Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajní politický pragmatismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krajní politický pragmatismus – Niccolo Machiavelli Niccolo MachiavelliVladařÚvahy pragmatismus = učení posuzující lidské jednání podle jeho praktického prospěchu; často se označuje jako machiavellismusrenesanční humanismus vycházel z Cicera – osobní zájmy by měly ustupovat veřejnýmv Machiavelliho době se učenci zabývali následujícími problémy: co znamená boží soud jaká je objektivní míra spravedlnostitím, že se o tom nezmiňoval a neřešil to, budil pohoršení Niccolo Machiavelli (1469-1527) italský politický spisovatel;narodil se ve Florencii v období renesancenejvětší politický pragmatik všech dobnázory vycházející z pozorování a zkušenostíve své době nebyl pochopen, mnoho lidí se domnívalo, že se spojil s ďáblem, a do dnes jeho myšlenky šokujívyrůstal ve Florencii ve zlatém věku Florentské kulturyjeho otec byl právníkem1498 se stal sekretářem a 2. kancléřem Florentské republikydiplomatická mise do Francie (Ludvík XII.), SŘŘ (Maxmilián I.)za jeho života – vzestup a pád Cesara Borgii, vévody z Romagne; intriky papeže Julia II.1513 – pád republiky, opět se vlády ujímá rodina MedicejskýchNM vyloučen z veřejného života, obviněn ze spiknutí, mučen a uvězněnnávrat na statek k rodině (žena a 6 dětí), psaní1513 – Vladař – Lorenzovi Medicejskému, snaha zavděčit se a vrátit se do veřejného života – nepovedlo se1520 přijat ke dvoru Medicejských a požádán o sepsání historie Florencie1527 Medicejský ztratili moc, Machiavelli spojován s jejich režimem, nakonec onemocněl a zemřelobrácení ctností v nectnosti a naopak Vladař kniha obsahující rady panovníkovi, jak vládnoutnebyla ojedinělou toho typu v této doběvýjimečná byla tím, že se stavěla proti tehdejší morálcezaměřuje se na monarchie, kde panovník získal vládu jinak než zděděnímmyšlenky: panovník si udrží vládu díky svým ctnostem (schopnostem) nebo díky Štěstěně, která je ale nestálá, a tak se musí zabezpečit pro případ, že ho opustí postavení se lépe udrží starší vládci než ti noví vladařovým cílem je získat slávu a udržet si své postavení není vždy rozumné jednat morálně „Vladař, který chce klamat, vždy najde lidi, kteří se nechají oklamat“ jednat lstivě jako liška a dravě jako lev lidé hodnotí věci podle povrchních měřítek a posuzují je na základě dojmu důležité jsou dobré zákony a dobrá armáda, která je lepší vlastní než cizí nebo žoldnéřská, v jejím čele by měl stát vladař sám „Člověk musí být natolik moudrým, aby se přizpůsobil době.“ Štěstěna se spíše usměje na toho, kdo má více ctností Úvahy o první dekádě Tita Livia napsáno ve stejné době jako Vladařjiné politické názorytyranie a císařská moc města utlačují x svobodný život a samosprávarepublika je lepší státní zřízení než monarchieje třeba více než 1 dobrý vládce, protože, když on odejde i bez něj zůstane dobrá vládapotřeba vůdců, kteří budou mít „ctnosti“republika by měla působit na své občany ve smyslu obecného dobra: pomocí náboženství – zastrašování a podněcování k dosažení vyššího dobra pomocí zákonů – nucení ke sloužení společným zájmůmdobré zákony→ dobrá výchova→ ctnostičisté monarchie, aristokracie a demokracie jsou nestabilní, protože staví jednu skupinu proti druhé – ústava by měla být vyvážená, aby se všechny strany podílely na moci a vzájemně se hlídalyzákony by měly vycházet ze vzájemných neshod

Témata, do kterých materiál patří