Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Novověká filozofe

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Renesanční filozofie 14. století – 16. stoletíobrat od Boha k člověku a příroděznovuzrození antikymyšlenkový směr – humanismus – učenci studují antické texty, pojednávají o člověkuvzniká v Itálii v bohatých městech - Benátkách, Janově, Florencii, Padově…města zbohatla, objevili se tam obchodníci – bohatí měšťané Renesanční filozofie navazující na Platóna a Aristotela Platonská akademie ve Florencii Marcilio Ficino Giovanni Pico Della Mirandora Aristotelovská akademie v Padově Pietro Pomponazzi 2) Přírodní filozofie filozofie spojená s matematikou, fyzikou, astronomiimění obraz světa, dochází k tzn. koperníkovskému obratu nahrazení geocentrismu heliocentrismemMikuláš Koperník – středem vesmíru není země ale sluncedoposud se přírodní filozofie zabývala příčinou dění – jevuzačínají si všímat i celého procesu – přírodní zákony Giordano Bruno italský filozof, astronompůvodně člen dominikánského řádu – poté se zřekl členstvíza své názory upálen 1600 – neodvolal své názorystředem vesmíru není ani Slunce, protože vesmír je nekonečný – není možné určit středtvrdil, že je obrovské množství sluncí, zemí, planettvrdil, že vesmír je věčný – nebyl tedy stvořen Bohemzastánce panteismu – filozofický názor, který tvrdí, že Bůh je příroda, oživuje ji, Bůh je duše světa, Bůh je ve všem a úplně všude Galileo Galilei Italský filozof, fyzik, matematik, astronompřijal myšlenku Koperníka, navázal na Bruna – všechno se ve vesmíru hýbe, je tam neustálý pohybStřetl se s římskokatolickou církví, protože se pokusil vyložit celý vesmír pomocí matematických zákonůPřírodní věda podle něj má být založena na experimentování, ne číst bibli a z toho něco vyvozovatPoložil základy mechaniky, je autorem zákona setrvačnosti a volného pádu Johannes Kepler německý filozof, matematik, astronom, navázal na M. Koperníka -> přínos důkazů Koperníkova heliocentrismu (planety kolem S obíhají po eliptických drahách) RENESANČNÍ POLITIKA: Niccolo Machiavelli– realistický názor na společnost itlský filozof, politik velmi významné a nadčasové dílo:Vladař (v době vydání velmi kritizováno)prosazuje pevný a silný státuděluje rady a myšlenky pro panovníky nebo pro ty, kteří chtějí vládnoutvladař nemusí mít všechny dobré vlastnosti, ale musí to umět předstíratnejlépe lze panovníka poznat podle jeho spolupracovníkůjestli se chce někdo dostat k moci, je důležité co nejdřív zlikvidovat panovníka, jeho stoupence i rodinu; panovník nesmí zvyšovat daně a sáhnout lidem na majetek (lidé podle něj snáz zapomenou na ztrátu bližního než na ztrátu majetku)machiavelismus– dodnes považován za označení pragmatického jednání v politice Thomas Moore anglický filozof, politikzaložil “utopický socialismus” (uvažování protiklad Machiavelliho), lze dosáhnout ideálního uspořádání státu bez nespokojenosti a válekUTOPIA - ostrov, ve kterém lidé žijí v naprosté harmoniikritizoval soukromé vlastnictví, na ostrověUtopiažijí lidé v ekon. rovnostizastával demokracii (což moc nesedí s dobrovolnou eko-rovností) Tommaso CAMPANELLA italský filozof, politikvyjadřoval se k teorii poznání, sensualismus empirismuspozději se však připojil k Descartovi “myslím, tedy jsem” a konvertoval k realismuSluneční stát - nová vize státního uspořádání, společné vlastnictví, utopická společnost Empirismus – základem lidského poznání je smyslová zkušenost, lidská duše je čistá deska (tabula rasa), nemá nic vrozeného, všechno získává až při kontaktu se zkušeností Francis Bacon anglický filozof a politikcílem lidského úsilí má být ovládnutí přírodyvědění je mocdůraz na vědecký pokrokčlověku v poznání přírody brání překážky, které nazýval idoly (pokud je odstraníme, dokážeme poznat to, jak funguje příroda)Idoly jsou celkem 4Idoly lidského rodu – překážky způsobeny tím, že náležíme k lidskému druhu, omezenost smyslového poznáníIdoly jeskyně – předsudky dané naší individualitou, vyplívají z temperament, povahy, byly jsme nějak vychováníIdoly trhu – jsou předsudky, které vznikají v důsledku chybné komunikace mezi lidmi, nepoužívají slova náležitě, posunují významy slovIdoly divadla – předsudky vznikají, když nekriticky přijímáme názory předchůdců nebo názory autority (nezamyslíme se nad tím a automaticky to přijmeme) důležité zvolit vhodnou vědeckou metodu: indukce (ano) x dedukce (ne)toto vše vyjádřil v díleNové Organonv díleNová Atlantida – vyjádřil zde představu ideálního státního uspořádání v budoucnosti – utopie , nové státní uspořádání musí stát přírodní vědci a ne filozofové, vědci by vynalézali věci, které by přinesli pokrok Thomas Hobbes anglický filozof, politologempirický filozof – zabýval se zkušenostímechanický materialista – domníval se, že neexistuje nic duchovníhocelá skutečnost není nic jiného než hmota, která se pohybuje na základně jednoduchých mechanických zákonůčlověk podle něj je především tělozabýval se otázkou přirozeného stavu člověka, co bylo předtím, než vznikly státyv přirozeném stavu byl člověk ovládán svými pudy a žádostmi„Člověk byl člověku vlkem“ -> válka všech proti všemstát vzniká z rozhodnutí lidí, kteří už takto nemohou žítvytvořil teorii společenské smlouvy – stát vzniká ze svobodného rozhodnutí lidí, kteří se vzdají části svých práv, odevzdají je státu a díky tomu mají bezpečí Racionalismus - základem lidského poznání je rozum/uvažování, člověku jsou vrozeny určité ideje René Descartes francouzský racionální filozof a matematikmyslím tedy jsemlidská mysl má v sobě vrozené ideje – idea boha a matematické zásadysvět můžeme vysvětlit pomocí dvou principů – prvním myslící substance, druhým je rozprostraněnost, věci se nacházejí v prostoruJediné místo, kde se myšlení a rozprostraněnost setkávají je šišinka mozková (epifýza)důkaz boží existence, navazuje na A. z Canterbury – člověk si je vědom toho, že je nedokonalýmůže si nedokonalý člověk dát sám ideu dokonalosti? Jistě že ne, Bůh ji dávádílo:Rozprava o metodě;Principy filozofie Benedikt Baruch Spinoza holandský racionalistický filozof, deterministanavazoval na Descartarealita se skládá pouze z 1 substancesvět je jedn

Témata, do kterých materiál patří