Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
POLITOLOGIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (509.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POLITOLOGIE

 • “polis” = řecký městský stát, “logos”= věda

 • = společenská věda o politice

 • jako věda se institucionalizovala koncem 19. stol. v USA

 • výraz politologie se používá ve východní a střední Evropě, v západní Evropě se používá termín”politická věda”

 • hl. předmět je politika (= omezení užívání sociální moci)

 • zabývá se studiem podstaty a zdroji těchto omezení a technikami pro užívání sociální moci v rámci omezení

 • předmětem jejího zájmu je tak fungování státu, jeho institucí (např. ústava) a jejich funkce, politické systémy, činnost politických stran, polit. organizací a zájmových skupin

Disciplíny:

 • obecná politologie a politická metodologie

 • politická teorie a politická filozofie

 • politická instituce

 • srovnávací politologie

 • politická sociologie, resp. politické chování

 • veřejná politika a administrativa

 • politická ekonomie

 • mezinárodní vztahy

 • pozitivní politologie- zabývá se popisem politické reality, konstatuje, že něco je

x

 • normativní politologie- zabývá se tím, co by mělo být, hledání ideálu, vychází z filozofie

Metody:

 • popis politických struktur, organizací, procesů

 • historická metoda (srovnávání)

 • empirická (předvolební průzkum)

 • statistika

 • experiment

Historie:

 • antika

 • první politické myšlenky již se vznikem prvních státních útvarů

 • např. směr sofisté (Prótagoras, Gorgias)

 • Sókratés, Platón, Aristoteles

 • stoikové

 • středověk

 • spjata s křesťanstvím

 • Augustinus Aurelius (sv. Augustýn), Tomáš Akvinský

 • renesance

 • Nicolló Machiavelli (kniha Vladař)

 • Jean Bodin (kniha Šest knih o státu)

 • MACHIAVELIZMUS

  • = nauka, že účel světí prostředky

  • a) lidé jsou většinou zlí, dobro konají jen tehdy, jsou li k tomu přinuceni

  • b) nejvýznamnější hnací silou dějin je touha po moci- dějiny jsou zápolením těch, co moc mají, s těmi, kdo ji nemají, nebo ji chtějí mít ještě větší

  • c) kdo má morální zábrany, nemá dělat politiku

  • d) panovník by měl být silný jako lev a chytrý jako liška

  • e) pokud je to nutné, použije i nemorální prostředky

  • f) panovník se má obklopit chytrými poradci

 • EMPIRISMUS

  • Thomas Hobbes (Leviathan)

  • John Locke (Druhé pojednání o vládě)

 • OSVÍCENSTVÍ

  • Jean Jacques Rousseau (O společenské smlouvě)

  • Charles Montesquieu (O duchu zákonů- rozdělení moci na 3 složky- zákonodárná, výkonná, soudní)

 • Immanuel Kant (Metafyzika mravů)

 • George W. F. Hegel (Filosofie práva)

 • Karl Marx (Komunistický manifest, Kapitál)

 • John Stuart Mill (O svobodě)

Česká politologie:

 • 3 fáze

  • 1) husitství- 19. stol.

   • Jan Hus, Petr Chelčický, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, Bernard Bolzano, František Palacký

  • 2) 19.- 20. stol.

   • T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Inocenc Bláha, Josef Ludvík Fischer, Zdeněk Neubauer

  • 3) pol. 20. stol.- současnost

   • V. Havel, V. Klaus, Petr Pithart

 • politologie se v současnosti vyučuje na všech univerzitách, kde jsou katedry politologie

Témata, do kterých materiál patří