Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Mezinárodní vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Mezinárodní vztahy Organizace spojených národů; Organizace Severoatlantické smlouvy; Česká republika v mezinárodních organizacích; ekonomická a politická integrace; Evropská unie a její vývoj Organizace spojených národů (OSN) = světově nejznámější a nejuznávanější organizace, posláním je udržování světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy, členským státům se snaží zajistit suverenitu, poskytuje jim humanitární a rozvojovou pomoc Vznik 26. června 1945 na konferenci v San Franciscu podpisemCharty OSNPodepsána 50 státy včetně ČeskoslovenskaNavazovala na činnost meziválečnéSpolečnosti národů (1919 – začátek druhé světové války, neobstála jako garant míru a bezpečnostiSnaha navázat na spojenectví USA, Sovětského svazu a Velké Británie, které se utvořilo proti nacismusHlavní sídlo v New Yorku193 členských států Orgány OSN Rada Bezpečnosti –nejvyšší výkonný orgán OSNOdpovědnost zaudržení míruPravomoci: uvalení mezinárodních sankcí, schvalování mezinárodních mírových operací, vydávání rezolucí (právnězávaznépro členské státy)15 členů10 volených Valným shromážděním5 stálých – USA, Velká Británie, Francie, Rusko, Čína => rozhodující vliv, mají právo vetaValné shromáždění –hlavní jednací orgán OSNJsou v něm zastoupeny všechny členské země => jedna země – jeden hlasRezoluce a doporučení jsounezávaznéVolí generálního tajemníka OSN a nestálé členy Rady bezpečnostiNa rozdíl od Rady bezpečnosti nedisponuje donucovacími prostředkyMezinárodní soudní dvůr– soudní orgán OSNŘešímezinárodní spory mezi státySídlí v Haagu (Nizozemsko)15 soudců volených na 9 let Valným shromážděním a radou bezpečnostiRozhodnutí jsou právně závazná, ale exekutivně nevynutitelná, sporné strany musí předložit své problémy k posouzeníEkonomická a sociální rada(ECOSOC)Monitoruje celkovou hospodářskou situaciVytváří prognózy dalšího vývoje a navrhuje státům opatřeníSleduje i dodržování lidských práv a svobodPoručenská radaVznikla prosprávu 11 oblastí, které po druhé světové válcenezískaly status samostatných státůVšechna postupně získala samostatnost nebo se stala součástí jiného území1994 souostroví Palau se stalo státem => ukončení činnostiMůže se znovu sejít, pokud to bude situace vyžadovatSekretariát OSNVýkonný orgán, tvořený generálním tajemníkem a jeho správním sekretariátemGenerální tajemník– jmenován na 5 let, zastupuje OSN navenekMůže předkládat návrhy Radě bezpečnosti, pokud něco podle jeho názoru ohrožuje světový mír Mezinárodní trestní tribunály V 90. letech vznikly dva mezinárodní trestní tribunály (pro Jugoslávii a Rwandu)Po vzoru norimberského Mezinárodního vojenského tribunálu pro německé válečné zločince (1945)Soudí:zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny proti lidskostiMezinárodní trestní soud –soudí podobné věci, nespadá přímo pod OSN, ale je s ním úzce spjat Mírové síly OSN =modré barety Vojenské jednotky, které členské státy poskytnou OSN k udržování míru v nestabilních částech světa Odborné organizace OSN Mezinárodní měnový fond(IMF)Založen 1944, sídlí ve WashingtonuÚkolem je udržení měnové stability ve světěPoskytuje členským státům úvěry, podporuje vyrovnaný rozvoj a svět. ObchoduSvětová bankaZaložena 1944, sídlí ve WashingtonuTvoří ji Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní asociací pro rozvojCílem je boj s chudobouPoskytuje členským státům úvěry určené ke změně jejich ekonomikyUNESCO = Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu Založena 1946, sídlí v PařížiFinančními prostředky a odbornou pomocí podporuje státy při rozvoji vzdělanosti a péče o dětiPečuje o kulturní hodnoty v členských zemíchWHO =Světová zdravotnická organizace Sleduje stav lékařské péče a zdravotní vývoj populace, navrhuje opatření Opatření při ohrožení míru Rezoluce –adresovány členským státům, které porušují základní principy OSNEmbargo –členské státy nesmějí vyvážet zbraně a vojenský materiál do států, na které je embargo uvaleno (státy, které porušují mír)Sankce –hospodářské a plošné, členské státy nesmějí obchodovat se státy, na které byly sankce uvalenyBojkot – státu je dočasně pozastaveno jeho členství v mezinárodních organizacích, je politicky izolován od zbytku světa, přerušení diplomatických stykůMírová mise OSN – pokud se válečný konflikt chýlí ke konci nebo je ukončen, vojska OSN jsou nestranná a pouze udržují mír v dané oblastiPozorovatelská mise OSN – vysílána do oblasti napětí nebo válečného konfliktu, nesmí do konfliktu nijak zasahovat Severoatlantická aliance (NATO) = nejvýznamnější vojensko-politická organizace na světě, členské státy plánují společnou obrannou politiku a jejich armády podléhají společnému velení Vznik 4. dubna 1949 ve WashingtonuDůsledek napjatých vztahů na konci 40. let –Studená válkamezi USA a Sovětským svazemUSA a západní spojenci (v čele VB a Francie) se rozhodli vytvořit obrannou alianci (proti možné sovětské expanzi)Zároveň měla podpořit politickou integraci v EvropěHlavní sídlo je v Bruselu12 zakládajících států =>28 členských státůČlenské státy se vstupem zavazují podílet se na společné obraně a pomoct případně napadeným členským státům =>garant bezpečnosti členských státůZároveň nástroj prořešení krizových situací mimo jejich územíMírové operace –V oblasti Balkánu, v AfghánistánuVýcvikové mise(v Iráku),humanitární operace(po přírodních katastrofách) Orgány NATO: Politická(Severoatlantická rada, Skupina pro jaderné plánování, generální tajemník),Vojenská(Vojenský výbor, alianční strategická velitelství)Severoatlantická rada– největší politický orgán NATOZastoupené všechny země (ministři, předsedové vlád, prezidenti)Přijímá rozhodnutí o společné zahraniční politice a společném postupuRozhoduje o přijetí nových členů a vojenských akcíchSkupina pro jaderné plánování –rozhoduje o jaderných otázkáchGenerální tajemník – nejvýše postavený představitel NATOPředsedá Severoatlantické radě a reprezentuje NATOVojenský výbor –nejvyšší vojenský orgán NATOSpadají pod něj dvě alianční strategická velitelstvíVykonává vůli Severoatlantické radyStáty zastoupeny v

Témata, do kterých materiál patří