Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.e) Temperament (I.P. Pavlov, Carl Gustav Jung, Ernst Kretschmer)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (213,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4.e) Temperament (I.P. Pavlov, Carl Gustav Jung, Ernst Kretschmer) Pojetí tem peramentu Určují či charakterizují způsoby jednání a chování osobnostiJsou nejsnáze pozorovatelnými vlastnostmi v běžném životěLze jimi člověka obecně charakterizovatPozornost je těmto vlastnostem věnována už ve starověké filozofii a medicíně, v antickém Řecku i v dálné Indii či ČíněNejstabilnější ukazatelé rozdílů mezi lidmiProdělávají sice vývojové změny, ale stejně u každéhoNěkteré definice:Integrální slitina vrozených a osvojených pohotovostí k určité, subjektivně příznačné psychodynamické odezvě na aktualizované situační komplexySubjektivně příznačný způsob, proces a styl vyrovnávání se s dynamickými změnami vnějšího a vnitřního prostředíS pojmem temperament se obvykle spojují zvláštnosti ve způsobech a formách prožívání i chováníTermín temperament zavedl Galen a přisoudil ho HippokratoviZ latiny (temperamentum),v řečtině (krasis) = správné míšení, správný poměrV Čechách mylně odvozováno od řeckého „tempus“ (čas, léto) – užíván pojem „letora“Dříve vyhraněné typy považovány za odchylky od správného mísení, dnes jde o akcentované osobnosti Typologie I.P. Pavlova - Základní typy CNS dle Pavlova: Sangvinik Flegmatik Cholerik Melancholik- Snížená práceschopnost nervových procesů (slabý typ) Typologie Carla Gustava Junga Introvert Extrovert -člověk žijící navenek – povrchní a spontánní⇒ snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. Často rozšířeným mýtem je tvrzení,žeintrovertní osobnost je nevšímavá vůči svému okolí a naopakextravertní velmi všímavá. Ve skutečnosti je to však obráceně –extrovertní osobnost je sice schopna vjemy ze svého okolí vnímat ve velkém množství, ale méně intenzivně… Důvodem vytrvalého přežívání tohoto mýtu je skutečnost, že introvertní osobnost si sice všímá mnohem více detailů, ale nechává si je pro sebe. Zároveň však vysoká kvalita vjemů způsobuje problémy s přetížením vnitřního myšlenkového procesu a pocity zmatenosti, vyčerpání. Míra introverze též často roste s narůstajícím intelektem a kreativitou. - poměr introvertů a extrovertů v populaci je přibližně 1:3 Typologie Ernsta Kretschmera - ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem, navazujíce na Hippokratovu konstituční typologii. Astenik (leptosom) – schizotymní typ – stavba těla: vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil, Pyknik – cyklotymní typ – stavba těla: menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kulatá hlava, vyklenuté břicho, - psychické vlastnosti: střídá nálady, otevřený, společenský, realistický, ohrožen maniodepresivními duševními onemocněními Atletik (ixotym) – viskózní typ – stavba těla: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem, - psychické vlastnosti: klidný, přizpůsobivý, těžkopádný, podle Kretschmera má sklony k epilepsii.

Témata, do kterých materiál patří