas s dohodou, definitivní schválení integrace proces prohlubování spolupráce mezi jednotlivými státy může zahrnovat hospodářskou, politickou, právní i bezpečnostní stránku cíl: vyšší stabilita a prosperita integrujících se zemí zachování suverenity – OSN vzdání se části suverenity ve prospěch celku - EU mezistátní dohody a smlouvy upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci mohou být bilaterální (= dvoustranný) mezi dvěma státy, nebo multilaterální mezi více státy mezinárodní subjektivita stát je uznán většinou ostatních států stává se rovnoprávným členem mezinárodního společenství mezinárodní organizace vyšší forma spolupráce mezi státy → státy postupují část svých pravomocí společným orgánům nebo se v nich snaží prosadit svůj vliv a dohod se neustále rozvíjí dělení – podle charakteru členství otevřené (podmínky členství – mírné nebo žádné) uzavřené (podmínky členství – např. region, hospodářství, demokracie,…) dělení – mandátu (= pověření) specifické (určuje jednu oblast, které se věnuje) politické hospodářské sociální kulturní odborové obecné (věnuje se více oblastem zaráz) otevřené uzavřené obecné OSN EU specifické Červený kříž, FIFA,… NATO Nástroje zahraniční politiky koncepce uspořádání ozbrojených sil „mocenská rovnováha sil“ tradiční, historicky nejstarší → neustálá rovnováha zabraňuje zunku konfliktu (všichni se bojí dlouhé války) např. politika VB od 18. století – snaha udržet rovnováhu mezi Francií a Habsburky – stála na straně té, která nebyla tolik silná kolektivní bezpečnost předpokládá utvoření celosvětové organizace zastřešující všechny státy světa (dnešní OSN) tato organizace se ujímá role soudce v mezinárodních sporech a zasahuje proti agresorům celá mezinárodní komunita ručí za bezpečnost a spolupráci odzbrojení a vzájemná kontrola snaha udržet míru válečných arzenálů na nízké úrovni mezinárodní politika izolacionalismus snaha dostat se mimo mezinárodní vztahy vyhýbá se aliancím (spolupráce, konfrontace) reálné nemožné – globalizace USA v 19. století, mezi světovými válkami; KLDR politika aliancí spolupráce, ochrana – na základě spojenectví →NATO řešení konfliktů a nástroje zahraniční politky mírové mezinárodní dohody deklarace (demonstrace něčeho – cíl, činnost – nezávazné) smlouva (právně závazné) diplomacie (→ vyjednávání, reprezentace,…) musí uspokojit obě strany (může vést k vyostření konfliktu) diplomaté: vyslanec, velvyslanec př. SRN – velvyslanec, ale vyslanec za Bavorsko, Sasko,… měli by být nedotknutelní cílová země – nemusí přijmout („persona non grata“) →nuncius – papežský vyslanec chargé d’affaires nižší stupeň diplomatické hodnosti dočasný zástupce s nižšími pravomocemi atašé odborník na určitou oblast (vojenství, hospodářství, obchod,…) konzul není diplomatem zastupuje práva občanů své země v zemi cizí ekonomická spolupráce celý svět je propojen – globalizace světová dělba práce → náročné technologie → masová výroba → zpracovávání surovin na světové dělbě práce závisí celý světový obchod vytváření světového trhu → ekonomická globalizace odstraňování obchodních bariér (clo,…) snaha o propojení národních trhů protekcionismus v opozici ke světovému trhu (ochranářská hospodářská politika) snaha, aby každý stát chránil vlastní trh podpora vlastní domácí ekonomiky (vlastních pracovních míst) kvalitax kvantita →clo = daň z dovozu -není výhodné pro spotřebitele (vyšší daň) -podpora domácích výrobců (ze cla se platí domácí výroba) →státní subvence (= finanční podpora domácích výrobců) -z cel a daní -podpora exportu →dovozní kvóty (= omezení dovozu) hospodářské sankce (bohužel většinou dopadají hlavní na civilisty, ne na vládce znepřátelených zemí) arbitráž-rozhodčí řízení mezinárodního obchodu -nezávislé soudy → nález embargo-zastavení obchodu s určitým zbožím, či úplná ekonomická izolace bojkot-dobrovolné odmítání výrobků ze zemí zapojených v konfliktu blokáda-jednorázové přerušení diplomatických styků (→ vojenská blokáda – uzavření země → např. bezletové zóny) násilné → může být (dočasně) přerušena: kartel – dohoda za účelem výměny zajatců příměří – časově omezené doba, kdy se zastavují boje (dodnes Korea) kapitulace jedné ze stran – naprostá porážka mírová smlouva mezi rovnocennými soupeři (ob

Témata, do kterých materiál patří