Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sem.práce-Na barvě nezáleží

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

předností je, že nám umožňuje získat detailní informace o zkoumaných jevech, tak jako by to s kvantitativními metodami nebylo možné.“ Zvolila jsem tedy nestandardizovaný typ rozhovoru, který se často používá, když dotazujeme respondenty či jejich zástupce z různých či naprosto odlišného kulturně- sociálního prostředí. V tomto případě, jsem vedla rozhovor s výchovným asistentem dětského centra Teen challenge. S jeho laskavým svolením, jsem získala odpovědi na svoje otázky, které jsem mu pokládala. 9 5.2 Popis výzkumného šetření Na výzkumu jsem začala pracovat už v září 2015, kdy jsem navštěvovala dětské centrum Teen Challenge až do března 2016. Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem s problémem s návykovými látkami. Vznikla v USA v 50.letech a v České republice působí od roku 1994. V současné době provozuje Teen Challenge kontaktní centra, resocializační střediska, domy návratu a dětská centra. Mnoho klientů z resocializačních středisek se dostalo do problému s drogami/alkoholem mimo jiné také proto vyrůstali v dysfunkčních rodinách. Problémy se se u nich začaly projevovat už v dětství, ale protože se jimi nikdo nezabýval, vyústili ve zneužívání drog, kriminalitu a další sociopatogenní jevy. V České republice existuje tzv. riziková skupina dětí a mládeže, která je těmito jevy bezprostředně ohrožena. Proto se rozhodli pomoci těmto dětem formou služby v denním centru. Odpolední klub nabízí bezpečné prostředí, kde děti využívají nabídku volnočasových aktivit. Učí se budovat vztahy založené na důvěře a s podporou pracovníků řeší různé problémy a situace ve svém životě. (http://www.dc-brno.cz/kdojsme.html) Sledovala jsem chování a dění v centru Teen Challenge a byla jsem informována o chodu, práci zaměstnanců a plnění různých úkolů dětí. Jedna ze zajímavých věcí mi přišlo 10 pravidel, které by děti měli dodržovat, a to: 1) V centru je zakázáno kouřit a nosit sem cigarety, alkohol a drogy 2) Nechoď si ven zakouřit, když půjdeš ven kouřit, nepustíme tě zpátky 3) Nikomu nenadávej, nevyhrožuj, nemachruj a nemluv sprostě 4) Neber Boží jméno nadarmo 5) Nikoho nebij a neprovokuj 6) Zákaz plivání v klubu 7) Neber, co ti nepatří 8) Je zakázáno sexuální chování a řeči o něm 9) Zákaz nošení zbraní do centra 10 10) Zákaz hraní her o peníze 5.3 Výzkumné otázky 1) Jaké je zastoupení romských a neromských dětí ve vašem centru? Toto centrum, které je situováno v převážně romské čtvrti, tak i přesto ho nazýváme dětské místo romské. Mezi 15 dětmi se momentálně vyskytuje 1 neromský člen. 2) Jak často děti navštěvují volnočasovou aktivitu v dětském centru? Většina dětí k nám dochází od začátku, až do konce, což je od 6- 15 let. Chodí sem 1x týdně, a to za účelem zjistit více o křesťanské víře, zahrát si a navázat kontakt s ostatními členy centra. 3) Jsou děti rády, že mohou navštěvovat toto centrum? Pomáháme dětem v situacích se kterými si sami neumějí poradit. Může to být nevyhovující rodinné a sociální zázemí, psychické a sociální problémy spojené s dospíváním, problémy ve škole, trávením volného času na ulici, nuda, pasivita, šikany, užívání návykových látek apod. Kladná odpověď dětí by nám udělala samozřejmě radost. Bohužel, jsme se museli během roku s pár dětmi rozloučit, což je smutné a demotivující. Většinou jsme se setkali s dobrou odezvou jak u dětí, jejich rodin i spolupracujících institucí. Starost nám, ale působí to, zda udržíme klíčové pracovníky, na nichž realizace projektu stojí, zda se podaří aktivovat dostatečný počet dobrovolníků. 4) Jaké aktivity dělají děti nejraději? Nejraději mají rádi úplné volno, což nastává u hraní sportovních her. A právě i tuhle situaci se snažíme zlepšit. Společně je vedeme k logickému a prostorového myšlení a vedeme je tak lepšímu chování. Je samozřejmé, že budou muset chtít oni sami se změnit k lepšímu, ale už to rozhodnutí, že přišli k nám, je už nějaký kus práce. 11 5) Jaké aktivity společně s dětmi děláte? Společně diskutujeme o křesťanské víře a dáváme jim k tomu různé pracovní listy, které většinou vyplňují naši vychovatelé, protože někteří neumí číst ani psát. Také právě se školou jim pomáháme, děláme s nimi vše, co potřebují. A jako zpestření pro děti chystáme různé sportovní a herní aktivity, jako je fotbálek, fotbal, pexeso, malování... Dále nám každý den 2 děti pomáhají chystat svačinky, nebo rádi společně zavařujeme, nejčastěji marmelády. 6) Které problémy nejčastěji s dětmi řešíte? Každý člen našeho centra, má možnost osobní, soukromé konzultace. Chodí za námi, když mají nějaké těžkosti, nejčastěji v okruhu rodiny a kamarádů. Konkrétněji vám v tomhle tématu nemohu sdělit bližší informace. Dále za námi chodí z důvodu domluvení se a uskutečnění na doučování. 7) Jaké vztahy panují navzájem mezi dětmi? Jednou k nám přišel neromský chlapec, který byl u nás jeden jediný den, protože ho okamžitě všichni ostatní „vypískali“. Neshodly se, z důvodu teritoria romských dětí, které nechtěly nějakým způsobem nabourat. Časem starší členové 12+ přestaly k nám docházet, protože jsme nabírali více menších dětí a starších už tu moc nezbylo a cítily se sami a už se nepohodly starší s mladšími. Později, tedy až do teď jsme přibrali jedno neromské dítě patřící do mladší kategorie a je u nás už pár měsíců. Na tomto příkladě můžeme vidět, že se vrstevníci lépe shodnou s jakoukoliv odlišností, jak barevnou, tak sociálně- kulturní. Velice nás to těší a pevně věříme,že se vztahy budou vyvíjet stále lépe. Když by se takové vztahy mezi Romy a neromy rozšířili více a ukázal by se takový vzor společnosti, tak by si lidé začali uvědomovat, že celou tu dobu šlo o jakýsi konflikt a nenávist, která vypadala vážně, ale nakonec je to jednodušší, než si každý z nás myslí. 12 8) Mají rodiče zájem, aby jejich děti navštěvovaly toto centrum? Romské děti mimoškolních aktivit moc nevyužívají, zejména proto, protože ty aktivity, které by je zajímaly, se musí platit a rodiče jim peníze z rodinného rozpočtu nedají. Naše organizace nevyžaduje žádné pevně st

Témata, do kterých materiál patří