Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Menšinové kultury v ČR - Korejská kultura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Menšinové kultury v ČR Korejská kultura Česká republika a Korejská republika sdílejí společné hodnoty a principy demokracie, tržní ekonomiky a respektování lidských práv. Korejská republika je jedním z nejvýznamnějších investorů v ČR a není divu, že se v ČR již lze setkat s korejskou komunitou a seznámit se s některými prvky korejské kultury. Tento článek stručně a obecně popisuje korejskou kulturu. Pokud se mluví o korejské etiketě a kulturních zvycích, nelze opomenout vliv čínského vzdělání, tedy zejména právě konfuciánského učení a buddhismu, který je v korejské kultuře zakořeněný. Korejský naturel a zvyky Korejci jsou velmi milí a pokorní, ale mají řadu zásad, které by se měly respektovat. Při každém pozdravu se klaní. Čím hlubší úklona, tím je uctivější. Velmi ctí starší osoby. Čím je člověk starší, tím je váženější, důležitější a hoden uctivého chování. Korejci mají několik způsobů jak osoby oslovovat dle společenského postavení. Korejci na sebe neukazují, považuje se to za neslušnost. Jedním z důležitých zvyků je způsob podávání věci mezi lidmi. Podávaná věc je uchopena oběma rukama, rovněž se oběma rukama podávaná věc přijímá, přičemž se sluší při tom uklonit. Tento zvyk se využívá v běžných činnostech jako předávání vizitek, jídla či při placení. Korejský naturel je specifický i v rámci obchodních jednání. Pro Korejce je zásadní při každém jednání zachovat dekorum za každou cenu a hlavně "neztratit tvář". Důležité je také vědět, že v tradiční korejské společnosti má každý svou společenskou funkci, což se zvláště projevuje při jednání mužů s ženami. Proto ženy - podnikatelky mohou být při obchodním jednání s Korejcem - mužem v nevýhodě už jen proto, že jsou ženy. Korejský partner nemusí brát ženu - podnikatelku příliš vážně a jeho (byť nezamýšlené) netaktnosti se jí mohou nemile dotknout.Během jednání je těžké rozpoznat, co si korejský obchodní partner myslí či jaké jsou jeho plány. Důraz kladený konfucianismem na vytvoření harmonie v jistém smyslu brání upřímnému vyjádření pocitů, zejména negativních a odmítání. Od Korejce jen zřídka zazní přímo Ne. Škála odmítavých slov a frází může být široká, stejně tak může být odmítavou odpovědí prosté mlčení. Když Korejec neodpovídá na otázku, dává tak vlastně čas k úniku od negativního tématu. Stolování Etiketa stolování je poněkud složitější než v ČR. Uplatňují se zde klasická konfuciánská pravidla: otec a syn, starší a mladší, nadřízený a podřízený, muž a žena. Je zpravidla dobré nalévat nápoj jako první staršímu. Pokud někdo nalévá pití, je třeba sklenici přidržet rukama. Není dobré nechat nápoj nedotčený, tzn. je dobré upít nebo alespoň naznačit. Při pojídání pokrmu je vhodné počkat, dokud nezačne jíst nejstarší. V Koreji bylo zvykem, že muži jedli vždy první a ženy s dětmi až poté, co muži dojedli, a to v oddělené místnosti. Platilo i to, že starší, tedy paní domácnosti, měly před ostatními ženami přednost. Nyní lze ale vidět, že Korejci přijali západní styl, kdy jedí všichni pohromadě. Neznamená to ovšem, že se s tím v přísně konfuciánské rodině nelze setkat. Jídelní hůlky se do jídla nezapichují, ani nepokládají na misku s rýží. Je také zpravidla dobré nabízet ostatním jídlo na talíř. Svou misku s rýží je třeba mít na levé straně od polévky a je vhodné nezanechat zbytky. Nakonec platí obvykle ten, kdo druhého pozval, jinak ovšem bývá zvykem, že mladší platí za starší. Během jídla se může stát, že Korejci začnou srkat, například při jedení nudlí. V ČR by takovýto akt byl spíše nezdvořilý, ale v Koreji ne. Naopak, ve společnosti Korejců je třeba si dávat pozor na smrkání, pro tuto potřebu se vždy odchází na záchod nebo jinam stranou. Pozvání na návštěvu do korejské rodiny s sebou nese určitou přípravu. Je vhodné s sebou přinést dárek a také vhodně zvolit oblečení. Dívky by se měly obléct “více“ - není příliš slušné mít odhalená ramena a velký výstřih. V chování se klade důraz na skromnost a zdvořilost. Svátky Nový rok - v Koreji se slaví dva Nové roky. Jeden stejný jako v západním světě a druhý podle lunárního kalendáře. Nový rok podle západního stylu probíhá podobně jako v ČR. Během svátků se sejde celá rodina a tráví společně čas. Avšak jsou tu různé korejské tradice. Jedna z nich je návštěva nejstaršího člena rodiny 31. prosince, kterému se všichni klaní. Tím projevují respekt a přejí mu dlouhý a šťastný život. Následující den, 1. ledna, Korejci projevují respekt svým předkům. Nabízí jim jídlo a víno. Tento obřad nese název Jaesa. Na začátku ceremonie jsou jména předků přišpendlena na nástěnku, nejstarší z rodiny se jim pokloní a nabízí víno. Poté jsou jména spálena. Později ve stejný den se členové rodiny sejdou u jednoho stolu a jí jídlo typické pro tento svátek, kterým je plévka Duk Gook. Vždy se také podává Kimchi. Nový rok dle lunárního kalendáře se slaví koncem ledna či začátkem února, podle toho, na který den podle lunárního kalendáře zrovna připadá. Lidé nosí tradiční oblek zvaný Hanbok. Dále je to den, kdy si lidé dávají dárky a děti dostávají sladkosti a peníze v novoročních obálkách. Všichni si přejí šťastný vstup do nového roku a hodně radosti po celý následující rok. Den nezávislosti- koná se 1. března na počest dne, kdy se Korejci prohlásili nezávislými od japonských pravidel. Vše se událo roku 1919. Japonci měli Koreu pod nadvládou od roku 1910. Po následujících 9 let si Korea procházela velmi tvrdou japonskou kontrolou. Chuseok - koná se 15. den v 8. měsíci podle lunárního kalendáře. Je to den, kdy se Měsíc jeví větší a může se zbarvovat do oranžova. Vánoce - v Koreji se slaví Vánoce o trochu jinak, než jsme na to zvyklí my. Zde je to den, kdy se chodí na party a všichni slaví. Je to velmi podobné našemu Silvestru. Den dětí - slaví se 5. května. Je to velmi podobné jako u nás. Dětem se dávají peníze a berou se na vycházky. Den Hangeulu - v Jižní Koreji se koná 9. října a v KLDR 15. ledna. Je to den, kdy se slaví vznik korejské abecedy. Valentýn, Bílý den, Černý den - Valentýn je 14. února. V tento den dívky dávají

Témata, do kterých materiál patří