Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výplata mzdy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pavel Marek V1A Otázka: Může výplatu zaměstnance převzít manželka, která pracuje ve stejné firmě? Za jakých podmínek? Odpověd: Ze znění Zákoníku práce, možné to je jen na základě plné moci pracovníka nebo v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů. Výplata mzdy (1) Mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích.Naturální mzdu může zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. (2) Mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. zaměstnancem nedohodli jinak. předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena. (5) Zaměstnanecmůže k přijetí mzdy písemně zmocnit jinou osobu. Manželce lze mzdu vyplatit jen na základě písemného zmocnění. Bez písemného zmocnění lze vyplatit mzdu jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví § 11 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

Témata, do kterých materiál patří