Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Manželství - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Manželství v různých společenstvích Seminární práce ze společenských věd 2019/2020 Helena Šlehoferová Obsah Úvod MonogamiePolygamieStejnopohlavní manželstvíSpeciální případy Manželství k duchům Nezletilé manželství Dočasné manželství Závěr Úvod Člověk je sociální tvor. Jednou ze záhadných otázek evoluční sexuologie je, zda je „přirozeně“ monogamní, či polygamní. Díky výzkumům na tuto tematiku se zatím vědci shodují na tom, že jsou muži evolučně polygamní a ženy spíše monogamní. Co je tedy vlastně manželství? V České republice se jedná o svazek 2 lidí, který je stanoven zákonem a určován společností. Existuje však více forem, než jen svazek s jedním člověkem. Zatímco v západních společnostech obecně platí monogamie, jiné zase povolují polygamii, neboli mnohomanželství. Nově se také objevuje možnost uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví, avšak v České republice mohou tito jedinci uzavřít jen registrované partnerství. Mnohdy se plete, že jde o to samé, avšak se liší v pravomocech. Manželství se mění na základě struktury, času, hodnoty a cílů různých společenství. Kdysi v dobách starověkých civilizací bylo prováděno jen jako rodinná záležitost, postupem času se začaly zřizovat instituce s náboženskými a civilními autoritami. Mnohé starověké civilizace praktikovaly polygamii. Vládci Mezopotámie, nebo např. starověkého Egypta, měli několik konkubín/manželek díky svému obrovskému bohatství. Avšak neurození si mohli dovolit jen 1, či 2, čímž došlo k tíhnutí k monogamii. V této seminární práci si rozebereme různé podoby manželství z kulturního hlediska. 1. Monogamie je trvalý svazek muže a ženy ve sňatku. Hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Lidé vnímají monogamii jako výhodnější pro vychování potomků, jelikož se rodiče podílí na jeho společné výchově, oproti polygamii, při které nemá manžel možnost strávit tolik času se všemi svými manželkami a dětmi. Je zřejmě spojeno se vznikem křesťanství (stvoření Adama a Evy) a jeho zavedením. Předtím běžně fungovala v Evropě polygamie. Dříve bylo typické, že muž chodil vydělávat a žena se starala o domácnost a o děti. Toto se však změnilo s dobou. Dnes jsou ženy a muži v západních civilizacích rovnocenní, s čímž se mění jak pohled na manželství, tak i způsob výchovy dětí. Objevují se i případy, kdy člověk nechce mít žádné potomky, např. kvůli finančnímu omezení. 2. Polygamie je svazek muže, či ženy s 2 a více jedinci opačného pohlaví. Většina lidí si pod pojmem polygamie představí jen soužití 1 muže s více ženami, což je nazýváno polygynie. Tento druh polygamie je praktikován v islámských zemích, afrických a asijských státech. Existuje však i opačná forma takového svazku, a to sice polyandrie. V některých oblastech se museli obyvatelé takto přizpůsobit např. kvůli nepříznivým klimatickým, geografickým podmínkám, či ekonomickým důvodům. Polyandrii praktikují např. Tiběťané, Nepálci, Eskymáci, Inuité, či obyvatelé severní části Indie. Předtím, než se objevila monogamie, se jednalo o standartní záležitost ve společnosti. Je to obecně lepší rozmnožovací strategie, která je zakázána hlavně v zemích s tradičně křesťanskou kulturou. Konkrétně v Evropě a Americe (i když existují výjimky – např. mormonské církve, jako je např. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů). I přes to, že je polygamie běžná ve východní společnosti, lidé se spíše přiklání k monogamnímu způsobu žití, jelikož není tak finančně a psychicky náročné být jen v jednom svazku, takže mnohdy i ve státech, kde je povolena polygamie lidi zůstávají v monogamních svazcích. Mezi oblasti, ve kterých je polygamie, konkrétně polygynie legalizována, jsou africké státy (např. Keňa), ve kterých se podle množství narozených potomků posuzuje bohatství jedince. Nejen kvůli tomu podporují africké kmeny mnohoženství. Je to také z toho důvodu, že jakmile žena dosáhne vyššího věku, navrhne, aby si muž vzal jinou mladší ženu za cílem udržování domácnosti a reprodukce ještě většího počtu potomků. Pro Keňany bylo historicky zásadní praktikovat polygamii hlavně kvůli nemocem, které způsobily smrt mnoha dětí v brzkém věku. Ženy se necítí být v takovémto sňatku podváděny, protože si muž přivede další manželku domů, a tak ho nemusí podezírat z udržování mimomanželských vztahů. Také za zmínku stojí to, že je polygynie je výhodná hlavně tam, kde slouží půda jako náznak moci, jelikož čím více manželek si muž vezme, tím více vlastní pozemku a jejich děti slouží jako levná pracovní síla. Jako typický příklad polyandrie si můžeme představit Tibet. Lidé mají nedostatek úrodné půdy na rozdělení mezi potomky, jelikož by to bylo nevýhodné, a proto musí více bratrů z jedné rodiny uzavřít sňatek s 1 ženou. Pokud je žena neplodná, lze uzavřít polygynní polyandrii (polygamní skupinové manželství) – přidat 1 ženu navíc do sňatku. Dalším příkladem je Indie, kde muži z nižších kast uzavírají polyandrické svazky. Dohodnou se, že se složí na věno jedné ženy z důvodů chudoby a nedostatečných osobních finančních prostředků. Při polyandrii se zvyšuje šance, že bude o děti lépe finančně postaráno. 3. Stejnopohlavní manželství S dobou se mění hodnoty společnosti. Veřejně uznávané stejnopohlavní svazky se během historie objevily v různých civilizacích, např. v Mezopotámii (Mezopotámské modlitby obsahovaly požehnání pro homosexuální páry). Aktuálně dochází k normalizaci různých genderů a podpoře homosexuality, díky čemu se postupně zlegalizovalo stejnopohlavní manželství již v 28 zemích na světě, mezi které patří např. Austrálie, Belgie, Brazílie, USA, Velká Británie a další. Na tuto skutečnost mělo velký vliv aktivismus LGBT komunity a pořádání akcí Gay Pride, což je průvod podporující neheterosexuální menšiny. V České republice mohou tito jedinci uzavřít jen registrované partnerství, nikoliv uzavřít manželství. Rozdíl mezi nimi je ten, že nemají registrované společné jmění, nemají nárok na vdovský důchod a nemají právo adoptovat dítě svého partnera. 4. Speciální případy 4.1Manželství k

Témata, do kterých materiál patří