Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.a) Paměť

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (125,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3.a) Paměť Paměť - schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. - odrazem z minulých zážitků ve vědomí člověka. - Umožňuje individuální zkušenost a psychický vývoj. Tam, kde je paměť narušená, tam je duševní vývoj omezen. Paměť: Druhová =to, co jsme získali dědičně. Je vrozená. Jsou to vlastní zkušenosti – u každého druhu jsou jiné. Individuální =je to to, co získáme během života. Naučené chování. Převažuje u vyšších živočichů. Fáze paměti 1. Zapamatování (vštěpováno do paměti) –v této fázi převládá vytváření stop, dočasných spojů = nově vznikající nervové propojení, kde probíhá ukládání informací. Spoj potřebuje uzrát, když k uzrání nedojde => úpadek paměti. 2. Uchování v paměti –své zážitky a informace máme uložené, ale v podvědomí. Momentálně nad nimi nepřemýšlíme. Může trvat různě dlouho. Zapomínání = nemůžu si vzpomenout, vzpomínám, ale informace nám vypadávají => dochází k atrofii. (Atrofie =výpadek stop, přerušení dočasných stop.) 3. Vybavování a) Znovupoznání =prožíváme pocit známosti, vyjadřujeme slovy => to už jsem viděl, slyšel, zažil. Někdy vzniká chybný pocit známosti i ve zcela nových podmínkách, situacích = dejavu. Pocit známosti zažíváme při opakovaném setkání s podnětem, na jehož základě došlo k zapamatování (např. knihu potkáme po přečtení několika stránek). b) Vzpomínky =minulé zážitky se promítají do vědomí bez přímého působení podnětů, které je vyvolaly. Vzpomínky jsou spíše volným, ne zcela přesným vybarvením minulých zážitků. c) Reprodukce =zapamatování a vybavení se shoduje. K reprodukci může dojít na úrovni smyslové (hudebník si zapamatuje a reprodukuje slyšenou melodii) nebo řečové (doslovné odříkání básně, definice, …). Druhy paměti -Epizodická (paměť zážitková) X sémantická (paměť na slovo a texty, ve škole) -Úmyslná (podle vůle, chtění si něco zapamatovat) X neúmyslná (zapamatujeme si něco, aniž bychom chtěli) -Logická (vychází z pochopení) X mechanická (podle účasti myšlení, dochází k zapamatování i bez pochopení = memorování, mnemotechnické pomůcky – při učení obojetných souhlásek – b, f, l, m, p, s, v, z = be, fe, le, me, pes, se, ve, ze) -Krátkodobá (dochází k zapamatování na několik vteřin nebo minut, zapamatování telefonního čísla než jej vyťukáme) X dlouhodobá (je založena na opakovaném působení podnětu na učení) Senzorická= ultrakrátká paměť Krátkodobá paměť - dochází zde ke zpracovávání a uchovávání předběžných výsledků myšlenkových operací Kódování informace Vybavení informace • Část informace přechází z krátkodobé paměti do dlouhodobé za pomoci opakování a sémantického kódování (začleňování informace prostřednictvím jejího významu do stávající struktury znalostí) Dlouhodobá paměť Kódování • Reprezentace v dlouhodobé paměti spočívá především ve významu položek, uchovává především smysl dané informace Vybavení Explicitní paměť Epizodická paměť Sémantická paměť- hierarchická struktura Implicitní paměť ≈ jednoduché klasické podmiňování Vlastnosti paměti - určují rozdíly v paměti jednotlivých lidí (Individuální rozdíly) 1. Rozsah (kapacita) =množství informací, které jsme schopni si zapamatovat. Kapacita krátkodobé paměti (5 – 9 prvků v jednom okamžiku). Zkouška = zapamatování řady čísel. 2. Vštípivost (rychlost zapamatování) =hodně závislá na věku. 3. Přesnost =daná shodou mezi zapamatovanými a vybavenými informacemi. 4. Pohotovost vybavování =jak rychle si vybavíme informaci, kterou potřebuji, je závislá na temperamentu = rychlý = sangvinik, cholerik. 5. Trvalost =na jak dlouho jsme schopni si informaci uchovat, malé děti se zapamatují rychle, ale brzy zapomínají. Poruchy paměti - největší poruchy u důchodců, s věkem se zhoršuje - Amnézie =časově ohraničený výpadek paměti. Může být způsobena požitím drogy, alkoholu, po nehodě. -Hypomnézie =chorobně oslabená paměť. Zejména u lidí mentálně postižených. -Hypermnézie =chorobně zesílená paměť (slovní paměť). U lidí mentálně postižených, neurotických, podezíravých. -Konfabulace =častá u starých lidí. Mají tendenci nahradit výpadek paměti smyšlenkami. Křivka zapomínání – v průběhu 2 – 4 dnů zůstane jen 60 – 75% toho, co jsme si zapamatovali. - nejvíce zapomínáme v prvních několika hodinách po naučení se informace. - v následujících dnech již naopak k výrazné redukci zapamatovaného obsahu nedochází. - můžeme zapomínání zabránit, když si to budeme opakovat. - zapomínání má dva významy – abychom měli místo v paměti a abychom zapomněli špatné zážitky. - platí u bezesmyslného materiálu, u smysluplného materiálu výrazně pomalejší -Německý filosof a psycholog Herman Ebbinghaus (1850 - 1909) patřil mezi průkopníky ve výzkumu paměti. - Pomocí celé řady experimentů vytvořil tzv. Ebbinghausovu křivku zapomínání.

Témata, do kterých materiál patří