Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Psychologie2 Pojem2 Historie2 Předvědecké období (do 19. století)2 První laboratoř psychologie v Lipsku r. 18792 20. století2 Psychologické disciplíny3 Teoretické3 obecná psych.3 psych. osobnosti3 vývojová psych.3 sociální psych.3 patopsychologie3 Praktické3 Speciální3 Metody psychologie3 Pozorování3 Extrospekce3 Introspekce3 Experiment4 Explorační (zjišťující)4 Psychodiagnostické4 Psychologie Pojem psychologie využívá a je využívána ostatními společ. i přírod. vědami Historie lékaře a filozofy k myšlence, že nejsou projevem nehmotné duše, ale činností mozku Psychologie chce porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formulovat Předvědecké období (do 19. století) sv. Augustýn, Tomáš Akvinský Etapa vědomí reflection - „Nicnení v mysli, co nebylo dříve ve smyslech“ První laboratoř psychologie v Lipsku r. 1879 Založil ji W. Wundt, který navazoval na Locka 20. století činitelů, která tyto projevy ovlivňuje nebo ovládá, činitelé jsou např. dřívější zážitky Dnes užíváno při fobiích, obsesích, poruchách příjmu potravy Kognitivní psychologie představitelé: G. A. Kelly Humanistická psychologie představitelé: C. Rogers Psychologické disciplíny Teoretické obecná psych. zaměřenost,…) psych. osobnosti lidmi) vývojová psych. – pojetí psych. vývoje, činitelé ovlivňující vývoj (např. dětská psych.) sociální psych. – formy a začleňování lidí do společnosti (hl. sociální skupiny) patopsychologie – psych. poruchy a potíže Praktické např. klinická (lékařství, psychiatrie); pedagogická; psych. práce; psych. sportu; psych. reklamy; forenzní psych. Speciální Metody psychologie Psychologie je empirická věda (vychází ze zkušeností) využívá celou řadu metod Pozorování bez záměrného zásahu psychologa Extrospekce – vnější projevy čl. v přirozených nebo speciálně upravených situacích Introspekce – vlastní vnitřní psychické jevy Experiment Využíváme i dalších metod (dotazník, rozhovor, analýza spisů,…) Explorační (zjišťující) Sociálně-psych. metody ke sběru dat např. sociometrie – vztahy mezi členy malých skupin obsahová analýza, sémantický diferenciál (popis osoby na základě známek moudrý 1 2 3 4 5 hloupý) Psychodiagnostické Úroveň vývoje jedince (výkonové testy, testy osobnosti, rozhovor, dotazování, …)

Témata, do kterých materiál patří