Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nejvýznamější evropské a světové organizace, politická mapa světa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (193,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ ORGANIZACE OSN – ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 193 států světav roce 1919 vzniká Společenství národů, které však 2. světové válce nezabrániloOSN vzniká v San Franciscu1945ČSR bylo jedním z 50 zakládajících států (dokumenty podepsal exministr zahraničí Jan Masaryk)Cíle OSN: dohlíží na dodržování a zachování míru a bezpečnosti ve světě, založena na rovnosti všech států a prohlubování spolupráce mezi státyhlavní sídlo OSN je v New Yorku, další sídla v Paříži, Ženevě a Haagu Valné shromáždění (VS): vrcholný orgán složený ze zástupců členských zemí,každá země si je rovna (má jeden hlas)schůze jedenkrát ročně na podzim (dle potřeby častěji)na schůzích se volí předseda VS nebo nestálí členové Rady bezpečnosti (RB), jmenuje generálního tajemníka na návrh RB nebo se volí soudci Mezinárodního soudního dvora Rada bezpečnosti (RB): 15 členů - 5 stálých (USA, VB, Francie, Rusko, Čína) se zvláštními pravomocemi a právem veta10 nestálých (voleny VS na dobu 2 let, každý rok 5 států obměněno)rozhoduje o zbrojním embargu, sankcích vůči neposlušným zemím, o vyslání vojsk ke vstupu do ozbrojeného konfliktu (1950-53 Korejská válka, 1990 Irák – operace Pouštní bouře) Hospodářská a sociální rada (ECOSOC): podílí se na zlepšování sociálních a ekonomických podmínek Sekretariát OSN: v čele stojígenerální tajemník OSN (hlava organizace), od roku 2017António Guterres Mezinárodní soudní dvůr: sídlo v nizozemském Haaguřešíspory mezi jednotlivými státy, jeho rozhodnutí jsou závazná a definitivní, porušování a utlačování lidských právnapř. stíhání válečných zločinců UNICEF (dětský fond),UNESCO (světová organizace pro výchovu, vědu a kulturu),FAO (organizace pro zemědělství a výživu),WHO (světová zdravotnická organizace),UNHCR (úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) …seznam českých památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO: Praha, Telč, Český Krumlov, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Kroměříž (zámek s přilehlými zahrady), Holašovice (vesnická památková rezervace), Litomyšl (zámek), Olomouc (Sloup Nejsvětější trojice), Brno (Vila Tugendhat), Třebíč (židovská čtvrť) NATO – SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE vznik1949 ve Washingtonu na ochranu tehdejších demokratických státůsdružuje 29 států (od1999 členem i ČR)zakládající státy podepsaly deklaraci, ve které je důležitýčlánek č. 5, ve kterém se členské země zavazují, že při napadení jednoho z nich, ostatní přispěchají na pomoc a chovají se tak, jakoby byli napadeni oni samihlavní sídlo v Bruseluv roce 1955 vstoupilo Západní Německo do NATO, NDR se spojuje s východními socialistickými státy a vytváříVaršavskou smlouvu – opak NATO, smlouva zaniká v roce 1991 EU – EVROPSKÁ UNIE 28 členských zemí (jako poslední přistoupilo r. 2013 přistoupilo Chorvatsko)ČR vstoupila do EU r.20042012 byla Evropské unii udělenaNobelova cena za mírkaždý půlrok předsedá Radě EU jedna země (leden-červen 2009 Česko)cíle EU: politická, hospodářská (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a měnová unie (zavedení eura a Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem) Historie: po 2. světové válce se Evropa chce vyrovnat USA a omezit expanzivní Sovětský svaz 1952 –ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli 1957 -Římské smlouvy: obě smlouvy o spolupráci mezi zeměmi EHS – Evropské hospodářské společenstvíEuratom – Evropské společenství pro atomovou energii 1993 - Maastrichtská smlouva:zakládající EU jak ji zname dnes 1997-Amsterodamská smlouva: sladění zahraniční politiky 2001–Smlouva z Nice: reforma vrcholných orgánů Evropské unie 2007–Lisabonská smlouva: náhrada nepřijaté evropské Ústavypodepsána všemi státy až roku 2009mění strukturu členských zemí; připouští vystoupení z EUvytvářínové pozice:funkce stálého předsedy Evropské rady – volen, nazýván prezidentem EU - Donald Tusk (PL) vysoký představitel EU pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku – nazýván ministrem zahraničních věcí EU, nyní Federica Mogherini (ITA) Vrcholné orgány Evropské unie: Evropský parlament funkční období je 5 letv čele stojípředseda EP (nyní Antonio Tajani - ITA)2 hlavní sídla –Štrasburk, Bruseldohlíží na legislativu EU a rozpočtydnes je 751 europoslancůkaždá země si volí své vlastní europoslance poměrným volebním systémem, země podle velikosti a vlivu 6-96 poslanců, ČR má 21čeští europoslanci – Petr Ježek (liberál a demokrat) Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Pospíšil (TOP 09) Evropská komise vrcholný výkonný orgán EUfunkční období je 5 letčele stojípředseda EK, nyníJean Claude Juncker (Lucemburk)hlavní sídlo v Bruselu28 členů- jeden eurokomisař z každé země (ČR - Věra Jourová)eurokomisaři jmenování vládou každé země Evropská rada tvořenanejvyššími představiteli jednotlivých států (prezident nebo premiér)schází se dvakrát ročně, v případě nutnosti i mimořádněvstupuje do legislativního procesu EUje volen předseda “prezident EU” - Donald Tusk (PL) Rada Evropské unie (Rada ministrů) hlavní rozhodovací orgánscházejí se tamministři jednotlivých resortů a domlouvají se na spolupráci Evropský soudní dvůr Lucembursko, řešíspory mezi jednotlivými členskými zeměmidohlíží na to, aby právo bylo vykládáno jednotně RADA EVROPY vznik v roce 1949sídlo veŠtrasburkucílem jeochrana lidských právsoučástí je iEvropský soud pro lidská právasídlo ve Štrasburkumohou se k němu obracet občané pouze země, která je členem Rady Evropy OPEC Organizace zemí vyvážejících ropudnes má sídlo veVídnirozhoduje o ceně ropy a o množství vytěžených barelůpouze země vyvážející ropu, např. Venezuela, Nigérie, arabské země (Jemen, SA …) OBSE organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropěvznikla roku 1995, ale předpokladem vzniku byla Helsinská konference v roce 1975členskými zeměmi jsou evropské země, USA a Kanada a země bývalého SSSR MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl v roce 1863, dnes sídlo vŽenevěcílem jepomoc obětem válek, neštěstí či živelných pohrom V4 Vyšehradská čtyřka (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko)název od města Visegrad v Maďarskuv 90. letech minulého století nejsilnější spoluprácednes sjezd 1x za rok, pokaždé v ji

Témata, do kterých materiál patří