Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Alkoholismus - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SEMINÁRNÍ PRÁCEPavlásek Petr,C2S (z OBN) 2002-2003 Téma:ALKOHOLISMUS!!! Obsah Úvod Co je to alkohol Poškození organizmu Stádia opilosti Stadia závislosti Závěr Pozn á mky Použitá literatura 1. Úvod Alkohol by neměl být zneužíván při různých oslavách a podobných akcích, ale je pravda, že představa přípitku sklenkou minerální vody také není to pravé. Proto by měl existovat kompromis, který si musí každý určit sám. 2. Co je to alkohol Alkohol - etanol - C2H5OH - je jednoduchá a malá molekula, která vzniká kvašením cukrů. Podle současných poznatků patří mezipsychotropní látky Pijákům nestačí alkoholické nápoje ani jako zdroj tekutiny, ani je neuspokojuje jen jejich chuť. Žádají si již účinků alkoholu obsaženého v nápoji, žádají si alkoholickoueuforii2 Je třeba vědět, že ne každý, kdo začíná dnes pít s mírou, bude tak pít vždy a natrvalo. A co je horší, nevíme nikdy, kdo to bude a kdy to bude. 3. Stádia opilosti Pro rychlí odhad hladiny alkoholu v krvi zhruba platí, že u mužeprůměrné hmotnosti3 jsou po vypití jednoho půllitru desetistupňového piva asi 0,3o/oo alkoholu v krvi. Po vypití půllitru dvanáctistupňového piva nebo 0,5 dl lihoviny nebo 2 dl vína asi 0,4o Dávky alkoholu, při kterých není překročena koncentrace 0,6 - 0,8o/oo alkoholu v krvi, vyvolávají v psychice člověka většinou žádoucí, příjemné účinky, kdežto dávky způsobující koncentraci alkoholu nad 0,8o/oo zpravidla způsobují pravý opak, tj. účinky nežádoucí. Tam, kde jde o vysoké nároky na rovnováhu a koordinaci u člověka, např. u letců, může se porucha rovnováhy a koordinace okohybných svalů projevit již při malých dávkách alkoholu (po 0,3 l desetistupňového piva). Čím složitější je výkon, tím nižší je hranice pro toxický účinek alkoholu. Při požití alkoholu je zpomalena schopnost učení. Např. v počítání je spíše ovlivněna přesnost než rychlost. Materiál naučený pod vlivem alkoholu je obtížné si vybavit ve střízlivosti, ale lépe po novém napití. Dlouhodobýabúzus4 Pomocí výpočetnítomografie5 se podařilo prokázat, že 46% mužů ve stáří 20 - 29 let (abuzérů a závislých) má výrazné nálezy poškození mozkových buněk. S věkem a délkou abúzu se poškození zvyšuje, přičemž postihuje nejvíce čelní oblasti mozkové kůry. Poškození však není zdaleka úměrné stupni snížení intelektu. Při důsledné abstinenci od alkoholu je tatoatrofie6 V prvním stadiu opilosti dosahuje koncentrace alkoholu v krvi 1 - 1,5o/oo, v druhém stadiu 1,5 - 3o/oo a ve třetím stadiu dosahuje koncentrace 3 i 4o Stupeň opilosti, jak již bylo uvedeno, je tedy charakterizován jednak vnějšími projevy, jako je porucha chůze, porucha rovnováhy, jednak obsahem alkoholu v krvi, přičemž 100% shodu projevů vnějších a vnitřních vykazují teprve hladiny nad 2o Vnější projevy opilosti se mohou totiž za určitých okolností (např. úlekem při dopravní nehodě) náhle a alespoň na krátkou dobu změnit a člověk jako najednou "vystřízlivěl". Naproti tomu není znám žádný prostředek, který by výrazněji ovlivnil hladinu alkoholu v krvi. Z tohoto důvodu je také Widmarkova zkouška na určení koncentrace alkoholu v krvi potřebným důkazem při zjišťování i hodnocení stupně opilosti člověka pro potřebu soudního řízení. 4. Poškození organismu Mezi hrubé poruchy nervového systému patří pomočování nebo pokálení při akutní intoxikaci alkoholem a všechny stavy, které zařazujeme do duševních nemocí zaviněných alkoholem. 5. Stádia závislosti I.stadium II.stadium III.stadium IV.stadium - Má výrazný znak snížení tolerance na alkohol, což znamená, že se závislý opije častěji, že se opije daleko rychleji než dříve a při nevhodné příležitosti. Nezřídka začíná pít již od rána. Vhodný je zde tzv. termín debaklu - bez alkoholu to nejde a s alkoholem také ne. 6. Závěr Touto prací bych se rád dotknul především těch, kteří rádi holdují alkoholu, aby si rozmysleli, kolik toho musí vypít, aby si dokázali, jak jsou dobří. Alkohol by se měl pít s mírou a jen v určitých případech. Jenže to se asi nikdy nestane, protože ne všichni si dokáží říct NE!!! 7. Poznámky Psychotropní látka - látka, která ovlivňuje nervový systém Euforie - řecké slovo, které v češtině přibližně znamená "dobře se cítím" Průměrná hmotnost - tím myslíme 70-75kg Abúzus - nadužívání Výpočetní tomografie - způsob rentgenového snímkování Atrofie - poškození

Témata, do kterých materiál patří