Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Antická filosofie a myšlení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (497,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Antická filosofie a myšlení Démokritos; elejská škola; Pýthagorás; sofisté; Sókratés; Platón; Aristotelés; helénismus Pythágoras ze Samu (??? 580-500 př. n. l. ???) Jako první se nazval filosofemZaložil školu v řeckých osadách (dnešní Itálie a Sicilie)Princip kosmu (řád celku) je v čísleKaždé z čísel 1-10 má zvláštní moc (10 je dokonalost)Číslo nevyjadřuje pouze počet nebo rozměr věci ale i kvalituCelek světa je kosmem (řádem), který je výsledek harmonických poměrů vyjádřených číslyDůkazem je hudba => objevil číselné vztahy za souzvukem tónůLidská duše je nesmrtelná => převtěluje se => cílem je ji vysvobodit z koloběhu znovuzrození Pythagorejci Pokračují v Pythagorově filosofiiZkoumají svět na základě čísla, které je principem jsoucíhoSpolečnou vlastností všch jevů je jejich počitatelnostUčení o převtělování dušeOsvobodí se dodržováním přísných zásad uzavřeného učeníZnaky uzavřeného bratrstva, složité přijetíNásilně rozehnáno, protože se chtěli zapojit do politiky Elejská škola (6. – 5. stol. Př. n. l.) Založeno v městě EleaPokazují na vztah mezipravým poznáním (Epistéme = výsledek práce rozumu) apouhým zdáním (Doxa = výsledek klamu smyslů) Parmenides z Eleje(??? 540-480 př. n. l. ???) Autor první koncepce elejského myšleníUpustil od smyslového poznáníPřipoutává člověka k přírodě, ta podléhá změnám – může být i nebýtSkutečným světem jejediné bytíVlastnosti, které plynou z jeho existence –je jediným, neměnným, nedělitelným a stejnorodýmMonismus – všechny věci jsou odvoditelné od jednoho principuVedle jsoucího není nejsoucí Zenon z Eleje(??? 490-430 př. n. l. ) Dovršil elejské učeníDokazuje pravdivost Parmenidova tvrzení o existenci jediného bytí a neexistenci pohybu a prostoru Démokritos(?460-370 př. n. l.) Představitelatomismu(navazují na mladší fyziky, problém pohybu-klidu, bytí-nebytí)Pocházel z Abdér, hodně cestoval a studovalSvět je jednotaatomů (jsoucna) aprázdna(nejsoucna)Atomy (nedělitelné konečné částice bytí) se v něm pohybují po předurčených draháchVzájemným spojováním atomů vznikají jednotlivé věci i duše (směs prázdna a atomů)Atomy se liší tvarem, velikostí a místem, jsou neměné a nezničitelné, jejich spojení je vždy jen dočasnéUznává existenci těchto vlastností: těžké, lehké, měkké, tvrdé (těžká tělesa obsahují hodně atomů ap.) Sofisté Antropologický obrat => zájem filosofie k lidským záležitostemProfesionální učitelé moudrosti – Protagoras, GorigasUčili (za peníze) myslet, mluvit a jednat => dokonalá příprava na politickou kariéruV období rozvoje athénské demokracie (5. stol. př. n. l.)Gnozeologický relativismus = není možné dosáhnot trvale platného poznáníNeučili poznat pravdu, aledostat pravdu =přesvědčit posluchače, že právě jejich pravda je nejlepšíEtický relativismus= hodnotové systémy (i náboženské) jsou historicky a společensky podmíněné Protagoras Hlavní představitelČlověk je mírou všech věcí –hlavní doměnkaProtože každý člověk jinak myslí, je tolik pravd, kolik je lidíKaždou věc je možné vykládat dvěma navzájem protikladnými způsoby Sokrates (469-399 př. n. l.) Pocházel z Athén, vyučený sochařÚčastnil se politického života, vystupoval s odvážnými kritickými proslovy339 př. n. l. odsouzen k smrti za bezbožnost a kazení mládežeNic nenapsal – jeho myšlenky se zachovaly díky PlatónoviSoustředil se na mravní jednání a jeho principy =>marvní pojmyPovažoval je za objektivní, platné všude a pro všechnyFilosofoval v dialoguDestruktivní část dialogu – kladl svému protějšku otázky, dokud nepoznal své nevěděníKonstruktivní část dialogu – pomocí otázek pomáhal protějšku uvědomit si správnou definici morálního pojmu Platon (427-347 př. n. l.) Aristokrat, potomek mudrce, vlastním jménem AristoklesK filosofii ho přivedl SokratesZaložilAkrademii(387 př. n. l.) – nejvýznamější filosofická školaNavazuje na Sokrata a PythagoraPodobenství o jeskyni – existence světa idejí a světa smyslovéhoSvět idejí – pravá jsoucna poznatelná pouze racionálně, jimž dává bytí idea dobraSvět smyslový – závislý na světě idejí a na hmotě, ideje jsou vzorem smyslových věcí, věci jsou nedokonalou nápodobou ideje - žijeme v něm svůj každodenní život prostřednictvím smyslů, považujeme ho za pravé bytí Proces poznání pravdy = racionální proces rozpomínání se na svět idejí, v jehož blízkosti žila naše duše před svým prvním vtělenímDuše – nesmrtelnáPo smrti je posuzováno, zda ještě musí zůstat ve světě smyslů nebo se může vrátit do říše blaženostiDvojspřeží s vozatajem – vozataj = rozum, bílý kůň = city a vůle, černý kůň = vášně a pudyKaždá duše má všechny tři prvky, ale v jiném poměruVládci– duše, kde převládá rozum, mohou poznat ideje rozpomínáním seStrážci – duše, kde převládají city a vůle, chce poznat ideje, ale nedaří se jí toVýrobci– duše, kde převládá vášeň a pudy, ideje poznat nechce Platonský trojúhelník Dílo – 25 dialogů (Politeia – Ústava, Protagoras, Symposion, Faidon…)Obrana Sokratova – spis, ne dialog! Aristoteles (384-322 př. n. l.) Platonův žák, ale zároveň jeho kritik – kriticky na něj navazujeSyn bohatého lékaře makedon. krále, působil jako vychovatel Alexandra MakedonskéhoZakladatel etiky a formální logikyPeripatetikové – jeho pokračovatelé, škola, kterou založilHylémorfismus = jednotalátky (možnost něčím být) aformy(princip, který v látce uskutečňuje možnost něčím být)Pohyb= proces působení formy na látku (přechod od možnosti ke skutečnosti)První hybatel = dává prvotní impuls ke všem pohybů, forma forem, konečný cíl i smysl světa, poslední příčina v řetězci příčin (vážou svět)10 kategorií pro poznání jsoucnaSubstance – podstata (člověk),kvantita (dvoumetrový),kvalita (růžový),vztah (vyšší), místo, čas, poloha, vlastnictví, činnost, trpnostDuše –dle kvality rozlišuje 3 typy dušíRostlinná – nejnižší, vyživujícíŽivočišná – smyslově vnímajícíLidská – nejvyšší, myslícíVyšší duše nemůže existovat bez nižšíLidská duše se dělí na nižší (smyslové poznání světa) a vyšší (abstraktní poznávání)Díla: Organon (soubor logických prací), Metafyzika, Etika Nikomachova, Poetika Helénismus (4.-1- stol. př.

Témata, do kterých materiál patří