Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tržní systém - trh, nabídka, poptávka, konkurence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22.Tržní systém-trh, nabídka, poptávka, konkurence Tržní systém –trh -Trh=je oblast ekonomiky, ve které se střetává nabídka a poptávka a kde dochází k výměně statků či výrobních faktorů mezi subjekty ekonomiky -dělení trhu: a)podle velikosti trhu: -trh místní-(např.města,okresu) -trh národní-na úrovni jednoho státního celku -trh světový(globální)-vzniká propojením všech národních trhů b)podle množství směňovaného zboží: -trh dílčí-obchoduje se na něm pouze s jedním druhem zboží -trh agregární-je trhem veškerých druhů zboží c)podle předmětu směny -trh výrobních faktorů (např.práce, půdy) -trh peněz -trh výrobků a peněz -cena-obráží náklady vynaložené na výrobu zboží, je ovlivněna nabídkou a potávkou Nabídka =je souhrn všech zamyšlených prodejů, se kterými přichází subjekty na trh při různých cenách -množství zboží, které nabízejí výrobci -dělení nabídky: 1)individuální-nabídka jednoho výrobce 2)dílčí-nabídka všech výrobců, ale jen určitého zboží(jednoho druhu výrobku) 3)agregární-nabídka všeho zboží a všech výrobců na trhu Poptávka = je souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotní koupit za příslušnou cenu - dělení nabídky: 1)individuální-poptávka jednoho kupujícího 2)dílčí-poptávka po určitém druhu zboží 3)agregární-souhrn veškeré poptávky Konkurence = je boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky o míru splnění vlastních cílů -podmínka správného fungování tržního mechanismu -konkurence napříč trhem-konkurenční boj mezi nabízejícími, kteří se snaží prodat zboží za co nejvyšší cenu, a poptávajícími, kteří usilují o co nejnižší cenu -konkurence na straně poptávky-vzniká ze vzájemného soupeření poptávajících o co nejlevnější nákup zboží,konkurence sílí v okamžiku nedostatku zboží -konkurence na straně nabídky -monopol-diktuje si ceny, výroba ve velkém, dominantní postavení -globální působení firem-Mc Donald´s, KFC, Coca cola

Témata, do kterých materiál patří