Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lidská psychika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Lidská psychika2 Prožívání2 Chování2 Vznik a vývoj2 Vývoj2 Organismus2 Dráždivost2 Lidský organismus2 Reakce2 Vznik lidského vědomí2 Determinace lidské psychiky3 Biologická3 Sociologická3 Učení4 Průběh učení a jeho výsledky4 Proces učení4 Ovlivnění učení4 Výsledky učení5 Druhy učení5 Lidská psychika Prožívání – jak vnímáme, cítíme Chování vnější výraz (gesta, mimika) Vznik a vývoj Vývoj i navenek a stává se méně závislým na svém okolí Organismus podle vědců je člověk nejsložitější Dráždivost = schopnost reagovat, udržovat stav vnitřní, vnější rovnováhy Lidský organismus přizpůsobit Jde o přiměřenost reakcí Reakce Z příčiny přizpůsobit se okolí Vznik lidského vědomí skupině, rozvoj řeči, používání nástrojů, + další činitelé Při všech činnostech muselo dojít k rozvoji psych. procesů (poznávání, paměť, řeč, rozvoj vůle, fantazie,…) Determinace lidské psychiky člověka Biologická CNS, endokrinní systém, růst a vývoj organismu, dědičnost, biologické potřeby a pudy, celkový a sekundární – deformace těla Buď mluvíme o stavu aktuálním, nebo celkovém spánek, pocit bezpečí, ostatní společnosti, zachování rodu ze začátku života má dědičnost velkou roli, postupem času upadá Sociologická Kulturou společnost – společnost – fotbalisté, třídy mezi sebou tabu – to, co se nejvíce odsuzuje a ve společnosti se o tom nemluví sociální kultura – veřejné mínění, instituce Učení Životní úloha lidského učení je v aktivním vyrovnávání se s životním prostředím, přírodním a zejména tak i negativním (nedůvěra, nebo přílišná důvěra, nespolehlivost,…) CO SE LZE NAUČIT, LZE SE I ODNAUČIT Průběh učení a jeho výsledky Ovlivnění vnitřní i vnější Proces učení kontrolní nejsou důkazem naší neschopnosti Ovlivnění učení Závisí na metodě, jakou zvolíme; motivaci; výsledcích předchozích učení; stavu jedince; vlastnostech jedince; vnějších podmínkách; učiteli; atmosféře školy; věku Výsledky učení fantazie sociální – chování k lidem, dodržování norem negativní – drogy, okusování nehtů důležité je hodnocení (kladné/záporné) Druhy učení Učení probíhá na celé řadě různých úrovní životních projevů našeho organismu Učení podmiňováním I.P.Pavlov Pokusem a omylem systém odměn a trestů (odměna efektivnější) Senzomotorické Smyslově pohybové učení Verbální Nedostatky způsobují špatné sociální styky Pojmové Umožňuje nám myšlenkově uchopit určitou třídu jevů Učení vhledem a řešení problémů propojení cíle a využití prostředků k jeho dosažení (experiment se šimpanzy) Učení nápodobou Na základě pozorování druhých lidí Učení v životních situacích (sociální) Systém sankcí

Témata, do kterých materiál patří