Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Druhy chování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

František Klimeš, B2S 4.1.2005 Druhy chování Psychologie se stala empirickou vědou (zakládá na zkušenosti), která zkoumá chování a prožívání a vnitřní podmínky z nichž chování a prožívání vychází Chování = souhrn vnějších projevů člověka; aktivity, které mohou být pozorovány jinou osobou nebo zachyceny měřícími přístroji. Je veškerá psychická a fyzická činnost člověka. Je to souhrn vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu. Chování je taková aktivita jedince, kterou může zaznamenat jiná osoba a jíž jednotlivec působí na své okolí Druhy chování: instinktivní (je chování vrozené, geneticky podmíněné jako reakce na určitý podnět) návykové rozumové První, kdo na přelomu 19. a 20. století vyslovil domněnku, že chování člověka do značné míry prostřednictvím podvědomí ovlivňuje též jakésinevědomí, jež je součástí osobnosti každého člověka, a nelze ho vlastní vůlí přímo ovlivňovat, byl žid původem z Moravy žijící většinu života ve VídniSigmund Freud . Chování =Nejjednodušší formou vrozené, tedy nižší nervové činnosti, jsou nepodmíněné reflexy. Jsou to vrozené reakce nervové soustavy na určité smyslové podněty, např. chuťové podněty vyvolávají slinění, dráždění rohovky - mrknutí. Složité vrozené reakce organismu nazýváme instinktivní chování - instinkt. Základní a nejsilnější jsou potravové, obranné, pohlavní a rodičovské instinkty. Zvláštní formou vrozené reakce organismu, kdy určitý způsob chování provází změna tělesné aktivity, jsou emoce Důsledek protizákonného chování: správní a právní sankce (pokuta, vězení, trest) Zdroj:www.XXX.XX/zsv_papir1.doc www.XXX.XX/to je definice.htm www.XXX.XX/psyc05.htm www.XXX.XX/ka33.htm

Témata, do kterých materiál patří