Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10) Pracovní aktivita člověka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (139 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. PRACOVNÍ AKTIVITA ČLOVĚKA PRACOVNÍ PRÁVO -patří do odvětví soukromého práva - upravujevztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli: vznik a zánik pracovního poměru ochrana mladistvých, žen nebo lidí se zdravotním postižením práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele náhrada škody způsobené při práci dovolená, pracovní doby, atd. - hlavní pramen:Zákoník práce Pracovní doba -40 hodin týdně (mělo by být 8h denně) -přesčas max. 8h (nařízeno, jinak záleží na domluvě se zaměstnavatelem) -může být i zkrácená, nepravidelná Pracovní poměry - práce vykonávaná po stanovenou týdenní pracovnídobu = hlavní pracovní poměr - práce vykonávaná po kratší dobu =vedlejší pracovní poměr - zkrácený pracovní úvazek Práce mladistvých: -od 15 let -musí mít ukončenou povinnou školní docházku (tedy chodit 9 let do školy) => splněny obě podmínky - do 16 let mohou rodiče pracovní smlouvu zrušit (dle NOZ) -do 18 let další omezení – nesmí: pracovat v noci (22:00 – 6:00) pracovat v dolech, s výbušninami, jedy… mít hmotnou odpovědnost (práce na pokladně) mít přesčas práce max. 8 hodin denně (16 let – max 6 hodin denně) práce zdraví a životu nebezpečné Typ pracovního poměru -doba určitáje určena doba výkonu (od – do), není příliš výhodná pro zaměstnance -doba neurčitá určuje se pouze datum nástupu Dovolená -počítá se podle odpracovaných dnů a týdnů - po roce 4 týdny (= 20 pracovních dnů) - musí být minimálně 4 týdny dovolené - v některých profesích 5 týdnů dovolené (např. stavebnictví, lékaři) - v rizikových profesích delší dovolená Vznik pracovního poměru: - uzavření pracovní smlouvy - jmenování do funkce (ředitel) - volbou (např. předseda odborové organizace, starosta) -pracovní smlouva části povinné: údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci den nastoupení do práce (= den vzniku pracovního poměru) druh práce místo výkonu práce na závěr podpisy, datum (a razítko) další údaje (nepovinné): platnost smlouvy (doba určitá/ neurčitá – když údaj chybí smlouva je na dobu neurčitou) zkušební doba (max. 3 měsíce, když není uvedena, bere se jako žádná) práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele mzdové podmínky délka pracovní doby -kolektivní smlouva – smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (ta zastupuje zaměstnance) – obsahem jsou mzdové podmínky a další (speciální odměny, delší dovolená atd…) - při nástupu do zaměstnání je nutno mít: občanský průkaz doklad o vzdělání lékařské vyšetření doklad o jazykovém vzdělání doložení praxe výpis z trestního rejstříku (někdy) Práva a povinnosti zaměstnance povinnosti - vykonávat práci dle smlouvy a zaměstnavatele - dodržovat pracovní dobu - omluvit se při absenci, neomluvená absence (stržení platu, důvod k výpovědi) - dodržovat bezpečnost práce, používat ochranné pomůcky, právní předpisy práva - práva dostávat mzdu v řádném termínu - právo na bezpečné pracovní prostředí Práva a povinnosti zaměstnavatele - práva zaměstnavatele jsou povinností zaměstnance a naopak Czech Point - nejčastěji na poštách - nebo na úřadě, magistrátě - udělají kopii dokumentu - kontakt se státní správou ŽIVOTOPIS - slohový nebo strukturovaný - u strukturovaného se musí uvádět: 1. osobní údaje, adresa, kontakty, věk , datum narození 2. vzdělání 3. praxe 4. osvědčení 5. zájmy, jazyky (i kurzy) 6. podpis Zánik pracovního poměru - musí být vždy písemně - nesmí být jen ústně 1) po uplynutím doby určité, na kterou byl pracovní poměr sjednán 2) ve zkušební době – 0-3 měsíce – nesmí být prodloužena – kdykoliv během zkušební doby může kterákoli strana bez uvedení důvodu ukončit pracovní smlouvu – zaměstnavatel nemůže jen tak prodloužit zkušební dobu (kromě nemoci) Příklad prodloužení zkušební doby: Jestliže pracovní poměr vznikl například 10. března 2014 a byla sjednána zkušební doba tři měsíce, potom zkušební doba skončila 10. června 2014. Pokud byl zaměstnanec v době od 1. do 19. května 2014 (tedy 19 dnů) v pracovní neschopnosti, zkušební doba se o tuto překážku v práci (o dobu této překážky v práci), po kterou zaměstnanec nekonal práci, prodloužila. Zkušební doba tak skončila 29. června 2014. 3) dohoda: – obě strany se dohodnou, co jim vyhovuje – za měsíc, za tři týdny atd. (důvody nemusí být uvedeny) 4) výpověď: – jen jedna strana to chce ukončit zaměstnavatel - musí dodržet zákonné důvody - nemůže si je vymyslet a musí je přesně uvést (musí to být ty, které jsou uvedeny v zákoníku práce) - špatná pracovní morálka - člověk nesplňuje kvalifikaci na dané místo - ukončení činnosti zaměstnavatele (krach) - stěhování firmy - nadbytečnost (někdy odstupné – trojnásobek průměr. mzdy) - výpovědní lhůta – 2 měsíce (musí být dodržena) zaměstnanec - výpovědní lhůta 2 měsíce (musí být dodržena) - ta začíná běžet až od následujícího měsíce, kdy ji podáme - zaměstnanec nemusí uvádět důvody - musí to být písemně a musí být doručeno druhé straně 5) okamžité zrušení pracovního poměru: – výpověď na hodinu – zaměstnavatel musí mít důvody – i zaměstnanec musí mít důvody (do 15 dnů nedostane mzdu, když je nemocný a nemůže v práci pokračovat) – vždy je písemná a musí se doručit druhé straně zaměstnavatel - pouze podmínky ze zákona - zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, odsouzení za trestný čin – nepodmíněné odnětí svobody zaměstnanec - musí mít důvody - např.: když do 15 dnů po výplatě nedostane mzdu, závažné zdravotní důvody, které znemožňují vykonávat práci OCHRANNÁ DOBA - v některých situacích nesmí dát zaměstnavatel výpověď 1) v době nemoci 2) těhotenství mateřská dovolená – jen matka (28 týdnů se platí 60% platu) rodičovská dovolená – matka nebo otec (do 4 let věku, ale zaměstnavatel drží místo jen do 3 let věku dítěte) 3) vojenská služba - dnes už ne - dnes je profesionální armáda, ale vojenská cvičení ano 4) v době výkonu veřejné funkce Vyjímky: - zaměstnanec může dostat výpověď i v době nemoci, pokud si ji vyvolá úmyslně nebo způsobí v opilosti - výpovědní lhůta může být delší než 2 měsíce když: např.: pokud ještě neskončila ochranná doba, tak výpovědní lhůta začíná až po skončení ochranné doby (nemoc) poku

Témata, do kterých materiál patří