Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 1. Člověk a společnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Člověk a společnost (sociologie) Vymezení pojmu sociologie - společenské skupiny, společenské vrstvy (třídy). Skupinové role a normy, socializace, stigmatizace (labelling). Dav, davový vůdce. Vymezení pojmu sociologie Sociální skupiny a organizace Z řeckéhosocietas = společnost alogos= věda Věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti Zkoumá chování člověka ve společnosti,věda o společnosti Jako samostatná vědní disciplína vznikáv první polovině 19. století Za zakladatele je považovánAugust Comte Sociální skupina Skupina – společenství (množství) jedinců od dvou až k velkým celkům Citová a instumentálnípouta -> společný cíl skupiny Primární a sekundární skupina Primární – nejsilnější city, společný cíl, nejdůležitější pro jedince (např. rodina) Sekundární – s Referenční skupina =určuje jak bychom na tom ve společnosti měli být parta vrstevníků taková skupina ke které se jedinec či skupina vztahuje podle toho, co se ve skupině považuje za správné a obvyklé -> poměřujeme vlastního jednání Velikost skupiny Skupiny malé a velké Velikost skupiny výrazně ovlivňujecharakteristiku vztahů uvnitř skupiny skupina o 2 lidí – dyáda malá skupina – 12 -20 střední skupina – 20 – 50 velká skupina – 50 Vliv lidí ve skupinách Alfa –vůdce, manažer Beta – zástupce, kreativec Psí – jádro skupiny Omega – otloukánek, outsider SPOLEČENSKÉ VRSTVY/TŘÍDY-označují nerovnost mezi různými skupinami lidí ELITA -skutečná(Obama, Putin) diskrétní – pomáhající(prezidenti, europoslanci, premiéři) STŘEDNÍ - vyšší(lékaři, právníci, vědci, podnikatelé, úředníci) min. 12. platů naspořeno -klasická -min. 3-6 platů naspořeno (učitel, zdravotní sestra, živnostník) -nižší –naspořeno méně než 3 platy – od jednoho platu k dalšímu (matka samoživitelka, vykonávající nekvalifikovanou práci) – pracující chudoba DEKLASOVANÍ - na okraji společnosti(bezdomovci, feťáci) Stratifikace – hierarchické uspořádání sociálního systému Skupinové role a normy LIDSKÉ ROLE –člověk tvořen 4 složkami (jádro člověka) Bio –genetika Psycho –prožívání Sociální -primární a sekundární rodina Spirituální –víra Socializace Začleňování lidí do společnosti Primární -výchova v rodině Sekundární –vliv vzdělávacích institucí – školy (nápravná zařízení) Hodnota– zdraví, láska, štěstí – normy které jsou pro nás něčím cenné Norma– běžné chování – standartní Kultura– všechno co nám určuje, jak budeme vnímat prostřední, jak budeme cokoliv hodnotit – je to co, vytváří lidskou civilizaci, pohled na věc, - umění, náboženství, morálku, zvyky, - jak vnímáme svět kolem nás Sociální kontrola– nastává po porušování pravidel Sociální role Sociální role– očekávané jednání, jak budeme vystupovat (předpoklad našeho chování) Rolová dispozice –předpoklady pro zvládnutí Rolové přetížení –zaměstnaná matka – velmi náročná role Konflikt rolí – role otce v rodině (má vydělávat i pomáhat doma) –zvládání více rolí, ale jdou proti sobě Rolový tlak – lékař Sociální role –studentka x sociální pozice – studentka SOŠ pro administrativu EU PARADOX STATUSU –statusově příjmová nerovnováha (status x příjem) – např. hasič SOCIÁLNÍ MOBILITA –přechod jedince z 1 do 2 společenské vrstvy (např. kvalifikace, manželství, povolání) INSTITUCE – způsob řešení problému KONFORMNÍ JEDNÁNÍ Důležité pojmy SELF –sebepojetí, jak vidíme sami sebe Sociální zrcadlo -naše představa o tom, jak si myslíme, že nás vidí ostatní Významný druhý – někdo kdo nás učí hrát nějaké důležité sociální role (např. vzor, postava v našem životě – matka) Groupthink– skupinové myšlení Stigma – označení konkrétní vlastnosti ke konkrétní osobě – na základě prvního setkání (předchozí zkušenost) Labelling– škatulkování, předsudkové jednání, přiřazování vlastnosti k lidem – podle zkreslených představ Dav, davový vůdce Dav– označuje větší shromáždění lidí náhodný předem svolaný davové jednání - řev, propagace, demonstrace, ovlivňování druhých, fanouškové, nekontrolované chování, soudružnost, nadřazenost, spontánnost, hluk, emoce, výtržnictví davový vůdce – jádro skupiny, přenáší své myšlenky/jednání na ostatní členy skupiny, musí být silný, konat činy a ne pouze mít myšlenky

Témata, do kterých materiál patří