Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing Slovo marketing pochází z anglického slova market – trh a z koncovky ‚‚-ing‘‘, která zpravidla vyjadřuje děj, pohyb nebo akci. Marketing může být chápán jako pojem nebo činnost. Stejně jako reklama, postrádá obecně uznávanou definici. Nejstarší formulaci vyslovil Adam Smith v roce 1776: „Jediným účelem a smyslem veškeré výroby je přece spotřeba; a zájmů výrobce se má dbát potud, pokud to vyžadují zájmy spotřebitele.“ Definice Philipa Kotlera zní: „Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain chat they need and want through creating and exchanging products and value with others.“ Marketing, odvětví managementu, je založen na faktu, že cíle podniku, tedy profit a odbyt produktů, jsou uskutečnitelné jen tehdy, pokud jsou přání a potřeby zákazníků splněny lépe než u konkurence. Zákazník tedy nenakupuje, ale uspokojuje své tužby a nutnosti, úkolem firmy je nalézt stabilitu mezi svými cíli a cíli spotřebitele. S marketingem je úzce spjatý prodej, který se zabývá pouze uzavřením obchodu, nikoli zákazníkem. Marketing funguje na základě nástrojů pod společným názvem 4P, 4C apod. Marketingový mix 4P a 4C Nejznámější a nejstarší marketingový mix 4P, je soubor čtyř nástrojů marketingu, kterými jsou product, price, place a promotion. •Product (produkt) může být výrobek, služba, myšlenka atd. V modelu 4P stojí na prvním místě. Produkt je to, co uspokojuje naše potřeby a přání. Je tvořen několika vrstvami: jádrem – základním prodávaným produktem, designem, kvalitou, celkovou zárukou atd. •Price(cena) není pouze cena produktu, ale i cenová politika podniku, celkové náklady na zboží, slevy, náklady na servis apod. Spolu s ostatními vlastnostmi určuje postavení produktu na trhu – zda se jedná o levné, běžné či luxusní zboží. Je to jediná složka marketingového mixu 4P, ze kterého firma profituje. •Place (distribuce, místo prodeje) chápeme jako cestu produktu od výrobce k zákazníkovi včetně toho, jak je prodejní místo spotřebiteli dostupné. •Promotion (podpora, marketingová komunikace) sděluje zákazníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti informace o produktech, firmě apod. Podrobněji se tímto nástrojem marketingového mixu zabývá samotná kapitola Marketingová komunikace. Dnes se většinou marketingový mix 4P považuje za překonaný a nahrazuje se modelem 4C (customer value, customer costs, convenience a communications), který na situaci nahlíží spíše z pohledu zákazníka (4P je případně využíván pro rozhodování uvnitř podniku). •Custumer value (užitná hodnota pro zákazníka) nahrazuje produkt v marketingovém mixu 4P. Jedná se o hodnotu pro zákazníka, kterou prostřednictvím produktu získá. Na základě této hodnoty si spotřebitel výrobek vybírá. Jeho volba je ale také ovlivněna cenovými náklady a individuální hodnotou. Př. zákazník vstupuje do restaurace ze dvou důvodů – má hlad, anebo zde chce strávit příjemný čas s rodinou, přáteli či svým partnerem. Zatímco prvního zákazníka nejvíce poctíte rychle připraveným vydatným jídlem, ten druhý bude vyžadovat příjemné prostředí, skvělou obsluhu a širokou nabídku předkrmů, hlavních chodů, dezertů, vín atd. To, že porce budou malé a na jídlo bude dlouho čekat, ho tolik netrápí. •Costumer costs (celkové náklady zákazníka) řeší, jaké náklady musí spotřebitel vynaložit, aby si produkt či službu zakoupil, což zároveň ovlivňuje poptávku po produktu. Cena v rámci marketingového mixu 4P na rozdíl od costumer cost řeší náklady firmy. Celkové náklady zákazníka hrály důležitou roli například v automobilovém průmyslu v USA. Ještě v 80. letech zde byla spotřeba paliva naprosto nepodstatným parametrem a automobil s méně než pětilitrovým osmiválcem byl víceméně raritou a pro smích. Jenže jen co stoupla cena benzínu, spotřeba se rázem dostala do popředí a dojezd na 1 galon paliva teď hraje v cenících amerických prodejců automobilů prim. •Convenience (komfort, pohodlí) zahrnuje všechny okolnosti, při kterých je produkt získáván. Někdy může mít větší význam než cena. Uveďme si třeba příklad nákupu 55“ LCD televize. Ta se při svých rozměrech nevejde do běžného automobilu, je s ní v jednom člověku v podstatě nemožné manipulovat a její cena se pohybuje nad hranicí 60 tisíc korun. Mějme kamenný obchod A, který nenabízí odvoz televizoru k zákazníkovi, ale má cenu o 3 tisíce levnější než kamenný obchod B. Dále mějme internetový obchod o tisíc korun levnější než obchod A (tj. o 4 tisíce levnější než obchod B), který nabízí pouze dodání Českou poštou. A konečně mějme kamenný obchod B, který nabízí zdarma odvoz televize vlastními zaměstnanci, včetně instalace a předvedení u zákazníka, a to v dobu, kterou si zákazník sám vybere. Kde byste si vy sami takový televizor koupili? Řada zákazníků by patrně volila obchod B. •Communications (komunikace) nahradila v modelu 4P propagaci a je velmi důležitou složkou 4C. Na rozdíl od propagace se jedná o oboustranný proces mezi zákazníkem a firmou. Spotřebitel nejen dostává informace o produktu a firmě, ale zároveň podnik získává zpětnou vazbu od zákazníka. Neexistují pouze marketingové mixy 4P a 4C, ale i spousta dalších, které se dynamicky mění jako reakce na spotřebitele. Můžeme se setkat například s marketingovým mixem 5P, 7P, 8P, 4E, 4S apod.

Témata, do kterých materiál patří