Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.d) Temperament (Hippokrat)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4.d) Temperament (Hippokrat) Temperament - souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. - soubor vlastností vztahující se k citovému (emocionálnímu, afektivnímu) reagování,které je charakteristické pro daného jedince -je vrozený - je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady. - Název vyjadřuje starou představu, že každou osobu lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných (humorů) - projevem prožívaného navenek (tj. chováním) Hippokratova typologie temperamentu Hippokrates (460 př. n. l. – 377 př. n. l.) byl lékař starověkého Řecka pokládaný za otce lékařství. - Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. - Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy – tzv. Hippokratova přísaha. - Hippokrates vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách (humorech), jejichž poměr určuje reakce na okolí. -Sangvinik -Flegmatik (sliz; hlen) - emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid a až chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný -Melancholik (černá žluč) - hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké spíše smutný, pomalý, často přecitlivělý a málo přizpůsobivý. -Cholerik (žluč) - silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran - Existují i „směsice“, že jste například flegmatik a některé situace z vás třeba dočasně udělají cholerika atd.

Témata, do kterých materiál patří