Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ŽIVNOST užší pojem než podnikání, provádí se podle Živnostenského zákonaudělení živnosti se prokazuje živnostenským listem (ohlašovací živnosti) nebo koncesní listinou (koncesované živnosti) Podmínky pro provozování živnosti: všeobecné: věk 18 letzpůsobilost k právním úkonůmtrestní bezúhonnostneexistence daňových nedoplatků zvláštní: obvykle se jedná o odbornou způsobilost Druhy živností: Ohlašovací – při splnění podmínek mohou být provozovány po jejich ohlášení na živnostenském úřaduvolné – pro jejich provozování nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínkyřemeslné – odborná způsobilost je získána vyučením v oboru, kvalifikační zkouškou nebo stanovenou praxí v oboru ( kadeřnictví, zámečnictví, zlatnictví, opravy vozidel, pohostinství..)vázané – odborné způsobilosti je dosaženo jinak /odborná zkouška, souhlas odborné instituce…/, ( provozování autoškoly, montáže, opravy, revize a zkoušky plynových, elektrických a měřících zařízení, projektování staveb, vedení účetnictví..) Koncesované-lze je provozovat až po udělení koncese (poskytování telekomunikačních služeb, činnosti související se zbraněmi a střelivem, směnárenská činnost, taxislužba). KONKURENCE =boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky a míru splnění vlastních cílů konkurence napříč trhem- konkurenční boj mezi nabízejícími, kteří chtějí prodat za co nejvyšší cenu, a kupujícími, kteří chtějí koupit za co nejnižší cenu konkurence na straně poptávky – vzniká ze vzájemného soupeření poptávajících o co nejlevnější nákup zboží. Vede ke zvýšení ceny v okamžiku nedostatku zboží konkurence na straně nabídky– v současnosti nejsilnější forma konkurence. Většina výrobců se snaží maximalizovat své zisky, ale i zmenšit vliv ostatních producentů nebo je z trhu zcela vytlačit konkurence podle konkurenčního boje:cenová –snižuje prodejní cenu s cílem získat co největší podíl na trhu, vytlačit konkurenty a převzít jejich klienty. Po ovládnutí trhu si pak diktovat podmínky, stanovit relativně vysokou cenu a realizovat tak zisk OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníkůspolečnost s ručením omezeným může být založena 1 – 50 společníky (FO i PO)ručení je omezené do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku.nejčastější forma drobného a středního podnikání v České republice.minimální výše kapitálu je 200 000 Kč.každý společník musí vložit minimálně 20 000 Kč.rozdělování zisku: dle výše vkladu každého ze společníků Valná hromada:shromáždění všech společníků je nejvyšší orgán, Jednatelé:1 nebo více jednatelů,jednatel je statutárním orgánem společnosti Dozorčí radadohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční závěrku a podává zprávy valné hromadě Akciová společnost (a.s., akc. spol.) základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku. Akcie mají:jmenovitou (nominální) hodnotu – uvedena na akciikurzovní (tržní) hodnotu – za tu se akcie nakupuje a prodává ručenícelým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.kapitál minimálně 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč.vklad společníka: Jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinnýrezervní fond je povinný Valná hromada:shromáždění všech akcionářů a je nejvyšší orgán a.s. Představenstvo:Statutární orgán a.s. Má nejméně 3 členy (ti volí svého předsedu), rozhoduje o všech záležitostech společnosti Dozorčí rada:nejvyšší kontrolní orgán společnosti, dohlíží na činnost představenstva. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) musí podnikat alespoň dvě osoby pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkemk jednání jménem společnosti s jinými subjekty je oprávněn každý společník (nevylučuje-li to společenská smlouva)o interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslněstatutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak).ručí za své závazky celým svým majetkem, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkemzákladní kapitálnení povinnýdělení zisku: zásadně rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak Komanditní společnost (kom.spol., k.s.) jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku (komanditista) a jeden nebo více společníků ručí celým majetkem (komplementář).k obchodnímu vedení jsou oprávněni jen komplementáři, ostatní otázky rozhodují všichni společníci většinou hlasů, každý společník má jeden hlas. Statutárním orgánem jsou komplementáři.komanditista ručí omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, komplementář neomezeně celým svým majetkemzákladní kapitál: ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně 5 000 Kč.vklad společníka je povinný jen u komanditistydělení zisku: zisk se rozdělí na polovinu: společnost 50% a komplementáři 50% Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členůnejméně 5 členů nebo 2 právnické osobydružstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkemčlenové družstva neručí za závazky družstvazákladní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva (nejméně 50 000 Kč) Členská schůze – nejvyšší orgán družstva Představenstvo – statutární orgán družstva. Řídí činnost družstva Kontrolní komise – oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva Státní podnik (s.p.) vzniká vydáním zakládací listiny a jeho činnost je zahájena zápisem v obchodním rejstříku, zřizovatelem a vlastníkem je státstát může držet také majoritní či minoritní podíl v dalších obchodních společnostech (zpravidla a.s. – např. České dráhy, a.s.) ZÁKLADY EKONOMIE II PENÍZ

Témata, do kterých materiál patří