Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20) Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romeo, Julie a tma(1958) Slovotma v názvu má právě symbolizovat dusné prostředí stanného práva, války a heydrichiády. Autor: Jan Otčenášek (1924 – 1979) Příběh se odehrává:Hlavní postavy:PavelEsterPavlův otecRejsekČepek – pracovník u Pavlova otce, odbojný a hrdý Charakteristika celková:Je to ztvárnění křehkého komorního příběhu studenta Pavla a židovské dívky Ester. Kde se podařilo postihnout nelidskost fašismu.Obsah:Myšlenka díla: Protest proti fašismu, rasismu, udavačství. Zdůrazňuje šlechetné vlastnosti, jako je odvaha skrývat Žida a tím žít s pocitem, že Němci můžou zavraždit jeho i všechny jeho rodinné příslušníky. Kontrast je také protest svobodného člověka a člověka, který má rodinu. Svobodný člověk si může dovolit neobsloužit lidi, kteří sympatizují s Němci, ale tohle nemůže učinit otec a manžel, který by tím vystavoval svoji rodinu velkému nebezpečí. Znaky:--život ve tmě - lidé, zvlášť židé, žili v kleci a útlaku ze všech stran, „tma“ zničila--ukazuje se pravý charakter lidí, doba je morálně nezničila, jsou schopni lidskostiHeydrichiáda - je souhrnný název období represí uplatněnýchnacistickýmiokupanty běhemdruhé světové války na celém územíprotektorátu Čechy a Morava po příchoduReinharda Heydricha jako zastupujícího říšského protektora. Ten byl do protektorátu poslán s úkolem, aby zde potlačil sílící protinacistický odboj a udělal tu pořádek, jelikož říšský protektorKonstantin von Neurath byl údajně „málo krutý“. Ležáky – osada na Chrudimsku, která byla vypálena a obyvatelé zavražděni právě v důsledku heydrichiády. Byli zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývánavysílačka parašutistické skupiny, která se účastnilaatentátu na říšského protektoraReinharda Heydricha. Fašismus – politické hnutí, totalitní režim, vznik v Itálii Rasismus - jakopolitická ideologie snažící se legitimizovatspolečenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v doběromantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Nacismus - konflikt mezi vyšší a nižší rasou, řešený podrobením či likvidací nižší rasy, vznik v Německu Stanné právo - mimořádné opatřenístátní moci v oblastitrestního práva, kdy se ve výjimečných případech (válka, občanské nepokoje,živelní pohroma) omezí některáobčanská práva s cílem odstrašit od páchání některých zločinů, které jsou za dané situace vysoce společensky nebezpečné a které se ve významné míře rozmáhají. Tohoto odstrašujícího účinku se dosahuje urychleným a zjednodušeným procesem trestního řízení a výrazně zpřísněnými tresty, zpravidlatrestem smrti.

Témata, do kterých materiál patří