Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Islám

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (294,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Islám Charakteristika třetí monoteistické náboženství, navazuje na judaismus a křesťanstvíbylo založeno prorokem Muhammadem v 7. stoletíslovo islám znamenáodevzdání se vůli božímuslim, ten kdo se odevzdal Alláhovi a podvolil se jeho vůliAlláh– arabsky Bůh, který dává všemu smysl, je prapůvodem, stvořitelem všeho, mluví skrze proroky, je milosrdný ke svým služebníkůmv současné době 1,5 mld vyznavačů islámunejlidnatější muslimský stát – Indonésie, většina muslimů je nearabského původuk islámským státům patří např. Afghánistán, Alžírsko, Egypt, Irák, Írán, Libye, Pákistán, Súdán, Saú dská Arábie, Kuvajt, Jordánsko…… Zakladatel Muhammad ( 570 – 632 ) narodil se v Mekcebyl obchodník, vstoupil do služeb zámožné vdovy, ta mu porodila tři dceryzjevil se mu anděl Gabriel, zvěstoval mu, že je božím prorokemve 40 letech se stal prorokemtak vzniká posvátná kniha Koránzačal kázat o nových mravních hodnotách, to se nelíbilo bohatým kupcůmv r. 622 utíká do Medínyzakládá společenství věřícíchvykonal pouť do Mekky Život muslima tvoří pět pilířů víry Víra v jedinečnost Boha a jeho proroka MuhammadaKaždodenní vykonávání modliteb Pětkrát denně je muslim spojen skrze modlitbu s Bohem, v islámu neexistuje hierarchická instituce, a proto nemají kněze. Modlitby vede určený člověk, který zná dobře Korán. Modlitby se předříkávají v arabštině. Rozdávání almužny Je finanční povinností muslimů, činí 2,5% ročního příjmu Sebeočista prostřednictvím půstu Muslimové se postí v měsíci ramadánu. Od úsvitu do západu slunce nepožívají jídlo, nápoje, zdržují se pohlavních styků a mají se vyvarovat všech zlých úmyslů a tužeb. Pouť do Mekky pro ty, kteří jsou toho schopni Musí vykonat ti, kteří jsou toho fyzicky schopni a mají dostatek finančních prostředků. Posvátná kniha Korán –základní kniha islámu, veršovaná sbírka božích sdělení Muslimové věří, že Korán nadiktoval Muhammadovi prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh Modlitebna– mešita Istanbul – Hagia Sofia Muslimové se mohou modlit kdekoli – pole, kancelář, letadlo. Účinnější je hromadná modlitba v mešitě. Pouť do Mekky Dva hlavní proudy islámu sunnité –75% muslimůšíité Na Západě se džihád často chápe ve významusvaté války vedené proti nevěřícím, tj. nemuslimům. Tento význam ovšem islámské chápání nezná.[1] Tradičně se rozlišují čtyři druhy džihádu: Džihád srdcem (al-džihád bi´l-kalb) – Přemáhání hříchu, projevy zbožnosti. Džihád jazykem (al-džihád bi´l-lisán) – Podpora a šíření misijní činnosti islámu. Džihád mečem (al-džihád bi´l-sajf) – Vedení válek za obranu islámu. Džihád rukou (al-džihád bi´l-jad) – Pomoc potřebným, charitativní činnost. Manželství Koránem povolenomanželství se čtyřmi manželkami ( tetragynie ) pouze za podmínky, že muž dokáže zaopatřit své manželky nejen materiálně, ale i svou přízní. Muhammad pronesl:Nejdokonalejším ve víře mezi věřícími je ten, kdo je nejlepší ke své ženě. Postavení žen ve společnosti se často neřídí koránskými ustanoveními. Některé diskriminační praktiky ( zamezený přístup ke vzdělání, povinnost mít zahalený obličej, kruté tresty za banální přestupky, poprava za cizoložství …..) mají původ v patriarchálních předislámských tradicích mnohých arabských států. Korán například nepřikazuje zahalování obličeje žen, pouze vyzývá k tomu, aby obě pohlaví cudně sklopila zrak, aby se ženy, stejně tak muži oblékali slušně, skromně a nechovali se provokativně. Otázku šátků řešily vlády arabských států různě. Írán nošení přikázal, Maroko respektuje svobodnou vůli. Pravdou je, že velké procento muslimských žen nosí šátek jako znak svojí cudnosti a neposkvrněnosti. Podle muslimů není zahalování žen projevem nesvobody, ale naopak projevem svobodné vůle žen. V řadě arabských zemí ( Katar, Kuvajt, Irák ) existují ženská hnutí proti neslušnému odhalování ( nezakryté vlasy, kotníky, ramena ). Šaría systém islámského náboženského právakořeny tohoto práva souvisí s patriarchálními předislámskými tradicemišaría se tradičně zabývá běžnými záležitostmi života ( politika, ekonomie, bankovnictví, obchod, rodina, sexualita, hygiena )Saúdská Arábie a Írán udržují šaríu jako jediný pramen právaIndonésie, Pákistán, Bangladéš mají nenáboženskou ústavu a právní systém pouze s některými pozůstatky šaríi v rodinném právuV Turecku je ústava oficiálně sekularizovaná ( oddělena od náboženství ) Zákazy v rámci šaríi zákaz hazardu a alkoholuzákaz pojídání nečistých potravin – vepřové masozákaz úroku – jiný systém bankovnictvíodpadlictví od islámu je trestáno smrtícizoložství je trestáno popravou ( ukamenováním )

Témata, do kterých materiál patří