Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Buddhismus - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (146,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Buddhismus Seminární práce ze společenských věd Praha 2019 Helena Šlehoferová Obsah ÚvodGautama SiddhárthaBuddhovo učení Čtyři vznešené pravdy Ušlechtilá osmidenní stezka Tři klenoty Buddhističtí mnišiBuddhistické proudyZávěrSeznam literatury Úvod V této seminární práci se budu zabývat jedním z hlavních a nejstarších náboženství na světě, ke kterému se hlásí zhruba 300 milionů lidí na celém světě, a to buddhismem. Započal před cca 2500 lety, kdy Siddhártha Gautama,, také známý jako Buddha, dosáhl osvícení ve svých 35 letech. Vznikl v Indii, poté se postupně rozšířil do Číny, Burmy, Japonska, Tibetu a dalších částí jihovýchodní Asie. Netrvalo dlouho a z buddhismu se stal hlavní filosofický a náboženský směr Asie. Pro mnohé buddhismus není jen náboženství, ale spíše i filozofie, způsob života. Jedná se o náboženství založené více na spiritualismu, než na náboženském učení. Cílem je dosáhnout probuzení, neboli nirvány, skrze meditaci. Buddhismus je zaměřený na lidskou bytost v reálném světě, nezabývá se bohy či vyššími skutečnými realitami. Vykládá svět prožitý v přítomném okamžiku. Svět, jehož universální zákon, dharma, se projevuje v principu skutkové odplaty, karmy, jež je projevem nezanikající energie.Buddhismus také směřuje lidskou bytost k překročení koloběhu přerozování samsáry, tedy vymanění se z útrpných individuálních existencí a dosáhnutí konečného vysvobození.Toto jezáklad buddhistické reinkarnační nauky. Jelikož buddhismus neuctívá boha jako stvořitele, někteří ho neuznávají za náboženství. Toto náboženství navazuje na učení hinduismu, hinduistické texty, a je také reakcí na nerovnost ve sociálním uspořádání tehdejší indické společnosti. Buddhistické praktiky (např. meditace) jsou prostředky ke změně sebe sama s cílem vývoje vědomí, laskavosti a moudrosti. Buddhisté mají mnoho rituálů a uctívají tradice, učí se praktickým metodám jak transformovat své zkušenosti a stát se plně zodpovědnými za své životy. Základní zásady buddhistického učení jsou jednoduché a praktické: nic není trvalé; akce mají důsledky; změna je možná. V některých zemích je buddhismus dokonce státním náboženstvím (např. v Thajsku). V domácnostech jsou malé svatostánky s napodobeninou Buddhy, která slouží jako symbol jeho dobroty a napomáhá věřícím v meditaci a modlitbě. Buddhisté věří, že se každý po smrti znovu narodí. To,čímse stane,určuje karma, což je souhrn všech dobrých i zlých skutků, jichž se člověk dopustil v předešlém životě. Buddhisté touží po dosažení dokonaléhostavu, kterému se říká nirvána.Buddha učil, žejí lze dosáhnoutskrze vznešenou osmidílnou cestu. Gautama Siddhártha Před 2500 lety v dnešním Nepálu byl založen buddhismus synem krále Šuddhódana a královny Máji, kteří vládli Kapilavastu. Král ho pojmenoval Siddhártha, což znamená “Ten, který došel ke svému cíli”. Bylo mu předurčeno být dobrým panovníkem, ale pokud by přesáhl práh paláce, stal by se duchovním učitelem a svými myšlenkami a učením by ovlivnil celý svět. Jeho otec chtěl, aby se stal úspěšným vládcem, proto ho nikdy nepustil pryč z území paláce a dopřál mu vše, co chtěl mít. Navzdory tomu se Gautama vydal ve svých 29 letech do venkovního světa a pochopil utrpení života. Vzdal se svého nároku na trůn za cílem nalezení štěstí a léku na dukkhu (duh – obtíž, kha – vydržet), neboli strast. Začal žít asketickým životem a nakonec po 6 letech studia při meditaci dosáhnul konečně nirvány (neboli probuzení) skrze střední cestu. Poté strávil zbytek svého života šířením učení buddhismu. Socha Buddhy Gautamy, Wat Phra Si Rattana Mahathat v Thajsku zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha Buddhovo učení Také nazýváno jako dharma, jehož základní koncepty jsou shrnuty ve Čtyřech vznešených pravdách a Ušlechtilé osmidenní stezce. 3.1 Čtyři vznešené pravdy 1.Vše v životě je strast. 2.Utrpení je způsobeno touhou, připoutaností k pomíjivému. 3.Utrpení je možno ukončit, neulpívání spěje k zániku strasti. 4.Existuje cesta, jak ukončit utrpení. Buddha učil, že ukončení utrpení a dosáhnutínirvány se dá uskutečnit následováním Ušlechtilé osmidílné stezky. 3.2 Ušlechtilá osmidílná stezka 1. Pravý názor, poznání 2. Pravé rozhodnutí, záměr 3. Pravá řeč 4. Pravé jednání, činnost 5. Pravé žití 6. Pravé snažení, úsilí 7. Pravá bdělost, rozvažování 8. Pravé soustředění S tímto souvisí Kolo dharmy, což je symbol pro Buddhovo učení a jeho cestu k nirváně.8 paprsků kola připomíná ušlechtěnou osmidílnou stezku. 3.3 Tři klenoty Tři klenoty buddhismu jsou Buddha, dharma - jeho učení a sangha, neboli buddhistická komunita – společenství mnichů a mnišek, které bylo založeno již za Buddhova života. Jejich přijetím uznává člověk nauku dharmy. Nejprve však musí pochopit čtyři vznešené pravdy. 3.4 Buddhističtí mniši Pět základních etických pravidel pro buddhisty 1. Nezabíjet živé bytosti. 2. Nekrást, nepřivlastňovat si to, co nebylo dáno. 3. Necizoložit. 4. Nelhat a nepomlouvat. 5. Nekonzumovat alkohol a drogy. Život mnichů Typický velký klášter se skládá z mnišské budovy, kde mniši spí, z budovy sanghy, kde se stravují, čtou sútry, pojednávají o klášterních záležitostech a z budovy dharmy, kde mniši káží věřícím. Klasické sošky vyzobrazují Buddhu sedícího v poloze lotosového květu. Větve a školy buddhismu Po Buddhově smrti se předávalo učení skrze ústní tradice, poté bylo na koncilech postupně shrnuto do posvátných textů, jenomže už uplynula dlouhá doba od smrti Buddhy, proto měli odlišné názory. Došlo tedy k rozporům o autenticitě textů, výsledkem bylo rozštěpení buddhismu a vytvořily se dva základní velké proudy: 1)Théravádský buddhismus: konzervativní proud, který zachovává tradice, jak byly stanoveny původně. Nirvána je určena pouze pro mnichy a mnišky. 2)Mahájánský buddhismus: liberálnější proud, hlavní je postava bódhisattvy – bytost blížící se k nirváně, ale místo jejího dosažení se snaží o to, aby jí dosáhly všechny bytosti na světě. Dnes se jako součást hlavních buddhistických proudů bere

Témata, do kterých materiál patří