Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13) Lidská práva a humanismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. LIDSKÁ PRÁVA A HUMANISMUS LIDSKÁ PRÁVA Historie - Athény – občanská práva pro plnoprávné muže -Magna Charta Libertatum = základní zákon anglické monarchie - omezuje pravomoci panovníka ve prospěch šlechty - 1776 –Deklarace nezávislosti USA - 1789 –Deklarace práv člověka a občana Všeobecná deklarace lidských práv - první mezinárodní nezávazný dokument o lidských právech - schválena Valným shromážděním OSN - obsahuje základní lidská práva, politická práva, sociální a kulturní práva Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - nezávazná smlouva o dodržování lidských a politických práv Listina základních práv a svobod (LZPS) - Listina a Ústava =ústavní pořádek (+ ústavní zákony, které ústavu mění a doplňují) - vychází z pojetí právního státu - nic nesmí být v rozporu s ústavním pořádkem - vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech - vyjadřuje vztah mezi státem a občanem - jsou pod ochranou soudní moci - každý se může dovolávat svých práv u soudu běžné soudy ústavní soud evropský soud pro lidská práva (Štrasburk) úřad veřejného ochránce práv (ombudsman) => ochrana občana před nesprávnou innští úřadu => Anna Šabatová - byla přijata v roce 1991 - přijalo ji Federální shromáždění ČSFR, po rozdělení ji mají oba státy (Slovensko jako součást ústavy) Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Všeobecná deklarace lidských práv - přijalo Československo (dnes ČR a SR) - přijalo OSN - 1991 (inspirováno deklarací) - 1948 – 1. vzorový dokument o lidských právech - platnost pouze vnitrostátní - mezinárodní platnost - na stejné úrovni jako ústava ČR - oboje podstatné, ale odlišné - preambule + hlavy Obsah: 1) základní lidská práva právo na život zákaz trestu smrti ochrana života před narozením zákaz mučení nedotknutelnost soukromí a osob – omezení => odposlechy (povoluje soud), právo vstupu právovlastnit majetek – omezení => vyvlastnění nedotknutelnost obydlí a ochrana listovního tajemství svoboda pobytu a pohybu – omezení => vazba, karanténa svoboda náboženského vyznání svoboda myšlení 2) politická práva svoboda projevu právo na informace zákaz cenzury – omezení => státní tajemství => poplašné zprávy => šíření pornografie => šíření rasismu, fašismu nebo nacismu petiční právo – omezení => nelze psát petice k soudům právo shromažďovací a sdružovací – omezení => nutnost nahlásit dopředu => zákaz umístění (dálnice) volební právo právo na odpor proti jakémukoliv porušování demokratických principů 3) práva národnostních a etnických menšin - občané ČR s jinou národností - národnostní menšiny u nás => Slováci, Romové, Poláci, Němci - Ukrajinci a Vietnamci jsou většinou cizinci - školy s romštinou, polštinou (Ostravsko);s němčinou (Znojemsko, sever ČR) právo na vzdělání v mateřském jazyce právo rozvíjet vlastní kulturu právo užívat mateřský jazyk v úředním styku (např. tlumočník) právo zakládat národnostní sdružení 4) práva sociální, hospodářská a kulturní právo na podnikání právo na volbu povolání právo na práci právo na podporu nezaměstnanosti právo na sdružování v odborech (sdružení zaměstnanců – jedná se zaměstnavatelem, požadavky) právo na stávku – omezení => stávkovat nesmí soudci, policisté, lékaři, hasiči právo na příznivé pracovní prostřední právo na vzdělání právo na ochranu mladistvých, žen 5) práva na soudní a jinou právní ochranu právo domáhat se ochrany svých práv u soudu presumpce neviny (všichni jsou nevinni, dokud soud nevynese rozsudek) právo na obhajobu právo odepřít výpověď (obvinění, osoba blízká) právo na azyl pro cizince (podrobnosti stanoví zákon) Ombudsman - volen na 6 let - volí jej Poslanecká sněmovna - navrhuje Senát a prezident - funguje mimo soud - je státem pověřen k řešení stížnosti jednotlivců na jednání veřejné správy - sídlí v Brně - je to veřejný ochránce práv - měl by zlepšovat vztahy mezi občanem a státní mocí - nemůže vstupovat do soudních sporů, ani měnit jejich rozhodnutí 1948 - Benešovy dekrety - divoký odsun (=nelegální) a odsun(=legální) Němců - roku 1946 volby ve kterých zvítěziloKSČ - únor 1948 – tzv. „Vítězný únor“ - květen 1948 – politické procesy M. Horáková, H. Píka, R. Slánský - roku 1953 – umírá Stalin, krátce po něm Gottwald - roku 1968 do čela reformní komunisté – Dubček, Smrkovský, Kriegel, Černík - Pražské jaro –pokus o socialismus s lidskou tváří - Moskevský protokol–nucený souhlas s pobytem vojsk na území ČSSR (Kriegel ji nepodepsal) - leden 1969– upálil se Jan Palach, pak i Zajíc a Plocek - 70. léta =období normalizace (přísný režim, konec reforem, cenzura, propouštění z práce) - tzv.Patočkova univerzita – bytové semináře, kde se scházeli disidenti 1989 - Palachův týden (15. – 21. ledna)– vzpomínková akce k uctění památky - Havel a další signatáři Charty 77 zatčeni -Charta 77 vydala petici „Několik vět“ -uctění památky Jana Opletala - 18. listopadu –stávkastudentů VŠ, údajná smrt Martina Šmída - 19. listopadu –založeno Občanské fórum -OF žádalo demisi Federální vlády - generální stávka -hlavními organizátory: Šimon Pánek Monika Pajerová Martin Mejstřík Igor Chaun -zrušení tří článků ústavy (vedoucí úloha KSČ)a odstoupení prezidenta -29. prosince byl vládouzvolenVáclav Havel československým prezidentem - osobnosti: Gustav Husák –člen KSČ, prezident ČSSR Václav Havel –disident (odpůrce vládnoucího režimu) - konec většiny totalitních režimů - volby –vítězství Občanského fóra (1990) - další volby vyhrálo ODS (v čele Václav Klaus) -1. ledna 1993 vznikČeské republiky a Slovenské republiky VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI - nauč se precizně 2 a ostatní cca Ghándí (Mahadmá Ghandí – myslitel) - původně obchodní poradce - v Africe viděl nedodržování obchodních práv - založil hnutí - ochrana práv Indie v JAR - odmítá násilí - nenásilné protesty proti koloniálním nadvládě Británie - jeho cílem bylo osamostatnit Indii - nechtěl, aby přetrvával kastovní systém - zastával se práv té nejnižší kasty - hladovky, bojkot státní správy - v roce 1947 získala Indie nezávislost - v roce 1948 na n

Témata, do kterých materiál patří