Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 7.-Mezinárodní-vztahy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Mezinárodní vztahy Vymezení disciplíny (mez. systém-vztahy a interakce mezi aktéry). Účastníci MV 3 hlavní aktéři MV: státy (národy) mezinárodní organizace nadnárodní korporace (4. člověk jako jednotlivec-nevládní organizace, sociální sítě…) Náplň Jedna z mladších společenských věd, od politologie se trhá počátkem 20. století Po první světové válce čím dál tím více složitější síť vztahů, jiné chápání tajné diplomacie… Náplň MV: Mezinárodní organizace Bezpečnostní studia, výzkum míru a konfliktů Mezinárodní politická ekonomie Národní zájem Stát, národ Stát suverén, vystupuje sám skupina lidí na ohraničeném území může uzavírat mezinárodní smlouvy Národ = sdílená kulturní totožnost lidí (jazyk tradice, zvyky, podobný výklad světa) Národní zájem- to, co je dobré pro stát ve vztahu k vnějšímu světu Hierarchie HEGEMON - USA, Čína VELMOC- Rusko, VB, Německo, Francie STŘEDNÍ MOCNOSTI - Polsko, Itálie, Švédsko, Španělsko MALÉ STÁTY - Dánsko, ČR, Slovensko, Belgie KOLONIE A ZÁVISLÁ ÚZEMÍ - Severní Kypr, Jižní Osetie Polarita - prosadit své záměry a cíle Unipolarita = 1 velmocsymetrie = rovnost vztahů, stejné rozdělení kapacity moci Bipolarita = 2 velmociasymetrie= nerovnost vztahů, jeden z aktérů má větší moc Multipolarita = č a více velmocí Centrum Centrum =nejbohatší země – Francie, Německo, Anglie demokratická forma vlády,vysoké mzdy, investice, dovoz surovin, vývoz výrobků,sociální zabezpečení Periferie =chudé země – Balkán, Srbsko nedemokratická forma vlády, vývoz surovin, dovoz výrobků mzdy pod existenčním minimem, žádné sociální zabezpečení Semiperiferie = střední země – ČR, Polsko, Slovensko často autoritativní forma vlády, dovoz výrobků a surovin, vývoz surovin a polotovarů nízké mzdy, slabé sociální zabezpečení BRICS= společné hospodářské uskupení států- Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika Nejvýznamnější mezinárodní organizace OSN Charta OSN, konference v San Francisku r. 1945, sídlo New York Univerzální světová organizace, která měla po válce zastupovat zájmy hlavních vítězných mocností Cíle OSN: stabilita mezinárodních vztahů amír, zajištění suverenity státům, spolupráce proti agresorovi,lidská práva, sociální a kulturní problémy Instituce: OSN - desítky institucí a orgánů (MMF, SB, UNESCO) Valné shromáždění- hlavní jednací orgán(1 země – 1 hlas), rozpočet, rozhodnutí nejsou závazná Rada bezpečnosti OSN, závazná opatření -5 stálých členů (Rusko, VB, USA, Čína, Francie) - 10 nestálých – volených na 2 roky Ekonomická a sociální rada- koordinace programů Mezinárodní soudní dvůr (Haag, 15 soudců na 9 let), obchodní spory mezi státy a firmami Trestní tribunály - zločiny proti míru, válečné zločiny (deportace civilistů, poprava rukojmích), zločiny proti lidskosti Sekretariát OSN- každodenní provoz OSN, generální tajemník (do konce roku 2016 Pan Ki-mun, nyníAntónio Guterres) ILO – mezinárodní organizace práce, Ženeva FAO - výživa a zemědělství, Řím UNICEF - zlepšovat život dětem Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) NATO-Partnerství pro mír - spolupráce mezi členskými státy a ostatními státy z důvodu bezpečnosti a stability v Evropě (monitoring) duben 1949, sídlo v Bruselu (dříve Paříž), 28 členů, ČR od roku 1999, 22 partnerských států Organizace NATO Civilní struktura Severoatlantická rada (Rada NATO) - nejvyšším orgánem, zvláštní pravomoci při ohrožení míru, přijetí nových členů Sekretariát - běžný provoz, v čele stojí generální tajemník (Jens Stoltenberg) Vojenská struktura- velení společným vojskům NATO Vojenský výbor a Výbor pro plánování-politikům doporučuje vojenské strategie, zbrojní programy Význam NATO po pádu železné opony = CÍLE bezpečnost svých členů, vyvažuje vliv Ruska podpora demokratických vládních institucí, výcvik bezpečnostních složek (Afghánistán, Irák)boj proti pirátům (Somálsko, Světový potravinový program) boj proti terorismu diskuze o bezpečnostních otázkách Šanghajská organizace pro spolupráci ŠOS -2001: Čínská lidová republika, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Pozorovatelské zemějsou: Mongolsko, Indie, Írán, Pákistán. V současné době usiluje o připojení k této organizaci Mongolsko. Členské země zabírajítři pětiny velikosti Eurasie, na kterých žije přibližně 1, 45 mld. obyvatel. Na území Šanghajské organizace je více zdrojů ropy a zemního plny, než kolik kontrolují země OPEC. Díky tomuto se stává tato organizace stále silnější. ŠOŠ - význam zajišťujeregionální bezpečnost(islámský terorismus) propojení bankovních ústavůčlenských států, ekonomická spolupráce Rusko a Čína mají snahu aktivizovat v rámci ŠOS takévojenskou spolupráci: rusko-čínská vojenská cvičení v rámci ŠOS Další světové organizace NAFTA-Severoamerická dohoda o volném obchodu spojující Kanadu, USA a Mexiko. snaha omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat obchod sídlem jsou hlavní města všech členských států (1994). MERCOSUR (Jihoamerickýspolečný trh, Mercado Común del Cono Sur), členské státy: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Prosinec 2012 – Bolívie ASEAN -Sdružení národů jihovýchodní Asie(Association of Southeast Asian Nations) založeno 1967 členské země: Brunej (1984), Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko, Vietnam ECOWAS-Hospodářské společenství západoafrických států členské státy: Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea - Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Témata, do kterých materiál patří