Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Paměť - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Radek Langr C2S 1. 11. 2004 Seminární práce z Občanské nauky PAMĚŤ Paměť je obecná vlastnost nervové soustavy, která se vyznačuje schopností vštípit odraz skutečnosti, uchovat jej a potom i vybavit ve formě znovu poznávání. Umožňuje uchování zkušeností , informací o okolním světě i o sobě samém ve vztahu k tomuto světu. Paměť je obecným předpokladem učení, ať už jde o záměrný proces osvojování dovedností nebo návyků, vědomostí nebo poznatků (učení v užším slova smyslu), anebo o proces získávání jakékoli zkušenosti a změny v chování (učení v širším slova smyslu).Utváří individuální zkušenost psychický vývoj.je menší. Menší je také rozsah paměti. Ve stáří, s ubýváním plastičnosti nervové soustavy, se vštípivost do paměti snižuje, zatímco vybavování starších zážitků zůstává zachováno. Teorie paměti : Dodnes není podstata paměti vysvětlena komplexně. Každá teorie( Fyziologická, Chemická ) objasňuje pouze určité jevy paměti Základní druhy a typy paměti Rozlišujemeúmyslnou aneúmyslnoupaměť: Neúmyslná paměť: Do vědomí se dostávají zážitky, které jsme neměli v úmyslu si zapamatovat. Úmyslná paměť: máme cíl si něco zapamatovat, vynakládáme na to volní úsilí uplatňuje se při záměrném učení podle způsobu, jakým se myšlenkové operace účastní na pamatování a vybavování, rozlišujeme: paměť mechanickou, paměť logickou podle rychlosti zapomínání,rozlišujeme:paměť bezprostřední (krátkodobá ), paměť dlouhodobá Bezprostřední paměť ( krátkodobá ) složkami právě probíhající činnosti. Například se obvykle uvádí pamatování telefonního čísla, které můžeme okamžitě zapomenout, když je vytočíme, a musíme pak před další volbou znovu nahlédnout do telefonního seznamu. Problematika krátkodobé paměti je pokládána za jednu z ústředních teoretických otázek psychologie paměti. Krátkodobá paměť odráží vnější jevy a bezprostřední stopy po nich uchovává na základě optických procesů. Dlouhodobá paměť Vybírá ze zapamatovanéhopodstatné vztahy uchovává obsahově a logicky zpracované informace, složitější druh paměti než paměť bezprostřední( krátkodobá ) Podlerychlosti a obtížnosti zapamatování určitého druhu podnětů, rozlišujeme typy paměti: Názorný typ paměti, slovně logický typ, emocionální typ. Názorný - při zapamatování a vybavování se výrazněji uplatňuje první signální soustava (představy) - člověk s tímto typem paměti si rychleji a lépe zapamatuje (vybavuje) názorné podněty Slovně logický typ paměti - při zapamatování a vybavování se výrazně uplatňuje druhá signální soustava (slova) - člověk s tímto typem paměti si rychleji a lépe zapamatuje pojmy, soudy, úsudky – myšlenky Emocionální (citový) typ paměti - projevuje se lehčíma rychlejším zapamatováním citů a citově zabarvených zážitků Paměťový proces probíhá v posloupnosti tří fází: Vštípení, Uchování v paměti, Vybavení. Vštípení Jeho primárním předpokladem je přijetí určité informace do vědomí. Uvědomění jakékoli informace může být hodnoceno také jako předpoklad krátkodobé paměti. Dlouhodobá paměť má značnou kapacitu a je schopna uchovávat informace po velmi dlouhou dobu. Uchovávání v paměti Informace mohou být různým způsobem zakódovány a z této skutečnosti vyplývá i způsob jejich uchovávání. Významné informace jsou zpracovány takovým způsobem, že jsou snadněji vybavitelné a reprodukovatelné. základním mechanismem je učení včetně vytváření podmíněných reflexů. Osobní význam informací je dán motivací, osobními potřebami apod. Citový prožitek může stimulovat k zpracování na úroveň snadné dostupnosti a naopak. Vybavení a reprodukce Reprodukce znamená aktivní zpracování zapamatovaného materiálu. Paměťové procesy jsou ovlivňovány několika faktory: Somatický stav, Psychický stav, Vnější okolnosti, Vlastnosti informací, které si máme zapamatovat Zdroj: http://www.mpu-prague.cz/cz/referats/psychology/referat2.aspx http://www.superstudent.cz/special/smprint.php?id=674 http://www.gybon.cz/~rusek/zsv/psyc09.html#Heading1

Témata, do kterých materiál patří