Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sem.práce-Na barvě nezáleží

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ PEČOVATELSTVÍ

TÉMA:  Na barvě nezáleží

Zadala:                           

     Vypracovala: 

Obsah

 Úvod.................................................................................................................................3

 I. Teoretická část:

  1.1 Vymezení základních pojmů......................................................................................4

  2.1 Genetika lidských ras..........................................................................................…...5

  2.2 Kdy asi vznikly lidské rasy.............................................................................….......6

  2.3 Klasifikace lidských ras.................................................................................…...….6

  3.1 Původ Romů..........................................................................................…...…….....7

  3.2 Příchod do Evropy a pojmenování Romů...................................................…….….7

  3.3 Struktura romského společenství u nás..........................................................……...7

  3.4 Romové v dnešní české společnosti.................................................…..…...………8

 II. Praktická část:

  4.1 Cíl..................................................................................................................….…...9

  4.2 Cílová skupina....................................................................................................…...9

  5.1 Metoda výzkumu.................................................................................................…..9

  5.2 Popis výzkumného šetření..............................…..........................................……...10

  5.3 Výzkumné otázky..................................….........................................…...…...……11

  6.1Vyhodnocení praktické části..…..…..…..…..…..…..…..……….....…..…..…...….14

Závěr..............................................................................................…...........…...............15

Zdroje..................................................................................…...….......…..….........…....16

Přílohy........................................................................…..........................................……17

2

Úvod

      Téma moji maturitní práce „Na barvě nezáleží“, jsem si vybrala z toho důvodu,že

často přicházím do styku s lidmi jiné barvy pleti než jsem já. Myslím tím, že asi jeden

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály