Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Plná moc

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Plná moc zmocňuji Josefa Nováka, r.č. rrmmdd/xxxx, bytem Praha 1, Pařížská 5, aby mne zastupoval ve všech věcech zejména aby mým jménem: činil všechny právní úkony, včetně těch, k nimž je zapotřebí písemná forma jednal před všemi státními orgány, organizacemi a úřady zastupoval, mne v plném rozsahu mých práv v jednání se všemi fyzickými a právnickými osobami činil všechna podání ke státním orgánům justičním orgánům (t.j. k orgánům policie, státního zastupitelství, soudů), aby mým jménem podával žaloby a v řízení o těchto žalobách mne zastupoval přijímal od všech právnických a fyzických osob všechna plnění, včetně hotových peněz, cenných papírů, cenin a všech ostatních věcí uzavíral všechny smlouvy a dohody podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, podle zákona o cenných papírech, jakož i podle dalších obecně závazných právních předpisů, aby mne v těchto smlouvách zavazoval k příslušným plněním, a aby přijímal všechna plnění, zejména aby uzavíral smlouvy a dohody týkající se mých nemovitostí, včetně jejich prodeje, darování a pronájmu, aby uzavíral všechny smlouvy a dohody ohledně mých cenných papírů, včetně jejich prodeje, a aby mne zastupoval v příslušných navazujících řízeních, zejména v řízení o vklad práv do katastru nemovitostí a dával příkazy k registraci převodu zaknihovaných cenných papírů u Střediska cenných papírů prováděl všechny úhrady a platby a hospodařil s mými prostředky převzal případné dividendy z mých akcií, aby převzal od pošty poukázku a aby ji mým jménem nechal proplatit přijímal všechny poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzoval za mne jejich přijetí přijímal od pošty peníze poslané mi poštovní poukázkou a aby o tom vydal a podepsal potvrzení způsobem, který on sám uzná za vhodný uplatňoval a hájil má práva a mé nároky poskytoval a prováděl všechna plnění k nimž jsem povinen či zavázán a by mým jménem přijímal potvrzení o splnění mých závazků činil mým jménem vše, co uzná za nutné a vhodné ve vztahu ke všem třetím subjektům Zástupce je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit další osobu v Písku, 22.10.2003 Jméno a příjmení:……………………………… Rodné číslo:…………………………….. Bydliště:…………………………….. Podpis:……………………………..

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály