Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Arthur Schopenhauer a jeho filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Arthur Schopenhauer ARTHUR SCHOPENHAUER (1788 - 1860) 1. Celková charakteristika jeho filozofie spolu s Nietzschem je považován za nejvýznamnějšího představitele tzv.filozofie života – lidé žijí tady a teď, snaží se najít cestu, jak dostat filozofii mezi lidi → nic přírodního, zabývá se praktickými věcmiv popředí jeho pozornosti jsou problémy „praktické“, tedy sociálně mravní a hodnotovéprožívání je pro něj hlavní metodou poznání niterného světa člověka „Jestliže hlavním znakem „ducha minulého století“ je nadvláda vědy nad životem, pak nová doba musí přestat vidět život jako obecný akademický problém a vyzvednout jeho živoucí, duchovní, jedinečnou celistvost, „život nelze postavit před soud rozumu“, jediná cesta jeho poznání je žití samo.“ - minulé století (18.) – osvícenství - důležitý rozum, žádné zázraky, jen racionální - žij život a jsi filozof filozofie života je svou povahouiracionální (nerozumová) 2. Život Schopenhauera pochází z rodiny gdaňského velkoobchodníka, přestěhují se do Hamburkuv 9 až 11 letech pobývá v Le Havru, později se svými rodiči cestoval po Evropěv 16 letech vstupuje do učení k hamburskému obchodníkovipo smrti otce se jeho matka přestěhuje do Výmaru, z jejich domu se stává společenské centrum (velmi bohatí),Artur se vzdává obchodnického povolání a doplňuje si vzdělání, přátelí se s Goethem, zajímá se o indický starověk, stále dochází k rozporům mezi ním a matkouv Drážďanech vzniká jeho hlavní dílo –Svět jako vůle a představa (1819)celý život žil z úspor po otcipřednáší na univerzitě v Berlíně, když vypukne v Berlíně cholera (podlehl jí Hegel), utíká do Frankfurtu, zde umírá téměř 20 let zůstalo jeho dílo bez povšimnutí (předběhl dobu), zaujalo později Richarda Wágnera(skladatel, zaujalo ho Schopenhauerovo pojetí hudby → zviditelnil ho) 3. Filozofická východiska Kant a jeho rozlišení světaindickévédy – cesty únikuPlatónova filozofie 4. Problém vůle vnější, smyslově vnímatelný svět vidí Schopenhauer jako skutečnost, která má charakter snový – tato skutečnost není uchopitelná zvnějšku, nýbrž pouze subjektivně - realita je snová → každý subjektivní pohled - svět je takový, jak ho vidím, jak ho vidět chci „Celý svět zůstane pouze mou představou.“ podstatu, která se skrývá za světem jevového a která představuje metafyzický základ veškeré skutečnosti, nazývá Schopenhauervůlí =pud ve smyslu vnitřní síly, jež je všudypřítomná, nacházíme ji v živé i neživé přírodě - vůle je podstata, která řídí svět (jde o osobní, životní filozofie); v jeho pojetí je vůle půd, který svět řídí a někam ho žene (není božství, princip, hybatel,…) „Teprve tím, že se poznávací individuum povznáší, jak jsem popsal, k čistému subjektu poznání a tím také povznáší zřený objekt k ideji, vystoupí svět jako představa úplně a jasně a nastane dokonalá objektivace vůle, jelikož jedině idea je její adekvátní objektitou. Ta zahrnuje v sobě stejným způsobem subjekt a objekt, jelikož jsou její jedinou formou; v ní jsou však oba zcela v rovnováze: a jako objekt není ani zde nic jiného než představa subjektu, tak se stal také subjekt tím, že se zcela ztrácí ve zřeném předmětu, oním předmětem, při čemž celé vědomí není ničím víc než jeho nejjasnějším obrazem. Právě toto vědomí, jímž si myslíme veškeré ideje nebo stupně objektivity vůle a postupně jimi procházíme, je vlastně celý svět jako představa. Jednotlivé věci všech dob a prostoru nejsou nic než ideje, zmnožené větou o příčinnosti a tím zkalené ve své čisté objektivitě. Tím, že idea vystupuje, nelze v ní více rozlišit subjekt a objekt, protože idea vlastní svět jako představa vzniklá teprve tím, že se subjekt a objekt navzájem naplňují a prostupují. Neboť odezíráme-li od onoho vlastního světa jako představy, nezbývá nic než svět jako vůle. Vůle je podstatou ideje, která vůli dokonale objektivuje.“ - na světě je subjekt a objekt - každý z nás má subjektivní pohled, nejsou objektivní kritéria - svět je pouhou iluzí skutečného světa → každý vnímá svět jeho subjektivní představou vůle nesleduje žádný předem určený cíl, vyznačuje se naopak tím, že je slepá, nerozumná (zdroj života, hnací motiv) 5. Vůle a rozum u člověka se vůle snoubí s rozumem, vůle si hledá nejrůznější cesty, jak se prosadit, rozum je jednou z nich, ale člověk se mylně domnívá, že jedná na základě svého rozumu (podle Schopenhauera je to prostý omyl většiny filozofů) - vůle je slepá a nerozumná → neví, kam svět míří a nerozmýšlí to x koriguje rozum → vůle a rozum se doplňují – vůle si hledá cestu, jak s prosadit a rozum je jednou z těchto cest, rozum je nástrojem vůle (člověk se domnívá, že jedná dle svého rozumu, ale ve skutečnosti poslouchá nerozumnou vůli) „Intelekt je sekundárním jevem, organismus primárním, neboť je bezprostředním projevem vůle. Intelekt je stejně jako jeho objektiv pouhým jevem, vůle je věcí o sobě.“ mezi lidmi se šíří iluze, že mohou svoje vášně a pudy rozumem regulovat, ale my jsme svědky toho, že všechny lidské vášně propukají z hlubin osobnosti, nejsilnější lidský pud jerozmnožování lidského rodu - myslíme si, že si sami vybírám partnera, ale ve skutečnosti za nás vybírá vůle (důležité pro ni je jen rozmnožování lidského rodu – žena porodí dítě, protože to vůle chce) „Individuum pak, v domnění, že slouží sobě, slouží vlastně druhu, při tomto průběhu věci vznáší se před ním a v zastoupení skutečnosti působí jako motiv pouhý přelud, který hned nato opět zmizí. Tímto klamem je instinkt. Tento instinkt by měl být ve většině případů pokládán za smysl druhu, jenž prostřednictvím vůle ukazuje na to, co je prospěšné druhu. Protože však vůle se zde stala vůlí individuální, musí býti oklamána tak, aby to, co jí vnucuje smysl druhu, vnímala smyslem individua.“ - rozmnožování lidského rodu je zájmem vůle, zamilování je pouze dílo slepé vůle „Onen pečlivý výběr při ukájení pohlavního pudu, který prochází nesčetnými stupni až k vášnivé lásce, spočívá na nejvýše závažné účasti člověka, na specifické povaze příštího pokolení.“ 6. Koncepce životního údělu svět, v němž žijeme, nás kla

Témata, do kterých materiál patří